Artikelen door Francois Hendrikx

 Investeren met fiscaal voordeel

Investeren met fiscaal voordeel De onlangs gepubliceerde Energielijst 2019 en Milieulijst 2019 laten zien welke investeringen voor u fiscaal voordeel kunnen opleveren. Waar moet u op letten? Milieu-investeringsaftrek In de Milieulijst 2019 staan investeringen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Voorbeelden zijn duurzame gebouwen, vernieuwende milieutechnieken, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en duurzame en stille transportmiddelen. […]

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW? Van 6 naar 9% BTW. Zoals bekend, wordt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Voor diensten en leveringen die verricht zijn na 31 december 2018, geldt het tarief van 9%. De Belastingdienst heeft echter toegezegd dat u toch 6% BTW mag […]

Werkt u samen in een BV structuur? Denk aan een goede aandeelhoudersovereenkomst.

Werkt u samen in een BV structuur? Denk aan een goede aandeelhoudersovereenkomst De statuten zijn verplicht bij een BV. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Dat is een contract tussen de aandeelhouders van de BV, waarin afspraken worden gemaakt over hun onderlinge samenwerking in de vennootschap. Vaak zijn de statuten niet […]

Hoe om te gaan met cryptovaluta?

Hoe om te gaan met cryptovaluta? Cryptovaluta zijn al langere tijd “hot”. Het kopen en bezitten hiervan heeft uiteraard ook fiscale gevolgen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs enkele vragen hierover beantwoord. Wat kunt u hiervan opsteken? Populair De koers van cryptovaluta, zoals de bitcoin, ethereum en litecoin is de laatste tijd dusdanig gestegen dat […]

Het doel van een meerjarenbegroting

Het doel van een meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is een middel om de gevolgen van de strategische keuze in getallen uit te drukken. Ik geef drie redenen om een meerjarenbegroting op te stellen: Normstelling: Om vast te stellen in hoeverre u het beoogde resultaat daadwerkelijk behaalt, dient eerst dit resultaat vastgelegd te zijn. Alleen dan kunnen […]

Denk aan uw suppletieaangifte

Denk aan uw suppletieaangifte Als bij het opstellen van uw jaarstukken blijkt dat u over 2017 te weinig (of te veel) btw heeft aangegeven, dan bent u verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Waar moet u bij deze suppletie rekening mee houden? Btw-correctie Van u als btw-ondernemer wordt verwacht dat u iedere maand, ieder […]