Toekomst KOR

Op 1 januari van dit jaar is de oude KOR vervangen. In plaats van te kijken naar de jaarlijkse afdracht wordt er nu gekeken naar de jaarlijkse omzet: als die onder de
€ 20.000 blijft, hoeft de ondernemer geen btw af te dragen. Keerzijde daarvan is dat ook geen betaalde btw in aftrek mag worden gebracht. Vanwege dit nadeel en de relatief lage omzetgrens viel het aantal aanmeldingen van de KOR de Belastingdienst wat tegen: ‘slechts’ 130.000 ondernemers passen vanaf 1 januari de nieuwe KOR toe. Wellicht dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Er gaan namelijk stemmen op om de omzetgrens (flink) te verhogen en zo de KOR aantrekkelijker te maken. Dit maakt onderdeel uit van een Europees voorstel om de nalevingskosten voor internationale mkb-ondernemingen te verlagen. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken namelijk 11% meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen op hun thuismarkt actief zijn. Kleinere ondernemingen voelen dit het hardst en ervaren het als belemmering om hun groeiambities te verwezenlijken. De Europese Commissie probeert met hun voorstel meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor de vereenvoudigde btw-regels.

Het voorstel is om per 1 januari 2025 de KOR open te stellen voor alle ondernemingen met een omzet van minder dan € 85.000. Daarnaast worden er aanvullende vereenvoudigingen voorgesteld voor Europees opererende mkb-ondernemingen met omzet van minder dan € 2.000.000. Wij houden dit uiteraard scherp in de gaten, maar de eerste tekenen zijn positief.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Klopt uw voorlopige aanslag nog ?

Klopt uw voorlopige aanslag nog ?

2019 is voorbij en u heeft al meer zicht op het behaalde jaarresultaat. Kijk daarom of de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 nog klopt.

Voorlopige aanslag .
Mogelijk heeft uw BV aan het begin van vorig jaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) 2019 ontvangen. Omdat de winstcijfers toen nog niet bekend waren, heeft de Belastingdienst zich daarbij gebaseerd op de cijfers uit het voorgaande jaar.

Hogere winstverwachting. 
Verwacht u dat de belastbare winst van uw BV in 2019 hoger zal uitvallen dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, zorg er dan voor dat u vóór 1 mei 2020 uw voorlopige aanslag wijzigt. U kunt dat doen door het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019’ op het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst in te vullen. Het is ook mogelijk om de wijziging van de voorlopige aanslag met uw commerciële softwarepakket te doen of dit door uw adviseur te laten doen. Zo voorkomt u dat u belastingrente verschuldigd bent over de ‘extra’ te betalen belasting. 

Uw BV betaalt ook geen belastingrente als de aangifte Vpb vóór 1 juni 2020 wordt ingediend en de Belastingdienst deze aangifte volledig volgt.

Belastingrente. 
De Belastingdienst berekent namelijk 8%(!) belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar als uw BV Vpb verschuldigd is. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit dat de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 rente berekent over het jaar 2019.

Liquiditeitsvoordeel. 
Verwacht u dat de voorlopige aanslag Vpb over 2019 te laag is vastgesteld, dan kan het verstandig zijn om pas in april 2020 de voorlopige aanslag aan te passen. Hierdoor kunt u namelijk langer over uw liquiditeiten beschikken. Ook als uw voorlopige aanslag Vpb 2019 te hoog is, is het raadzaam een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen om de voorlopige aanslag te verlagen. 


Let op. Bij het aanpassen van de voorlopige aanslag mag u voorzichtig zijn, maar u mag de aanslag niet opzettelijk te laag laten vaststellen. De Belastingdienst kan dan een vergrijpboete opleggen die kan oplopen tot 100%.


Door vóór 1 mei 2020 de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van uw BV te wijzigen, voorkomt u dat er 8% belastingrente in rekening wordt gebracht.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

De nieuwe KOR

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Inmiddels heeft u vast de spotjes op tv en/of radio gezien en/of gehoord. Maar wat zijn nu precies de voordelen en de nadelen van de nieuwe KOR? En zijn er zaken waar u op moet letten als u kiest mee te doen aan de nieuwe KOR?

Belangrijk voordeel van de nieuwe KOR is dat deze niet meer alleen openstaat voor natuurlijke personen. Aan de nieuwe KOR kunnen alle btw-ondernemers, dus ook BV’s, stichtingen en verenigingen, deelnemen. Bij deelname aan de nieuwe KOR berekent u niet langer btw aan uw klanten. U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit voor u financieel voordelig is, hangt af van uw situatie. Moet u jaarlijks btw betalen? Dan is deelname aan de KOR voor u misschien interessant. Krijgt u jaarlijks btw terug? Of bent u van plan om de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kan het verstandig zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR deel te nemen.

Het kan zijn dat u te maken hebt met een sterk wisselende omzet, die het ene jaar onder de drempel van € 20.000 zit en het andere jaar erboven. Dan is deelname op sommige momenten misschien wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra uw omzet in één kalenderjaar namelijk boven de
€ 20.000 komt, vervalt de KOR en kunt u 3 jaar lang niet meer meedoen. U kunt dus niet per jaar beslissen of u wel of niet mee gaat doen.

Kunnen uw klanten btw aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor hen niet. Kunnen zij de btw niet aftrekken? Dan verhoogt deze btw de prijs voor uw particuliere klanten. Zij hebben er dus misschien voordeel bij als u deelneemt aan de nieuwe KOR. Dat kan een reden zijn voor u om deel te nemen.

Let echter wel op: als u meedoet met de KOR zijn er leveringen waarvoor u toch de normale btw-regels toe moet passen:

  • U levert een onroerende zaak die in uw onderneming is gebruikt, en/of rechten waaraan deze onroerende zaak is onderworpen.
  • U levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land.

Let ook op als u bij de verhuur van een onroerende zaak heeft gekozen voor btw-belaste verhuur. Hebt u al gekozen voor belaste verhuur en meldt u zich aan voor de nieuwe KOR? Dan mag u niet meer belast verhuren! Het omgekeerde geldt ook: als u meedoet aan de nieuwe KOR kunt u niet kiezen voor btw-belaste verhuur.

Als u wilt meedoen aan de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020 dient u zich voor 20 november van dit jaar aan te melden. Uiteraard helpen wij u daar graag bij. Ook als u nog niet zeker weet of meedoen met de nieuwe KOR voor u verstandig is, helpen wij u graag. Neem daarvoor gerust contact met ons op (013-5340001).

Introductie loonadministratie afdeling, afscheid Mark Verspaandonk.

Afgelopen donderdag heeft Mark Verspaandonk na 11 jaar zijn laatste werkdag gehad bij LDE Accountants. In verband met reistijd en zijn eigen onderneming “Jungle Gemz” waren beide banen niet meer te combineren en heeft Mark het besluit genomen om LDE Accountants te gaan verlaten. Na vele jaren in dienst te zijn geweest konden we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben we Mark met een leuke borrel in het zonnetje gezet.

Afscheid Mark Verspaandonk

Wij wensen hem veel succes en bedanken hem voor de prettige samenwerking!

v.l.n.r. Kees van Loon, Mark Verspaandonk, Kees van de Sande, Manon Jongbloets

Vanaf heden bestaat onze loonadministratie afdeling uit:

Kees van Loon

Kees is vanaf 2003 werkzaam bij LDE Accountants, al jaren verzorgd hij de salarisadministraties van onze cliënten. In het dagelijks leven probeert hij zoveel mogelijk tijd te besteden aan zijn gezin en daarnaast is hij ook actief als vrijwilliger binnen voetbalvereniging Uno Animo.

Kees van de Sande

Kees is vanaf 2002 werkzaam bij K & D Accountants en vanaf 2019 verzorgd hij samen met Kees van Loon de salarisadministraties van onze cliënten. In zijn vrije tijd bezoekt hij regelmatig amateurvoetbalwedstrijden en verder kijkt hij graag voetbal op TV. Bij mooi weer maakt hij graag een ritje in zijn oldtimer.

Manon Jongbloets

Manon is vanaf september 2019 werkzaam bij LDE Accountants. Zij heeft een achtergrond in de HR, waarbij zij het raakvlak met salarissen erg interessant vond. Zodoende heeft zij de opleiding ‘Praktijk Loonadministratie’ afgerond en is ze momenteel bezig met ‘Vak Payroll Services’.  Het salaris vak is dus nog vrij nieuw voor haar, maar met de geleerde theorie gaat dat helemaal goed komen. 
In haar vrije tijd speelt ze trombone (She’s Udenhout) en gaat ze graag motorrijden met haar vrienden.

Met drieën verzorgen zij de loonadministraties voor LDE Accountants alsmede voor K & D Accountants.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op!

Een laadpaal voor klanten en relaties

Een laadpaal voor klanten en relaties

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. U bent daarom van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties tegen betaling kunnen bijtanken.

Zelf laten plaatsen. Voor het plaatsen van een laadpaal heeft u een elektro-installatiebedrijf nodig. Het kan zijn dat u extra kosten kwijt bent voor het aanpassen van de meterkast en voor het leggen van de voedingskabel naar de laadpaal toe. U wilt wel dat de klant of relatie betaalt voor de stroom die hij afneemt. U moet dus eenlaadpaalsysteem hebben dat alle tankbeurten goed bijhoudt. Soms gaat dat met eenpas of sleutelhanger die u aan uw klant ter beschikking kunt stellen.

