Artikelen door LDE Accountants

Teampresentatie Avanti-Turnivo

18 januari 2013 Zondagmiddag 13 januari was de aftrap van het 40-jarig bestaan van Avanti-Turnivo met een teampresentatie van de senioren turnsters. Het was een geslaagde middag, met o.a. een demonstratie training. Foto’s werden genomen en het nieuwe wedstrijd T-shirt geschonken door sponsors Willems Baling Equipment en LDE Accountants werd onthuld.  

Waarderingsmethoden, de Discounted Cash Flow methode

Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. Onderstaand wordt ingegaan op de Discounted Cash Flow methode. Discounted Cash Flow Bij de Discounted Cash Flow methode (DCF) wordt uitgegaan van het going concern principe (de onderneming wordt voortgezet), waarbij de toekomstig te verwachten kasstromen leidend zijn. Voor een aantal jaren (de planperiode) worden de […]

Werkloosheid; aanpassing uitkeringsduur

Als een werknemer zijn baan verliest, kan hij onder bepaalde voorwaarden een WW-uitkering aanvragen. Iemand komt in aanmerking voor een WW-uitkering als hij/zij: verzekerd is voor werkloosheid. Dit is meestal het geval bij werknemers onder de aow-leeftijd; 5 uur of meer van de arbeidsuren per week verliest en geen recht heeft op loon over die […]

Tip voor de DGA (uitkeringstoets bij dividend)

Op 1 oktober is het nieuwe bv-recht ingegaan. Veel ondernemers met een bestaande bv gaan ervan uit dat het nieuwe recht niet op hen van toepassing is. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het klopt dat bestaande statuten niet hoeven worden aangepast. Maar waar veel ondernemers geen rekening mee houden is de uitkeringstoets die geldt als […]

Verplichtingen inzake de omzetbelasting?

Welke zaken moeten uit de administratie blijken per tijdvak dat de aangifte omzetbelasting ingediend moet worden: –          Facturen die u aan klanten stuurt (verkoopfacturen) –          Facturen die u van de leverancier ontvangt (inkoopfacturen) –          Uitgaven, die rechtstreeks in de bank en kas geboekt worden –          Ontvangsten die rechtstreeks in de bank en kas geboekt worden […]

Kerstpakketten 2012

Ook dit jaar zullen weer veel werkgevers een kerstpakket schenken aan hun medewerkers. Vanaf 2011 t/m 2013 hebben werkgevers de keuze tussen de “oude regeling” voor vergoedingen / verstrekkingen en de nieuwe werkkostenregeling. Hieronder een korte uiteenzetting van de behandeling van het kerstpakket onder beide regelingen. “Oude” regeling voor vergoedingen / verstrekkingen Ook in 2012 […]

Subsidies die u niet kunt laten liggen

Elke onderneming die werkt aan verbetering van zijn producten kan kans maken op ruime fiscale voordelen. Toch merk ik dat veel ondernemers aarzelen om gebruik te maken van de beschikbare regelingen. Vaak worden ondernemers ook door hun adviseurs er niet op gewezen. “Onbekend maakt onbemind. Maar intussen loopt u geld mis.” Het hart van de […]