Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort

Vanaf 2017 heeft de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening voor het eerst gevolgen voor u. Houd er rekening mee dat u de jaarrekening na het opstellen binnen twee maanden openbaar moet maken. Indien u uitstel heeft voor de jaarrekening over 2016, moet u dit dus voor 1 januari 2018 doen.

Als bestuurder van een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij stelt u ieder jaar verplicht een jaarrekening op. Dit moet binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar gebeuren. Met een aandeelhoudersbesluit kunt u deze termijn verlengen.

Voorheen kon de termijn verlengd worden met zes maanden. Door de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening op 1 november 2015 is deze termijn, voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016, verkort naar vijf maanden.

LET OP: Als alle aandeelhouders van de B.V. tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 november gedeponeerd moet zijn.

Indien u nog vragen heeft neem dan contact met ons op (013-5340001).