Tips voor ondernemers

Wekelijks lichten we een aantal tips toe die u als ondernemer niet mag missen. Hoe blijft u als bedrijf relevant voor uw klanten? Welke fiscaal gunstige regelingen mag u niet missen? Heeft u een vraag die ook voor andere ondernemers interessant is? Stel hem ons en we bespreken hem hier!

Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlof uren niet uitbetaald. Door een nieuwe Europese ...
Verder Lezen

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het ...
Verder Lezen

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden ...
Verder Lezen

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter voorkoming van ...
Verder Lezen

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de ...
Verder Lezen

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief met tips ontvangen?

Uw informatie wordt enkel met een derde partij gedeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief.