Reken hier uw mogelijke NOW-subsidie uit

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is een subsidie van de loonkosten voor ondernemers en waarvan de omvang gerelateerd is aan de weggevallen omzet.

U heeft een omzetdaling van meer dan 20%   Die tenminste drie opeenvolgende maanden aanhoudt   Die optreedt na 1 maart.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Reken dan hieronder met deze NOW calculator in drie eenvoudige stappen uit op welke subsidie u mogelijk recht heeft.

Wilt u meer weten over hoe u deze subsidie aan kunt vragen, wanneer u een eerste voorschot kunt verwachten of andere consequenties van het corona virus voor maatregelen? Abonneer op de updates over alle ontwikkelingen voor ondernemers van LDE Accountants.


1. Wat was uw jaaromzet in 2019?
2. Wat is uw verwachte omzet in een aaneengesloten periode van drie maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020?

Dit is uw omzetdaling. Heeft u recht op NOW?

0%
3. Wat is uw totale loonsom over januari 2020?

Uw mogelijk te ontvangen subsidie vanuit de NOW regeling:

0 €

Voorschot (80%):

0 €

UWV keert uit drie maanden ad:

0 €


N.B. Dit is een berekening van de voorlopige subsidie.
Na afloop van de periode moet nog een aanvraag gedaan worden voor definitieve toekenning en dat kan tot correcties leiden:

  • Op het omzetverlies, als het werkelijke omzetverlies afwijkt van het geschatte omzetverlies.
  • Op de loonsom, bijvoorbeeld vanwege ontvangen subsidies, vanwege medewerkers die toch ontslagen worden of vanwege werknemers die een loon van meer dan € 9.538 ontvangen.

Vragen m.b.t de NOW-regeling

  • Binnen welke termijn kan ik een reactie op mijn aanvraag voor de NOW-subsidie verwachten?
  • Binnen welke termijn kan ik een voorschot verwachten?
  • Welke maatregelen kan ik als ondernemer zelf nemen?
» Lees de antwoorden op alle belangrijke vragen op de website van het RVO of volg onze updates over de belangrijke ontwikkelingen voor ondernemers bij LDE Accountants.