Bankmutaties handmatig invoeren………. Echt niet!!

Bankmutaties niet meer handmatig invoeren.

 

We horen van veel klanten dat ze de inkoop- verkoopfacturen in hun boekhoudpakket hebben ingevoerd en dat ze dan bij het boeken van de bankmutaties nogmaals dezelfde facturen moeten selecteren.

 

In de laatste 10 jaar zijn banken en software leveranciers hier ingedoken om dit werk te vereenvoudigen.

 

We kennen de laatste jaren al de mogelijkheid om bankafschriften in te lezen via het format MT940 bij bijna alle Nederlandse banken.

 

De grote voordelen van het inlezen van bankafschriften zijn:

 • Geen handmatig typewerk meer, automatisch worden datum, omschrijving en bedrag ingevoerd.
 • Doordat het bedrag automatisch ingevoerd wordt heb je ook nooit meer verschillen in je banksaldo, wat anders altijd voor grote frustratie zorgt want dan kun je alle bankmutaties nogmaals nalopen.

In de laatste 2 – 3  jaar zijn de banken en software leveranciers daarnaast bezig geweest om het proces van het ophalen van de MT940 bestanden via de bank te automatiseren, dit noemen ze de automatische bankkoppeling.

 

De bankbestanden worden met de automatische bankkoppeling dagelijks door het boekhoudprogramma opgehaald, waardoor de bestanden niet meer op de site van de bank hoeven te worden gedownload.

Dit is helaas nog niet mogelijk bij alle banken.

De volgende koppelingen zijn er per boekhoudpakket mogelijk.

Exact               : ABN AMRO, ING en Rabobank

Snelstart         : ABN AMRO

AFAS Online   : ABN AMRO, ING en Rabobank

 

Indien u informatie wilt met betrekking tot bovenstaande kunt u contact opnemen met Timo van der Schoot of Alex Versluis.

foto Blog Timo

Minimumlonen per 1 juli 2016

Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2016

 

Het wettelijk minimumloon zal per 1 juli a.s. licht stijgen.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2016 € 1.537,20 per maand, € 354,75 per week en € 70,95 per dag.

 

Minimumuurloon

Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 juli 2016:

36-urige werkweek       €               9,86

38-urige werkweek       €               9,34

40-urige werkweek       €               8,87

 

Minimumjeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumjeugdloon bedraagt per 1 juli 2016:

22 jaar                           €        1.306,60  per maand (85%)

21 jaar                           €        1.114,45  per maand (72,5%)

20 jaar                           €           945,40  per maand (61,5%)

19 jaar                           €           807,05  per maand (52,5%)

18 jaar                           €           699,45  per maand (45,5%)

17 jaar                           €           607,20  per maand (39,5%)

16 jaar                           €           530,35  per maand (34,5%)

15 jaar                           €           461,15  per maand (30%)

 

Schrappen minimumjeugdloon vanaf 21 jaar

Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.
Mocht u vragen hebben omtrent het minimumloon, dan wel de toekomstige aanpassingen, aarzel niet en neem contact op met onze loonafdeling, zij staan u graag te woord.

Bankbiljetten

Teambuilding met collega’s

Teambuilding bij LDE Accountants

Onlangs hebben wij weer ons jaarlijks personeelsuitje met de personeelsvereniging gehad en met succes!

Het was een prachtige, gezellige middag dat in het teken stond van teambuilding.

We zijn de middag begonnen met een picknick waarna we met teams begonnen zijn aan de actieve middag. Alle teams hebben tegen en met  elkaar gestreden voor de winst door middel van div. spelopdrachten (o.a. kruipnet, funslang, beachvolleybal, waterdragers). We hebben elkaar goed aangemoedigd en iedereen heeft met succes de finish behaald.

 

Wist u dat:

De personeelsvereniging valt niet onder de werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling een verplichting geworden voor werkgevers. De werkkostenregeling beperkt het saldo dat de werkgever aan onbelaste vergoedingen aan de werknemers kan verschaffen. Dit heeft gevolgen voor onder andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook kan worden gedacht aan de bedragen die ter beschikking worden gesteld aan de personeelsvereniging.

In een aantal situaties heeft de werkkostenregeling geen effect op de personeelsvereniging. Voorheen was het voor de werkgever mogelijk om uitgaven aan de personeelsvereniging onbelast te vergoeden. Deze situatie is niet gewijzigd, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan:

 1. Onafhankelijkheid van de personeelsvereniging.
 2. Er mogen geen uitkeringen of verstrekking worden gedaan aan de leden
 3. De bijdrage van de werkgever mag niet hoger zijn dan de bijdrage van de leden zelf.
 4. Deelname moet openstaan voor (nagenoeg) alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats (Minimaal 75%)
 5. De organisatie van activiteiten moet een incidenteel karakter hebben

In de praktijk betalen de werknemers en werkgevers dezelfde bijdrage. Zo draagt de werkgever nooit meer af dan de werknemer. Er hoeft dan ook geen belasting te worden afgedragen over de uitgaven van de personeelsvereniging, mits er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Wel adviseren wij de werkgever om budget te reserveren voor de bijdrage aan de vereniging.

Onder de werkkostenregeling verandert er hier dus helemaal niets aan! Wanneer aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, mag een personeelsvereniging nog steeds onbelast activiteiten organiseren.

Als de personeelsvereniging onder de oude regeling dus goed geregeld is, hoeft u er als werkgever alleen voor te zorgen dat er budget gereserveerd wordt, verder hoeft er niets te veranderen!

Heeft u vragen neem contact met ons op, 013-5340001.DSCN9864 DSCN9905 DSCN9908

Inrichting administratie tbv werkkostenregeling

De kostensoorten die bij de toepassing van de werkkostenregeling relevant zijn, komen zowel in de salaris- als in de financiële administratie voor. Declaraties van werknemers vinden in de loonadministratie plaats, maar ook in de financiële administratie, terwijl de fiscale consequenties daarvan in de salarisadministratie zichtbaar moeten worden. Op basis daarvan wordt er immers loonaangifte gedaan.

Het is daarom noodzakelijk om in beide administraties kostensoorten op dezelfde wijze te labelen. Splitsing is noodzakelijk in de volgende hoofdcategorieën:

–         vrije ruimte ( 1,2% van de fiscale loonsom)
–         gerichte vrijstellingen
–         nihil waardering
–         intermediaire kosten
–         onbelast loon op basis van andere regelingen (grootboekrekening blijft hetzelfde)
–         belast loon (grootboekrekeningnummer blijft hetzelfde)

Omdat de werkkosten regeling uitgaat van kosten INCLUSIEF btw, is het nodig om het grootboekrekening schema uit te breiden. Zodat de btw afhankelijk van de keuze erbij geteld kan worden.

De kolommenbalans lezen vanuit het boekhoudpakket

Als het inkoopboek, verkoopboek, kas en bank geboekt is, dan houdt het voor de meeste ondernemers op. Ze denken dat de administratie nu is geboekt, want de BTW aangifte kan ingediend worden, maar er is meer informatie uit de administratie te halen. Hiervoor dienen echter wel nog bepaalde zaken geboekt te worden.

Om een volledige administratie te voeren, zodat er een reële kolommenbalans uit je software pakket komt, moeten de loonjournaalpost en afschrijvingen geboekt worden.

De loonjourrnaalpost kun je bij ons kantoor raadplegen, door in te loggen bij Numbers. Er komt een journaalpost uitgerold, die in het dagboek memoriaal geboekt kan worden.

Voor de afschrijvingen kunnen we een vast maandbedrag doorgeven voor de diverse activa. Deze afschrijvingen moeten dan maandelijks geboekt worden in het memoriaal.

