Stapelfinanciering

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Stapelfinancieringen

Wij hebben op ons kantoor de afgelopen jaren tientallen nieuwe geldverstrekkers voorbij zien komen en stapelfinanciering is de nieuwe norm. Maar wat is nu stapelfinanciering.

Wie gaat de regie voeren en hoe worden de risico’s verdeeld?

– Banken pikken als eerste alle zekerheid in en schuiven het risicodragende gedeelte graag door naar derden.
– Banken (enkele lokale uitgezonderd) zijn er niet om u te helpen. U bent er voor de bank om zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Ook andere investeerders en geldschieters hebben maar één doel. En dat is zoveel mogelijk winst maken.
– Bij kleine kredietaanvragen blijven banken het liefst weg. Het is gewoonweg niet rendabel genoeg.
Eventueel financieren zij nog wel bestaande klanten met een lopende financiering.
– Vanaf 5 ton zijn banken nog wel in de markt, maar veelal met standaard producten, diensten en geautomatiseerde systemen.

Vaak is de branche waarin een ondernemer opereert bepalend of een financiering verkregen kan worden. Voor detailhandel, horeca en bouw staan de deuren niet open.

Voor veel van mijn ondernemers is de bank nog steeds de eerste keus. Of zelfs de enige optie. Wel wordt een bancaire financiering vaak aangevuld met andere kapitaalsvormen.

Waar we vroeger zochten naar factoring en lease dat in combinatie met een bancair krediet werd ingezet, zien we nu dat nieuwe financieringsvormen als crowdfunding, en informal investors er bij zijn gekomen.

Met al die nieuwe partijen op de markt is het ophalen van een financiering er niet eenvoudiger op geworden. Elke partij heeft zijn eigen wensen en voorwaarden.

Hier heeft u een specialist voor nodig die u hiermee kan helpen en begeleiden, anders is het niet te doen om dat allemaal bij te houden. Bij LDE Accountants bent u dan ook op het juiste adres.

De banken zijn echter nog steeds dominant. Vorig jaar werd er een recordbedrag van 100 miljoen euro met crowdfunding opgehaald. Een mooi bedrag, maar vergeleken me de 300 miljard die de banken hebben uitstaan bij het MKB is het natuurlijk helemaal niks.

Voor vragen of advies neem contact met ons op (013-5340001).

LDE helpt bij uw financieringsaanvraag.

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Financieringsaanvraag

Al jaren begeleid ik als ex-bankier ondernemers bij financieringsaanvragen. Maar zonder een goed onderbouwd plan is een financieringsaanvraag al bij voorbaat kansloos. Of het nu om een kleine uitbreidingsfinanciering gaat of de bouw van een nieuwe bedrijfshal, de kredietverstrekker neemt geen genoegen met de jaarstukken van het afgelopen boekjaar.

Ik heb daarom de belangrijkste zaken waaraan een kredietaanvraag moet voldoen eens op een rijtje gezet.

 • Bedrijfsgeschiedenis en huidige structuur: De historie van het bedrijf. Wie heeft het opgericht. Hoe heeft de onderneming zich ontwikkeld.
 • Sleutelfiguren binnen de onderneming: Wie zijn de sleutelfiguren in het bedrijf en wat is hun rol. Een goed samengesteld managementteam schept vertrouwen.
 • Organisatie: Leg uit hoe de onderneming wordt aangestuurd. Waar liggen de taken en verantwoordelijkheden, hoe wordt er gerapporteerd en welke systemen worden daarvoor gebruikt.
 • Huisvesting: Zijn de bedrijfspanden eigendom of worden ze gehuurd.
 • Businessmodel: Hoe wordt er geld verdiend. Op welke manier wordt waarde gecreëerd. Hoe is de sales georganiseerd en hoe ziet de afzetmarkt eruit.
 • Markt en concurrentie: Ga in op de belangrijkste ontwikkelingen in de markt of markten waarin je actief bent en leg uit waarom u beter bent dan uw concurrenten.
 • Actuele cijfers: Financiers willen tegenwoordig een doortimmerde financiële analyse van de kredietaanvraag. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de resultatenrekening, de balans, de cashflow en de analyse van het werkkapitaal.
 • Prognose: Een omzetprognose moet overtuigend zijn. Spiegel geen onrealistische omzetstijgingen voor, zeker als deze een sterke trendbreuk vertonen met voorgaande jaren.
 • Toelichting op de financieringsaanvraag: Eigenlijk is de rest wat ik hierboven heb geschreven voorstel. Dit is waar het om gaat. Waarom/waarvoor heeft u het geld nodig. Als de opbouw hierboven goed is, dan komt de financieringsaanvraag niet uit de lucht vallen.
 • Goede presentatie: Een financier overtuig je niet alleen met een goed plan, maar ook met een goede presentatie. Besteed aandacht aan de vormgeving en maak ook een presentatie. Presenteer met overtuigingskracht. Laat je goed adviseren en ondersteunen, maar vertel het verhaal zelf.

Voor vragen of advies neem contact met ons op (013-5340001).

Kentekencamera’s geen bewijs, einde aan de bijtelling?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Kentekencamera’s geen bewijs, einde aan de bijtelling?

 

Wat is er gebeurt?
Vrijdag 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van de gegevens die de KLPD verzamelt met haar ANPR camera’s (Automatic Number Plate Recognition = kentekenherkenning).

Die camera’s maken inbreuk op de privacy. Dat werd door de Belastingdienst weliswaar erkend, maar ondergeschikt geacht aan haar taak om belastingopbrengst te genereren (in dit geval door fiscale overtredingen vast te stellen). De Hoge Raad besliste echter dat die redenering niet opgaat en dat de privacy voorrang heeft.

 

Wat was de aanleiding?

Als er met een auto van de zaak jaarlijks niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gereden wordt is er geen bijtelling verschuldigd, de zogenaamde “regeling geen privégebruik”. Voorwaarden zijn onder andere dat de berijder zich meldt bij de Belastingdienst en dat hij/zij een gedetailleerde administratie bijhoudt van alle gereden kilometers.

De Fiscus controleert die kilometeradministraties soms en maakt daarbij ook gebruik van de gegevens van de kentekencamera’s van de KLPD. Enkele berijders hebben die handelwijze aan de rechter voorgelegd omdat ze van mening waren dat de Belastingdienst onrechtmatig gebruik maakte van die gegevens.

 

Is controle op privégebruik nu onmogelijk en kan ik me daarom aanmelden voor de regeling geen privégebruik?

Neen. Als de fiscus het privégebruik van de auto van de zaak wil corrigeren, kan ze weliswaar geen gebruik meer maken van de gegevens van de kentekencamera’s van de KLPD. Dat wil echter niet zeggen dat er geen controle op de kilometeradministratie meer mogelijk is. Alleen dat die controle voor de fiscus moeilijker wordt.

In feite gaan we hiermee terug naar situatie van enkele jaren geleden, toen die controles ook zonder ANPR gegevens gedaan werden (en ook toen al regelmatig leidden tot naheffing).

 

Ons advies:

Meldt u alleen aan voor de “regeling geen privégebruik” als u inderdaad minder dan 500 kilometer voor privé met uw auto van de zaak rijdt en als u bereid en in staat bent om de gereden kilometers volledig te documenteren.

 

Is dat het einde van de zaak?

Naar mijn mening niet, ik acht de kans behoorlijk groot dat de wet aangepast wordt om de fiscus toegang te geven tot –sommige- gegevens van de kentekencamera’s.

En vervolgens dat deze nieuwe wet voorgelegd zal worden aan de rechter om getoetst te worden aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Mocht u naar aanleiding van dit blog nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen (013-5340001).

 

Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort

Vanaf 2017 heeft de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening voor het eerst gevolgen voor u. Houd er rekening mee dat u de jaarrekening na het opstellen binnen twee maanden openbaar moet maken. Indien u uitstel heeft voor de jaarrekening over 2016, moet u dit dus voor 1 januari 2018 doen.

Als bestuurder van een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij stelt u ieder jaar verplicht een jaarrekening op. Dit moet binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar gebeuren. Met een aandeelhoudersbesluit kunt u deze termijn verlengen.

Voorheen kon de termijn verlengd worden met zes maanden. Door de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening op 1 november 2015 is deze termijn, voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016, verkort naar vijf maanden.

LET OP: Als alle aandeelhouders van de B.V. tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 november gedeponeerd moet zijn.

Indien u nog vragen heeft neem dan contact met ons op (013-5340001).

Het is zover; 18 december a.s., LDE Accountants te zien bij Lifestyle Experience (RTL4)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Zoals jullie weten hebben we enkele weken geleden op ons kantoor in Bladel opnamen gehad voor RTL Lifestyle Experience.

De uitzendtijden zijn inmiddels ook bekend.

 • zondagmiddag 18 december om 14.20 uur op RTL 4 
 • zaterdagmiddag 24 december (herhaling) om 15.10 RTL 5

We zijn benieuwd wat jullie van de uitzending vinden!

Heeft u een brief van de Kamer van Koophandel ontvangen?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Heeft u een brief van de Kamer van Koophandel ontvangen inzake het publiceren van de  jaarstukken?

U heeft, als u directeur in een B.V. bent, in de afgelopen 2 maanden een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel. De brief geeft informatie over het deponeren van de jaarrekeningen/publicatiestukken.

In de brief heeft de Kamer van Koophandel het voornamelijk over het digitaal insturen via SBR rapportage.

Wij kunnen de SBR rapportage verzorgen voor u in het gewenste formaat en kunnen dit rechtstreeks digitaal insturen bij de Kamer van Koophandel.

Indien u vragen heeft over het deponeren van de jaarstukken neem dan contact met ons op, 013-5340001.

 

3 Redenen waarom uw bedrijf over dient te gaan tot digitalisering

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

3 Redenen waarom uw bedrijf over dient te gaan tot digitalisering

 • Rollen veranderen

De invoering van (boekhoud) software vergt aanpassing. Bij andere grote automatiseringsgolven in de geschiedenis was niet anders. Een van de grootste aanpassingen is dat u afstand moet nemen van het (administratieve) werk dat u zo goed kent. In plaats van gegevens in te kloppen, data te verzamelen, facturen af te punten en andere standaardtaken uit te voeren, kunt u uw klant bijstaan met advies en diensten. Dit komt het rendement van uw onderneming alleen maar te goede.

 • Hogere productiviteit

Al dat werk dat u slapend kon doen, dat doet uw software voortaan voor u. En dat betekent dat u meer tijd hebt om te besteden aan het werk dat een “human touch” nodig heeft. Softwareautomatisering kan u bij uw werk helpen door te kijken naar het hele plaatje in plaats van naar afzonderlijke data. Het kan ook een einde maken aan dubbele gegevens, waardoor uw nauwkeurigheid en productiviteit toeneemt.

 • Wendbaarheid

Wanneer u klanten heeft in sectoren waar de regels continu veranderen, moet u extra hard werken. Enerzijds hebt u uw normale taken, anderzijds moet u veel onderzoek doen om alles conform de regels te houden. Door werk te automatiseren krijgt u meer voor elkaar in minder tijd met minder fouten en kunt u veel sneller inspelen op nieuwe regelgeving. In plaats van dat u nergens meer tijd voor hebt, bent u nu als een van de eersten op de hoogte van implicaties van nieuwe regelgeving of nieuwe procedures. Dankzij de extra tijd die automatisering u bezorgt, kunt u als ondernemer optimaal anticiperen op alle veranderingen.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op 013-5340001.

 

 

Personeelsweekend LDE Accountants

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Personeelsweekend LDE Accountants

Onlangs was het personeelsweekend van LDE Accountants en wat was het een fantastisch weekend! Mede dankzij het mooie weer heeft iedereen genoten van het leuke programma in Duitsland. Het personeelsweekend was divers: wijnproeverij, wijnfeest, rondvaart, bezoek Burcht Cochem. Veel gezien, veel ondernomen, veel gezelligheid!!

Wij zijn weer opgeladen voor de laatste drukke maanden van het jaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leennormen voor hypotheek volgend jaar verruimd

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Leennormen voor hypotheek volgend jaar verruimd

Consumenten kunnen volgend jaar naar verwachting meer lenen voor de aankoop van een woning. Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt verder verhoogd door het tweede inkomen zwaarder mee te laten wegen. Het verschil in het maximale hypotheekbedrag tussen eenverdieners en tweeverdieners met eenzelfde inkomen neemt dan verder af. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen die werken stimuleren. Op termijn zal het tweede inkomen volledig kunnen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2017.

Leennormen

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met de regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van een woning. Veel huishoudens lenen echter niet maximaal omdat hiervoor fors bezuinigd zou moeten worden op de overige uitgaven.

In de leennormen wordt de extra leenruimte voor kopers van zeer energiezuinige huizen aangepast aan de energieprijzen. De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd en de  inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.

Maatwerkhypotheken

Minister Blok start verder een Platform Maatwerk waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen, eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart brengen en naar oplossingen zoeken. Met maatwerkhypotheken kunnen banken, mits onderbouwd, afwijken van de standaard leennormen waardoor ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers of startende ondernemers eerder een passende hypotheek kunnen krijgen. De ruimte voor uitzonderingen lijkt niet volledig benut te worden. Met het Platform Maatwerk voert de minister een aantal Kamermoties uit die vragen om een onderzoek naar een bredere toepassing van maatwerkhypotheken.

Indien u vragen heeft met betrekking tot bovenstaande verzoeken wij u contact met ons op te nemen 013-5340001.

 

LDE Accountants bij Lifestyle Experience (RTL4)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

LDE Accountants bij Lifestyle Experience (RTL4)

Vanmorgen zijn de opnames geweest voor het RTL4 programma Lifestyle Experience.

Benieuwd naar de uitzending? Houd onze website in de gaten voor meer informatie!