Tips voor ondernemers

Wekelijks lichten we een aantal tips toe die u als ondernemer niet mag missen. Hoe blijft u als bedrijf relevant voor uw klanten? Welke fiscaal gunstige regelingen mag u niet missen? Heeft u een vraag die ook voor andere ondernemers interessant is? Stel hem ons en we bespreken hem hier!

Geen werk, geen loon

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen ...
Verder Lezen

Met de auto van de zaak naar de zon

Als u met de auto van de zaak op vakantie naar het buitenland gaat, hoe zit ...
Verder Lezen

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van ...
Verder Lezen

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie ...
Verder Lezen

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke ...
Verder Lezen

Geen aftrek voorbelasting business seats

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief met tips ontvangen?

Uw informatie wordt enkel met een derde partij gedeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief.