Toch nog een gouden handdruk?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
In het vorige belastingblog van september meldden we nog dat gouden handdrukken vanaf 1 januari 2014 geen belastinguitstel meer zouden genietenen, en dat per die datum daarmee tevens de fiscale glans van de gouden handdruk zou verdwijnen.

2. Aankondiging.
Recentelijk (op 13 november) heeft de staatssecretaris echter bevestigd dat er alsnog een overgangsregeling voor nieuwe gouden handdrukken komt. De staatssecretaris erkent daarmee dat zijn eerdere opstelling te rigide was. In het bijzonder individuele werknemers die al bezig zijn met de onderhandelingen over hun ontslag c.q. werknemers die in een collectief ontslag betrokken zijn en waar het sociaal plan nog in onderhandeling is, zouden door de einddatum van 31 december in de knel komen. De regeling waarop ze vertrouwden ter invulling van het toekomstplaatje, bestond opeens niet meer.

3. De overgangsregeling.
De overgangsregeling[1] is gebonden aan strikte voorwaarden en geldt slechts voor een beperkte periode, maar het geeft de eerder genoemde werknemers en hun werkgevers in ieder geval de mogelijkheid hun onderhandelingen op bestaande grond af te ronden. De overgangsregeling geldt echter breder, namelijk voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn de volgende:

  • Het ontslag is nog in 2013 aangezegd.
  • Uiterlijk op 31 december 2013 hebben partijen:

–        de ontslagdatum vastgelegd, en
–        een contract gesloten over aanwending van de gouden handdruk voor aankoop van een (loon) stamrecht dat voldoet aan de wettelijke eisen en waarin tevens vastligt wie de uitvoering daarvan zal verzorgen: bank, verzekeraar of eigen stamrecht-BV, en
–        is duidelijk hoe hoog de vergoeding voor gederfd en/of te derven loon zal zijn (geen vakantiegeld, bonus of tantième).

  • De dienstbetrekking wordt op korte termijn beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als de wettelijke opzegtermijn gehanteerd wordt (maximaal 6 maanden).

4. Belastingkorting?
De eenmalige regeling waarbij bestaande stamrechten in 2014 kunnen worden afgekocht tegen een heffing over 80% van de uitkering (en 20% dus netto/netto uitgekeerd kan worden), geldt niet voor stamrechten die na 15 november 2013 zijn gestort. De stamrechten op basis van de overgangsregeling vallen allemaal onder die beperking. Voor het overige gelden er geen afwijkingen van de nieuwe regels.

5. Vragen?
Uw relatiebeheerder en ondergetekende zullen u graag van dienst zijn.

Mr. E.P. van Erve

Fiscalist 


[1] Een overgangsregeling is door de staatssecretaris aangekondigd en de belastingdienst heeft op 14 november haar standpunt  bekendgemaakt.
Parlementaire goedkeuring is er echter nog niet, daarom is alles onder voorbehoud.

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Informatie%20overgangsrecht%20vervallen%20stamrechtvrijstelling.htm