Introductie loonadministratie afdeling, afscheid Mark Verspaandonk.

Afgelopen donderdag heeft Mark Verspaandonk na 11 jaar zijn laatste werkdag gehad bij LDE Accountants. In verband met reistijd en zijn eigen onderneming “Jungle Gemz” waren beide banen niet meer te combineren en heeft Mark het besluit genomen om LDE Accountants te gaan verlaten. Na vele jaren in dienst te zijn geweest konden we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben we Mark met een leuke borrel in het zonnetje gezet.

Afscheid Mark Verspaandonk

Wij wensen hem veel succes en bedanken hem voor de prettige samenwerking!

v.l.n.r. Kees van Loon, Mark Verspaandonk, Kees van de Sande, Manon Jongbloets

Vanaf heden bestaat onze loonadministratie afdeling uit:

Kees van Loon

Kees is vanaf 2003 werkzaam bij LDE Accountants, al jaren verzorgd hij de salarisadministraties van onze cliënten. In het dagelijks leven probeert hij zoveel mogelijk tijd te besteden aan zijn gezin en daarnaast is hij ook actief als vrijwilliger binnen voetbalvereniging Uno Animo.

Kees van de Sande

Kees is vanaf 2002 werkzaam bij K & D Accountants en vanaf 2019 verzorgd hij samen met Kees van Loon de salarisadministraties van onze cliënten. In zijn vrije tijd bezoekt hij regelmatig amateurvoetbalwedstrijden en verder kijkt hij graag voetbal op TV. Bij mooi weer maakt hij graag een ritje in zijn oldtimer.

Manon Jongbloets

Manon is vanaf september 2019 werkzaam bij LDE Accountants. Zij heeft een achtergrond in de HR, waarbij zij het raakvlak met salarissen erg interessant vond. Zodoende heeft zij de opleiding ‘Praktijk Loonadministratie’ afgerond en is ze momenteel bezig met ‘Vak Payroll Services’.  Het salaris vak is dus nog vrij nieuw voor haar, maar met de geleerde theorie gaat dat helemaal goed komen. 
In haar vrije tijd speelt ze trombone (She’s Udenhout) en gaat ze graag motorrijden met haar vrienden.

Met drieën verzorgen zij de loonadministraties voor LDE Accountants alsmede voor K & D Accountants.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op!

Een laadpaal voor klanten en relaties

Een laadpaal voor klanten en relaties

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. U bent daarom van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties tegen betaling kunnen bijtanken.

Zelf laten plaatsen. Voor het plaatsen van een laadpaal heeft u een elektro-installatiebedrijf nodig. Het kan zijn dat u extra kosten kwijt bent voor het aanpassen van de meterkast en voor het leggen van de voedingskabel naar de laadpaal toe. U wilt wel dat de klant of relatie betaalt voor de stroom die hij afneemt. U moet dus eenlaadpaalsysteem hebben dat alle tankbeurten goed bijhoudt. Soms gaat dat met eenpas of sleutelhanger die u aan uw klant ter beschikking kunt stellen.

Alles uitbesteden. U kunt ook alles aan een exploitant uitbesteden. U koopt of leaset dan de laadpalen en de exploitant doet de rest. De exploitant plaatst de palen en rekent met uw klant af. Deze tankt dan met een pas van een willekeurige provider.

De fiscale kant van het verhaal. De aanschaf- en plaatsingskosten of de periodieke leasekosten van een laadpaal zijn bij uw BV aftrekbaar. De btw op de aanschaf en installatie of op de leasekosten is als voorbelasting aftrekbaar. Over de geleverde stroom is uw klant 21% btw verschuldigd.

Subsidiemogelijkheden. Er zijn drie soorten fiscale voordelen die nu mogelijk zijn bij het kopen van laadpalen:

  1. MIA. De Milieu-investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.
  2. Vamil. Bij de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven. De minimale investeringskosten voor de laadpaal moeten € 2.500 zijn. Daaronder valt: het oplaadsysteem met al dan niet een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en eenstekkerherkenningssysteem. Let op.  U moet van tevoren MIA en Vamil hebben aangevraagd ( www.mijn.rvo.nl/inloggen-en-machtigen ).
  3. KIA. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan zorgen voor een extra fiscale winstaftrek van 28%. De minimale investering is € 450, dat is voor een laadpunt dus geen probleem.

Tip. Check of uw gemeente ook een subsidiepotje heeft.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Met vakantiekrachten aan de slag

Met vakantiekrachten aan de slag

Veel werkgevers schakelen in de vakantieperiode scholieren en studenten in.
Wist u dat u het deze jongeren fiscaal wat makkelijker kunt maken? Hoe dan?

Bijbaantje in de vakantieperiode. Jaarlijks zijn er vele honderdduizenden scholieren en studenten in de vakantietijd op zoek naar een bijbaantje. Maak dan gebruik van de speciaal voor dit soort werk bedoelde regeling. U bespaart hen daarmee een hoop onnodig gedoe en het levert ze nog wat op ook. Om welke regeling gaat het?

Studenten- en scholierenregeling. Als u de studenten- en scholierenregeling gebruikt, kunt u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een periode van een kwartaal in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of helemaal geen loonheffing in hoeft te houden. Dat is voor de student of scholier voordelig, want hij houdt dan netto veel meer over. Ook hoeft hij niet tot na afloop van het jaar te wachten om de ingehouden loonheffing terug te vragen.

Aanvraag indienen. U kunt de regeling alleen toepassen als de student of scholier hierom verzoekt. Houd er rekening mee dat de meeste scholieren en studenten hiervan niet het geringste benul hebben. Let op.  Uw vakantiekracht moet het ingevulde formulier bij u inleveren voordat hij begint met werken. Er wordt daarbij ook gevraagd of hij bij nog meer werkgevers werkt. Zo ja, dan kan er namelijk maar bij één werkgever gebruik worden gemaakt van de heffingskorting.

Wat scheelt dat nu? Voor lagere inkomens tot € 20.384 bruto bedraagt de algemene heffingskorting in 2019 € 2.477. Scholieren en studenten die een laag inkomen hebben, betalen daardoor dus geen belasting. Op de te betalen belasting komt immers € 2.477 in mindering, nog afgezien van de arbeidskorting. Zonder toepassing van de regeling moet u op een brutoloon van bijv. € 800 per maand ca. € 73 aan loonheffing inhouden, afgezien van de bedrijfstakinhoudingen. Voor de scholier of student die twee maanden tegen dit loon vakantiewerk bij u verricht, scheelt dit dus per saldo € 146. Voor die doelgroep is dat zeker de moeite waard.

TIP: Door de studenten- en scholierenregeling kunt u uw vakantiekrachten vaak netto uitbetalen. Het aanvraagformulier moet vooraf bij u worden ingeleverd.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Zonnepanelen: BTW-aftrek op bouwkosten woning!

Zonnepanelen: BTW-aftrek op bouwkosten woning!

Gaat u een nieuwe woning (laten) bouwen? En kiest u voor zonnepanelen op het dak? Laat dan niet-geïntegreerde panelen monteren! Als u voor de exploitatie van de zonnepanelen BTW-ondernemer wordt kunt u niet alleen de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen bij de Belastingdienst terugvragen, maar ook de omzetbelasting op een evenredig deel van de bouwkosten van uw woning.

Volgens Rechtbank Gelderland kunnen niet-geïntegreerde zonnepanelen worden aangemerkt als roerende, zelfstandige goederen omdat die eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn. De zonnepanelen zijn geen bestanddelen van de woning. Het dak van de woning staat dan niet alleen ten dienste van de nuttige ruimten in de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen. Die zakelijke functie leidt tot een evenredige aftrek van de BTW op bouwkosten van dat dak. Deze uitspraak maakt het plaatsen van zonnepanelen fiscaal nog aantrekkelijker.

Indien u nog vragen heeft verzoek ik u om contact op te nemen met ons kantoor, 013-5340001.

Aanmelden voor nieuwe KOR

Aanmelden voor nieuwe KOR

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemingsregeling (KOR) in de btw vernieuwd.
Deze regeling gaat dan ook voor BV’s gelden. Hoe zit dat?

Huidige regeling.
De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent dat een ondernemer/natuurlijke persoon een korting krijgt op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar bedraagt. Het gaat dan om de te betalen btw na aftrek van de betaalde voorbelasting. De ondernemer hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt de ondernemer een korting, die afloopt naar nihil bij € 1.883 aan af te dragen btw.

Nieuwe regeling vanaf 2020.
De KOR gaat per 1 januari 2020 veranderen. Deze nieuwe regeling gaat voor alle rechtsvormen gelden. Dit betekent dus dat uw BV daar straks ook een beroep op kan doen. In de nieuwe regeling is niet langer de af te dragen btw beslissend, maar de hoogte van de btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per jaar kan men opteren voor de nieuwe vrijstellingsregeling. De omzetgrens geldt ook als het eerste jaar feitelijk korter is, omdat de onderneming in de loop van dat jaar is gestart.

Hoe werkt dit dan?
Als uw BV de nieuwe regeling gaat toepassen, brengt uw BV geen btw meer in rekening, kan uw BV geen btw meer aftrekken en doet uw BV ook geen aangifte meer voor de btw. U moet wel de omzet van de BV bijhouden, anders is het niet te controleren of uw BV wel onder de grens blijft. Als u uw BV aanmeldt voor de regeling, moet uw BV deze regeling minstens drie jaar lang toepassen. 

Let op.  Dit kan negatief uitpakken in
jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd, omdat u de voorbelasting op uw
investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet verplicht.

Aanmelden bij de Belastingdienst.
U kunt uw BV vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe regeling. Als u de regeling vanaf 1 januari 2020 wilt gaan toepassen, moet de aanmelding uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn. Aanmelden kan via een formulier dat te vinden is op de site van de Belastingdienst.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Liquide middelen in de eenmanszaak: niet blijvend overtollig

Liquide middelen in de eenmanszaak: niet blijvend overtollig

De ondernemer met een eenmanszaak moet blijvend overtollige liquide middelen in zijn onderneming verplicht naar zijn privévermogen overbrengen. De grens tussen tijdelijk en blijvend overtollige liquide middelen is lastig vast te stellen. Dat blijkt duidelijk uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden: een zelfstandig werkende advocaat kon een bedrag aan liquide middelen van € 438.788, ruim 95% van het balanstotaal van zijn eenmanszaak, tot zijn ondernemingsvermogen rekenen!

De vraag of een vermogensbestanddeel tot het ondernemings- of privévermogen behoort is niet geheel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Diens keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen der redelijkheid. Het Hof besliste dat het een ondernemer vrijstaat om niet alleen de liquide middelen voor financiering van lopende bedrijfsuitgaven en te verwachten investeringen tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen, maar ook de liquide middelen voor dekking van risico’s, en voor de versteviging van de onderneming. Aard en omvang van de onderneming zijn daarbij beslissend.

De onzekerheden die hij had genoemd – de huisvesting van de praktijk op korte en wat langere termijn, de onzekerheid over de continuïteit van de samenwerking met een collega, de bezuinigingen in de gefinancierde rechtsbijstand die 80% van zijn omzet was, én zijn gezondheidssituatie – waren volgens het Hof reële onzekerheden.

 Commentaar

Deze uitspraak kan IB-ondernemers goed van pas komen om een substantieel bedrag aan privé geldmiddelen

van box 3 naar de IB-onderneming door te boeken. Vrijwel iedere ondernemer kan de bedrijfsmatige risico’s

opsommen die het Hof in deze procedure aanhaalt om akkoord te gaan met toerekening van een groot bedrag

aan liquide middelen aan het ondernemingsvermogen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).

 

WIJ GAAN VERHUIZEN!!!

Hierbij willen wij u laten weten dat LDE Accountants B.V. per 1 januari a.s. gaat verhuizen, het nieuwe adres wordt:

Charles Stulemeijerweg 7

5026 RS Tilburg

Ons telefoonnummer 013 534 0001 blijft ongewijzigd.

In verband met onze verhuizing zijn we gesloten vanaf 24 december tot en met 1 januari a.s.

Vanaf 2 januari 2019 heten wij u van harte welkom in ons nieuwe kantoorpand.

U bent uiteraard van harte welkom voor een kop koffie of thee en om een kijkje te nemen in ons nieuwe pand!

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

Van 6 naar 9% BTW.
Zoals bekend, wordt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Voor diensten en leveringen die verricht zijn na 31 december 2018, geldt het tarief van 9%. De Belastingdienst heeft echter toegezegd dat u toch 6% BTW mag factureren als u in 2018 al een vooruitbetaling heeft ontvangen. Denk aan servicecontracten, concertkaartjes, e.d. Maar hoe zit het als u in 2018 een factuur wilt uitreiken en u nog niet weet of uw afnemer in 2018 of in 2019 vooruit zal betalen ?

Vooruit factureren in 2018.
Deze vraag is onlangs beantwoord bij een toelichting op het wetsvoorstel. Er geldt namelijk een bijzondere regel als het gaat om een vooruitbetaling voor leveringen en diensten aan andere ondernemers of rechtspersonen. U moet dan een factuur uitreiken voor het tijdstip van de opeisbaarheid van de vooruitbetaling, met daarop het BTW-tarief zoals dat geldt op het factureringstijdstip. U mag dus bij de facturering in 2018 voor diensten en leveringen in 2019, 6% BTW berekenen als de vooruitbetaling is afgesproken. Het moment waarop u de betaling daadwerkelijk ontvangt, is dan niet van belang. De overgangsregeling kan schematisch als volgt worden weergegeven.

Verhoging Laag BTW-tarief 1 januari 2019 – Overgangsregeling
 

Factuur in

 

 

Dienst / levering in

 

Betaling in

 

Welk btw-tarief afdragen ?

