Over Kees van Loon

Wil je meer weten over wat Kees van Loon doet bij LDE Accountants? Kijk dan snel verder op onze pagina met alle collega's.

Artikelen door Kees van Loon

Verlofregelingen voor de partner na geboorte van een kind  

Er bestaan verschillende verlofregelingen voor de medewerk(st)er wanneer zijn of haar partner is bevallen van een kind. 1 Geboorteverlof Na de bevalling heeft de partner recht op 1 werkweek geboorteverlof. Hoeveel uren per week er wordt gewerkt maakt niets uit. Het gaat om de uren die normaal per week gewerkt worden. De werkgever moet het […]

Verlaging WW-premie vanaf 1 augustus 2021

Werkgevers betalen voor hun werknemers premies werknemersverzekeringen (de werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos of ziek worden), waaronder ook de premie WW. Je hebt een hoge premie WW en lage premie WW. De lage premie WW mag toegepast worden als de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft, een contract heeft voor onbepaalde tijd en […]

Barbecue en gevolgen voor de loonheffing

Veel bedrijven organiseren net voor de zomervakantie een barbecue voor het personeel. Maar wat zijn de consequenties voor de loonheffing en zijn er mogelijkheden om dit fiscaal zo gunstig mogelijk te organiseren? Er is een onderscheid tussen barbecue georganiseerd op de werkplek en barbecue op een externe locatie. Externe locatie: Bij een barbecue op een […]

De Werkkostenregeling biedt kansen in 2020!

De Werkkostenregeling biedt kansen in 2020! In de Wet Loonbelasting worden alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel tot het loon gerekend. De werkkostenregeling bepaalt echter dat bepaalde aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij zijn. Daarnaast mag u tot een bepaald percentage van de totale loonsom (vrije ruimte) vergoedingen en verstrekkingen als onbelast aanwijzen. U dient […]

De vernieuwde Arbowet

De vernieuwde Arbowet  De vernieuwde Arbowet is al ingegaan op 1 juli 2017 maar werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om de bestaande contracten aan te passen aan de nieuwe eisen. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde Arbowet? Allereerst is er sprake van invoering van een basiscontract. […]

Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2018

Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2018 Indien u als werkgever personeel in loondienst heeft waarvoor u premies sociale verzekeringen af moet dragen, heeft u onlangs bericht gekregen van de belastingdienst met betrekking tot het te betalen percentage in 2018. Dit bericht is gekomen in de vorm van een “Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas”. Het is van het […]