Nu kun je naar de rapportage van je boekhoudpakket gaan en daar de keuze maken voor de kolommenbalans voor een bepaalde periode. Uiteraard moet de administratie, zoals bovenstaand beschreven, volledig ingevoerd zijn voor de gekozen periode of datum.

De belangrijke zaken met betrekking tot de kolommenbalans, waar extra aandacht naar uit moet gaan:

–         De omzet
–         De brutomarge
–         Personeelskosten
–         Resultaat

De brutomarge kun je zelf uitrekenen. Dit doe je op de volgende wijze:

–         De omzet is € 100.000
–         De inkopen zijn € 40.000
–         Omzet -/- inkopen is € 60.000 (ofwel: € 100.000 -/- 40.000)
–         Vervolgens: € 60.000 / € 100.000 * 100 = 60%

Nu weet je dat er op elke € 100 omzet € 60 marge overgehouden wordt.

Als je meer informatie wilt hebben over bovenstaande neem dan even contact op met ons kantoor (timo@ldeaccountants.nl en/of alex@ldeaccountants.nl). Wij zorgen er dan voor dat de benodigde punten geregeld worden, zoals bijvoorbeeld de afschrijvingen. Mogelijk zijn er in jouw administratie nog meer specifieke posten waar naar gekeken moet worden met betrekking tot de kolommenbalans. We zullen alle punten dan de revue laten passeren.

Standaardisering grootboekschema

Het NBA (Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants) is bezig met een standaard grootboekschema op te zetten wat men verplicht wil invoeren voor elke administratie van een onderneming. Ze hebben hiervoor het eerste concept afgelopen januari ingeleverd en daar wordt nu over vergaderd.

Er is nog geen datum bekend wanneer dit rekeningschema uitgerold wordt.

Dit concept wordt al jaren gebruikt in Duitsland en België.

Het grootboekschema heeft als groot voordeel dat hiermee de automatisering van de administratie ook gestandaardiseerd kan worden, zoals o.a.:

–         Het  herkennen via internetbankieren van de openstaande posten
–         E-facturering, dit zijn facturen die via de mail als XML-bestand gestuurd worden die dan automatisch in een boekhoudpakket ingelezen kunnen worden

Dit betekent wel dat de inzicht van de cijfers gaat veranderen. Het wordt lastiger om de administratie klant specifiek te maken. Als u hier vragen over heeft dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Als er meer informatie is over de standaardisering dan zullen we dit op onze site vermelden.

Voor vragen kunt u terecht bij Timo van der Schoot (timo@ldeaccountants.nl) of Alex Versluis (alex@ldeaccountants.nl).

 

Koppelingen in uw administratie

Dankzij de innovatieve leveranciers van de administratiepakketten zijn er nu volop mogelijkheden om diverse koppelingen aan te maken binnen uw administratie. Dit gaat voor een MKB onderneming vooral om een pakket in “the cloud”. Dit betekent dat u vanuit elke locatie uw administratie kunt benaderen.

De bekendste koppeling is toch wel de bankkoppeling. Deze zorgt dat alle mutaties van de bank automatisch worden ingelezen en, bij herkenning, op de juiste manier geboekt worden. Dit scheelt tijd en minder kans op menselijke fouten. De pakketten ondersteunen nog niet alle banken dus laat u hierdoor goed informeren.

Daarbij zijn er voortaan ook kassasystemen die direct gekoppeld kunnen worden met een administratie. Daardoor kunt u elke dag na het inlezen een bijgewerkte administratie raadplegen. Dit is een eenmalige investering waar u jarenlang plezier van kunt hebben.

Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u een administratiepakket dat het best aansluit op uw wensen, neem dan contact met ons op (alex@ldeaccountants.nl).

Opstart administratie 2014

Als ondernemer bent u weer volop bezig om de administratie van 2013 af te ronden en de administratie van 2014 op te starten.