 

Niet van belang 2018

 

Niet van belang 6%
2018 2019 2018 6%
2018

(aan ondernemer / rechtspersoon)

2019 2019 6%
2018

(aan consument)

2019 2019 9% (ook als er 6% op factuur stond)
2019 2019 2019 9%

Let op: Kunstmatige constructies zullen door de fiscus worden bestreden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).

 

Werkt u samen in een BV structuur? Denk aan een goede aandeelhoudersovereenkomst.

Werkt u samen in een BV structuur? Denk aan een goede aandeelhoudersovereenkomst

De statuten zijn verplicht bij een BV. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Dat is een contract tussen de aandeelhouders van de BV, waarin afspraken worden gemaakt over hun onderlinge samenwerking in de vennootschap. Vaak zijn de statuten niet toereikend genoeg en biedt een aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke en zelfs noodzakelijke aanvulling daarop.

Statuten niet voldoende
Statuten alleen zijn vaak onvoldoende bij een BV-structuur met meerdere aandeelhouders omdat daar geen afspraken worden gemaakt over tal van onderwerpen die wel van belang zijn voor de continuïteit en toekomst van het bedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan situaties van arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren of wanprestatie van een aandeelhouder of een bestuurder. Het kan dan tot gevolg hebben dat er geen beslissingen genomen kunnen worden in de onderneming of bijvoorbeeld discussie ontstaat over de doorbetaling van een managementvergoeding van een directeur.

Bovendien is het vaak verstandig heldere afspraken te maken over hoe de besluitvorming in het bestuur en de algemene vergadering plaatsvindt, hoe het dividendbeleid en financieringsbeleid in de onderneming eruit ziet, of bepaalde exit-regelingen waarbij een verplichte bijzondere aanbieding van aandelen moet plaatsvinden (bad en good leaverbepalingen) etc. En vergeet u niet om afspraken te maken over non-concurrentie, geheimhouding of een meeverkooprecht of meeverkoopplicht voor het geval een derde partij de aandelen wil kopen of participeren. Regeren is immers vooruitzien, ook bij mogelijke groeiscenario’s.

Statuten voorzien vaak niet in situaties waarin er een conflict of patstelling ontstaat tussen aandeelhouders. De onderneming kan daardoor zelfs in een moeilijke situatie terecht komen omdat besluitvorming wordt geblokkeerd. Door middel van goede afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst kan dit voorkomen worden.

Kortom; tal van redenen om te zorgen voor een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders helder worden vastgelegd.

Nieuwe flexibele mogelijkheden
Bovendien gelden er nieuwe (flexibele) mogelijkheden voor de statuten van een BV sinds de nieuwe Flex-BV wetgeving. Afspraken die voorheen alleen in een  aandeelhouders-overeenkomst konden worden vastgelegd kunnen nu eventueel in de statuten worden opgenomen, wat juridisch een belangrijk verschil kan vormen. In de praktijk is het meestal het beste om een combinatie te doen van afspraken in de statuten enerzijds en een aandeelhoudersovereenkomst anderzijds. Die laatste soms in combinatie met een directiereglement waarin de afspraken over de taakverdeling en bevoegdheden van de directeuren van de onderneming worden vastgelegd in het geval er meerdere directeuren zijn.

Tip
: Veel statuten zijn nog steeds niet aangepast aan de nieuwste wetgeving en het kan verstandig zijn deze te screenen en aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden van de Flex BV regelgeving.

Maatwerk
Het opstellen van een goede aandeelhoudersovereenkomst vergt maatwerk voor de samenwerkende aandeelhouders (en bestuurders). Het kost in eerste instantie natuurlijk tijd en geld om de afspraken goed te regelen, maar daarbij dient bedacht te worden dat de kosten bij een mogelijk toekomstig conflict tussen aandeelhouders of een patstelling in het bedrijf, vele malen hoger kunnen uitvallen. Laat u dus op tijd adviseren over de mogelijkheden in uw situatie.

Mocht u bestaande aandeelhoudersovereenkomsten willen screenen op actualiteit of advies willen over mogelijke afspraken binnen een BV structuur, dan kunt u contact met ons opnemen (013-5340001).

 

Samenwerking LDE Accountants B.V. en K & D Accountants & Adviseurs

Wat begin dit jaar begon met het drinken van een kop koffie, heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerking per 1 januari 2019 tussen LDE Accountants B.V. en K & D Accountants & Adviseurs.

De directie van beide accountantskantoren toosten en zijn verheugd om het nu kenbaar te maken.

LDE Accountants B.V. zal per 1 januari a.s. ook haar intrede doen in het pand van K & D Accountants aan de Charles Stulemeijerweg 7 te Tilburg.

Door de samenwerking kunnen we de klanten van beide kantoren een nog hogere kwaliteit en diversiteit bieden.

Meer informatie zal spoedig volgen.