Tips voor ondernemers

Wekelijks lichten we een aantal tips toe die u als ondernemer niet mag missen. Hoe blijft u als bedrijf relevant voor uw klanten? Welke fiscaal gunstige regelingen mag u niet missen? Heeft u een vraag die ook voor andere ondernemers interessant is? Stel hem ons en we bespreken hem hier!

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan ...
Verder Lezen

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, ...
Verder Lezen

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de ...
Verder Lezen

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is ...
Verder Lezen

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een ...
Verder Lezen

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van ...
Verder Lezen
Aan het laden...

Nieuwsbrief met tips ontvangen?

Uw informatie wordt enkel met een derde partij gedeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief.