Verlofregelingen voor de partner na geboorte van een kind  

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Er bestaan verschillende verlofregelingen voor de medewerk(st)er wanneer zijn of haar partner is bevallen van een kind.

1 Geboorteverlof

Na de bevalling heeft de partner recht op 1 werkweek geboorteverlof. Hoeveel uren per week er wordt gewerkt maakt niets uit. Het gaat om de uren die normaal per week gewerkt worden.

De werkgever moet het loon over deze uren normaal uitbetalen.

Het opnemen van deze uren dient te geschieden binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Opname van de uren geschiedt in overleg met de werkgever.

Wellicht goed om te weten is dat er geen extra geboorteverlof bestaat bij meerlingen. Het blijft dus altijd beperkt tot 1 week.

2 Aanvullend geboorteverlof

De partner kan maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Opname van dit verlof dient te geschieden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Opname dient ook hier in overleg met de werkgever gepland te worden.

De werkgever hoeft over deze 5 weken geen loon te betalen. De werknemer ontvangt een uitkering van het UWV en de hoogte van deze uitkering is 70% van het dagloon (het dagloon is wel gemaximeerd tot het maximum dagloon). In de praktijk zie je vaak dat de werkgever bij het UWV de uitkering aanvraagt voor de medewerker. De werkgever betaalt de uitkering dan door aan de werknemer.

3 Betaald ouderschapsverlof

Niet alleen de partner maar beide ouders hebben het recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Dit dient wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opgenomen te worden. Het verlof kan flexibel worden opgenomen, altijd in overleg met de werkgever. Bij meerlingen bestaat er voor elk kind een recht op 9 weken ouderschapsverlof.

Het UWV verstrekt een uitkering van 70% van het dagloon (ook hier gemaximeerd tot het maximum dagloon). De werkgever vraagt de uitkering aan voor de werknemer en betaalt de uitkering door aan de werknemer.

4 Onbetaald ouderschapsverlof

Als laatste bestaat er voor beide ouders nog de mogelijkheid om 17 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof moet opgenomen worden voordat het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Ook hier geldt dat er per kind recht bestaat op het aantal van 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Naast regelingen inzake de geboorte van een eigen kind bestaan er ook regelingen in situaties rondom adoptie en pleegzorg.

Bij vragen horen onze medewerkers van de salarisadministratie het graag van u.

Btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak in de laatste btw-aangifte over 2022

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In de laatste btw-aangifte van 2022 moet de btw-correctie worden aangegeven voor het privégebruik van een auto van de zaak door u als dga of door een werknemer. Hoe moet deze btw-correctie worden berekend?

Voor 31 januari 2023. 
Het zal u bekend zijn dat u de btw-aangifte over een kwartaal moet indienen
(en betalen) in de maand na afloop van dit kwartaal. Over het vierde kwartaal van 2022 moet u dus in januari 2023 aangifte doen en de verschuldigde btw afdragen. Dit lijkt nog ver weg, maar in deze aangifte zit een aantal bijzondere posten die meer aandacht vragen, waaronder de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak door u of door uw werknemers.

Auto van de zaak. 
De reden voor deze correctie is dat u gedurende het jaar de btw op de autokosten, denk aan brandstof en onderhoud, geheel als voorbelasting in aftrek heeft gebracht. Omdat u (of uw werknemer) echter ook privé rijdt in deze auto, zijn deze kosten (en dus de btw) niet geheel als zakelijk op te voeren. Hierbij speelt ook de btw op de aankoop van de auto van de zaak een rol.

2,7% van de cataloguswaarde

In beginsel moet u een btw-correctie aangeven van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Als uw auto dus een cataloguswaarde heeft van € 40.000, moet er ieder jaar een btw-correctie plaatsvinden van € 1.080. 
Tip.  Het bedrag van de btw-correctie inzake het privégebruik van de auto is fiscaal gezien een kostenpost en mag u van de winst van uw BV aftrekken.

1,5% van de cataloguswaarde

U kunt de correctie beperken door toepassing van een lager percentage. Er geldt namelijk een percentage van 1,5% voor auto’s die uw onderneming nog in gebruik heeft na afloop van het vierde jaar, volgend op het jaar van ingebruikneming. De btw op de aanschaf wordt dan geacht verrekend te zijn, waardoor het percentage daalt. 
Tip. U mag de 1,5% ook toepassen als er geen btw is verrekend bij de aankoop van de auto (bijv. bij aankoop van een marge-auto of bij aankoop via een particulier).

Werkelijk gebruik

Ten slotte bestaat er altijd de mogelijkheid om aan te tonen dat de correctie op basis van het forfait (2,7%/1,5%) te hoog is. Hiervoor moet u inzicht hebben in het totaalaantal gereden kilometers, het aantal zakelijke kilometers en de jaarlijkse kosten voor de auto waarop btw is verrekend. Tel bij deze laatste post ook 20% van de btw op de aanschaf mee in de eerste vijf jaar. 

Tip. Een sluitende kilometeradministratie (zoals voor de bijtelling) is hier niet vereist. Het aantal verreden kilometers kan bepaald worden aan de hand van de kilometerstanden. Uw zakelijke kilometers kunt u afleiden uit uw agenda. 

Let op. Woon-werkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.

Statistische gegevens. 
Ook statistische gegevens kunnen de verhouding zakelijk/privé onderbouwen. Hieruit is af te leiden dat het privégebruik vaak 60-65% van het totale gebruik uitmaakt. Dit kan een goede basis zijn voor een concrete afspraak met de Belastingdienst hierover.

Voor een auto die in uw bedrijf nog gebruikt wordt na het vierde jaar na het jaar van ingebruikneming, geldt een lager percentage, 1,5 in plaats van 2,7% van de cataloguswaarde. Als de auto voor 2018 is aangeschaft, geldt bij de aangifte over 2022 al de 1,5%. Bereken of een btw-correctie op basis van het werkelijke gebruik niet voordeliger uitpakt.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

WIJ GAAN VERHUIZEN!!!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Hierbij willen wij u laten weten dat LDE Accountants B.V. per 1 januari a.s. gaat verhuizen, het nieuwe adres wordt:

Charles Stulemeijerweg 7

5026 RS Tilburg

Ons telefoonnummer 013 534 0001 blijft ongewijzigd.

In verband met onze verhuizing zijn we gesloten vanaf 24 december tot en met 1 januari a.s.

Vanaf 2 januari 2019 heten wij u van harte welkom in ons nieuwe kantoorpand.

U bent uiteraard van harte welkom voor een kop koffie of thee en om een kijkje te nemen in ons nieuwe pand!