Verlofregelingen voor de partner na geboorte van een kind  

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Er bestaan verschillende verlofregelingen voor de medewerk(st)er wanneer zijn of haar partner is bevallen van een kind.

1 Geboorteverlof

Na de bevalling heeft de partner recht op 1 werkweek geboorteverlof. Hoeveel uren per week er wordt gewerkt maakt niets uit. Het gaat om de uren die normaal per week gewerkt worden.

De werkgever moet het loon over deze uren normaal uitbetalen.

Het opnemen van deze uren dient te geschieden binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Opname van de uren geschiedt in overleg met de werkgever.

Wellicht goed om te weten is dat er geen extra geboorteverlof bestaat bij meerlingen. Het blijft dus altijd beperkt tot 1 week.

2 Aanvullend geboorteverlof

De partner kan maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Opname van dit verlof dient te geschieden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Opname dient ook hier in overleg met de werkgever gepland te worden.

De werkgever hoeft over deze 5 weken geen loon te betalen. De werknemer ontvangt een uitkering van het UWV en de hoogte van deze uitkering is 70% van het dagloon (het dagloon is wel gemaximeerd tot het maximum dagloon). In de praktijk zie je vaak dat de werkgever bij het UWV de uitkering aanvraagt voor de medewerker. De werkgever betaalt de uitkering dan door aan de werknemer.

3 Betaald ouderschapsverlof

Niet alleen de partner maar beide ouders hebben het recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Dit dient wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opgenomen te worden. Het verlof kan flexibel worden opgenomen, altijd in overleg met de werkgever. Bij meerlingen bestaat er voor elk kind een recht op 9 weken ouderschapsverlof.

Het UWV verstrekt een uitkering van 70% van het dagloon (ook hier gemaximeerd tot het maximum dagloon). De werkgever vraagt de uitkering aan voor de werknemer en betaalt de uitkering door aan de werknemer.

4 Onbetaald ouderschapsverlof

Als laatste bestaat er voor beide ouders nog de mogelijkheid om 17 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof moet opgenomen worden voordat het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Ook hier geldt dat er per kind recht bestaat op het aantal van 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Naast regelingen inzake de geboorte van een eigen kind bestaan er ook regelingen in situaties rondom adoptie en pleegzorg.

Bij vragen horen onze medewerkers van de salarisadministratie het graag van u.