Tozo 1-calculator

Reken hier het bedrag uit waarop u middels de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers mogelijk recht heeft

De Tozo is een verruiming van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz), bedoeld voor ondernemers die ouder zijn dan 18 jaar maar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Binnen de Tozo-regeling wordt de DGA behandeld als een zelfstandig ondernemer, dus alsof de DGA winst geniet uit een eenmanszaak of een VOF. Voor een gehuwde DGA is de maximale uitkering € 1.500 en voor een alleenstaande DGA is de maximale uitkering € 1.050.

Voor de Tozo-regeling is het vermogen niet relevant, slechts het inkomen bepaalt of er recht is op de tegemoetkoming.

De DGA dient uit te gaan van het daadwerkelijk genoten loon uit de BV, en de nettowinst die de BV behaalt in de periode waarin de Tozo wordt uitgekeerd. De nettowinst van de BV wordt zo nodig toegerekend naar evenredigheid van het percentage aandelenbezit in de onderneming. Uiteraard gaat het hier om nettowinst na verrekening van vennootschapsbelasting (Vpb).

Wilt u meer weten over hoe u deze overbruggingsregeling aan kunt vragen, wanneer u een eerste betaling kunt verwachten of andere consequenties van het corona virus ? Abonneer op de updates over alle ontwikkelingen voor ondernemers van LDE Accountants.
 

Deze calculator slaat geen gegevens op. Deze calculator geeft een berekening voor Tozo-1; voor aanvragen gedaan t/m 31 mei 2020.

Sorry, u komt helaas niet in aanmerking voor een uitkering.
Sorry, dit model is niet geschikt voor holdings, neem contact op met uw adviseur.
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Wat is de rechtsvorm van uw onderneming?
Wat is de maandelijkse bruto-winst van de onderneming?

Vul de gegevens in van de minstverdienende echtgenoot.
Wat is uw belang in de onderneming?
%
Wat is het belang van de echtgenoot in de onderneming?
%
Wat is uw bruto maandloon?Berekening
Uw aandeel in de brutowinst
Af: vennootschapsbelasting
Uw brutoloon
Af: inkomstenbelasting (forfaitair %)
Berekend inkomen
Te verwachten uitkering TOZO

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo?

Lees onze artikelen '8 vragen en antwoorden over de Tozo' of 'Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers van start'.

Mocht u vragen hebben, hulp nodig hebben bij de aanvraag: gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

» Lees de antwoorden op alle belangrijke vragen op de website van het RVO of volg onze updates over de belangrijke ontwikkelingen voor ondernemers bij LDE Accountants.