Hieronder treft u een overzicht van zaken, waar u rekening mee moet houden;

 • Zorg voor nieuwe mappen (digitaal en/of hardcopy) waar de facturen en bankafschriften in opgeborgen kunnen worden. Indien u hardcopy mappen gebruikt, heeft het de voorkeur dat per jaar een andere kleur gebruikt wordt. Op deze manier kunt u makkelijk zaken raadplegen;
 • De papieren administratie van 2013 kunt u opbergen in het archief. Deze moet 7 jaar bewaard worden in verband met (een mogelijke) belastingcontrole;
 • Bekijk de openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren per 31-12-2013, zodat u kunt beoordelen of bepaalde facturen open zijn blijven staan of dat er met het boeken iets fout is gegaan. Stuur debiteuren, waarvan de betalingstermijn is verstreken, een aanmaning/herinnering;
 • Zet de factuurnummering goed, als u een jaarcyclus bij de factuurnummering gebruikt, bijv. 2014001;
 • Bij de boekhoudpakketten snelstart en imuis online moet een jaarovergang/afsluiting uitgevoerd worden, zodat de beginsaldi van de bank en kas worden overgenomen naar 2014. Dit voert u op de volgende wijze uit:

Imuis online

U gaat naar financieel en dan vervolgens naar jaaraansluiting

Snelstart

U gaat naar  extra en dan vervolgens naar boekjaar afsluiten. U kiest vervolgens voor het overnemen van de beginbalans voor alle balansrekeningen. Nu kunt u kiezen voor jaar 2013 afsluiten.

Als u nog tips en/of vragen hebt over de afsluiting van 2013 en de opstart van 2014 kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Automatiseer uw administratie zo spoedig mogelijk

Dankzij de crisis staan vele ondernemingen onder druk. Het laatste waar de ondernemer dan aan denkt, is het op orde houden van de administratie, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in hogere kosten. Om dit te voorkomen, en om tijd te besparen, kan de ondernemer denken aan het automatiseren van de administratie. De mogelijkheden zijn enorm en de vele functies zitten doorgaans al in het standaard administratiepakket. Vooralsnog worden deze echter door veel ondernemers nog niet gebruikt.

Enkele functies, die in de meeste pakketten aanwezig zijn of kunnen worden aangekocht, zijn:

 • Bankafschriften inlezen;
 • Financiële mutaties inlezen;
 • Verkoopfacturen maken;
 • Herkenning van E-facturen.

Daarbij zijn er (grote) kassystemen, die direct in het boekhoudpakket ingevoerd kunnen worden.

Door het automatiseren van de administratie wordt de betrouwbaarheid van de cijfers vergroot, aangezien de foutenkans minder wordt. Tevens heeft u beter en sneller inzicht in uw recente/geüpdate cijfers. Iets dat uw stakeholders, zoals bijvoorbeeld uw bank, zeer zeker zullen waarderen.

Laat u adviseren omtrent de automatisering van de administratie, zodat ook u meer tijd over heeft voor hetgeen waar u het best in bent en hetgeen u het liefste doet, ondernemen!

BTW-factuur tot EUR 100,-: Een kassabon is voldoende!

De factuurvereisten voor de BTW zijn per 1 januari 2013 sterk vereenvoudigd. Eén van deze wijzigingen houd in dat bij een factuurbedrag tot EUR 100(incl. BTW) een kassabon al voldoende is als factuur voor de BTW-administratie.

Voorheen had u van alle uitgaven een factuur nodig die was uitgereikt op naam van de onderneming. Deze voorwaarde is dus komen te vervallen voor uitgaven tot EUR 100,- (incl. BTW).

Op de kassabon moet wel staan wat u heeft gekocht, bij welke leverancier, de datum en het te betalen BTW-bedrag.

Ook voor de kassabonnen geld een bewaartermijn van 7 jaar. Het is daarom aan te raden een kopie van de bonnen te maken, daar de originele nog al snel blijken te vervagen.