Alles uitbesteden. U kunt ook alles aan een exploitant uitbesteden. U koopt of leaset dan de laadpalen en de exploitant doet de rest. De exploitant plaatst de palen en rekent met uw klant af. Deze tankt dan met een pas van een willekeurige provider.

De fiscale kant van het verhaal. De aanschaf- en plaatsingskosten of de periodieke leasekosten van een laadpaal zijn bij uw BV aftrekbaar. De btw op de aanschaf en installatie of op de leasekosten is als voorbelasting aftrekbaar. Over de geleverde stroom is uw klant 21% btw verschuldigd.

Subsidiemogelijkheden. Er zijn drie soorten fiscale voordelen die nu mogelijk zijn bij het kopen van laadpalen:

  1. MIA. De Milieu-investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.
  2. Vamil. Bij de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven. De minimale investeringskosten voor de laadpaal moeten € 2.500 zijn. Daaronder valt: het oplaadsysteem met al dan niet een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en eenstekkerherkenningssysteem. Let op.  U moet van tevoren MIA en Vamil hebben aangevraagd ( www.mijn.rvo.nl/inloggen-en-machtigen ).
  3. KIA. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan zorgen voor een extra fiscale winstaftrek van 28%. De minimale investering is € 450, dat is voor een laadpunt dus geen probleem.

Tip. Check of uw gemeente ook een subsidiepotje heeft.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Met vakantiekrachten aan de slag

Met vakantiekrachten aan de slag

Veel werkgevers schakelen in de vakantieperiode scholieren en studenten in.
Wist u dat u het deze jongeren fiscaal wat makkelijker kunt maken? Hoe dan?

Bijbaantje in de vakantieperiode. Jaarlijks zijn er vele honderdduizenden scholieren en studenten in de vakantietijd op zoek naar een bijbaantje. Maak dan gebruik van de speciaal voor dit soort werk bedoelde regeling. U bespaart hen daarmee een hoop onnodig gedoe en het levert ze nog wat op ook. Om welke regeling gaat het?

Studenten- en scholierenregeling. Als u de studenten- en scholierenregeling gebruikt, kunt u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een periode van een kwartaal in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of helemaal geen loonheffing in hoeft te houden. Dat is voor de student of scholier voordelig, want hij houdt dan netto veel meer over. Ook hoeft hij niet tot na afloop van het jaar te wachten om de ingehouden loonheffing terug te vragen.

Aanvraag indienen. U kunt de regeling alleen toepassen als de student of scholier hierom verzoekt. Houd er rekening mee dat de meeste scholieren en studenten hiervan niet het geringste benul hebben. Let op.  Uw vakantiekracht moet het ingevulde formulier bij u inleveren voordat hij begint met werken. Er wordt daarbij ook gevraagd of hij bij nog meer werkgevers werkt. Zo ja, dan kan er namelijk maar bij één werkgever gebruik worden gemaakt van de heffingskorting.

Wat scheelt dat nu? Voor lagere inkomens tot € 20.384 bruto bedraagt de algemene heffingskorting in 2019 € 2.477. Scholieren en studenten die een laag inkomen hebben, betalen daardoor dus geen belasting. Op de te betalen belasting komt immers € 2.477 in mindering, nog afgezien van de arbeidskorting. Zonder toepassing van de regeling moet u op een brutoloon van bijv. € 800 per maand ca. € 73 aan loonheffing inhouden, afgezien van de bedrijfstakinhoudingen. Voor de scholier of student die twee maanden tegen dit loon vakantiewerk bij u verricht, scheelt dit dus per saldo € 146. Voor die doelgroep is dat zeker de moeite waard.

TIP: Door de studenten- en scholierenregeling kunt u uw vakantiekrachten vaak netto uitbetalen. Het aanvraagformulier moet vooraf bij u worden ingeleverd.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Zonnepanelen: BTW-aftrek op bouwkosten woning!

Zonnepanelen: BTW-aftrek op bouwkosten woning!

Gaat u een nieuwe woning (laten) bouwen? En kiest u voor zonnepanelen op het dak? Laat dan niet-geïntegreerde panelen monteren! Als u voor de exploitatie van de zonnepanelen BTW-ondernemer wordt kunt u niet alleen de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen bij de Belastingdienst terugvragen, maar ook de omzetbelasting op een evenredig deel van de bouwkosten van uw woning.

Volgens Rechtbank Gelderland kunnen niet-geïntegreerde zonnepanelen worden aangemerkt als roerende, zelfstandige goederen omdat die eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn. De zonnepanelen zijn geen bestanddelen van de woning. Het dak van de woning staat dan niet alleen ten dienste van de nuttige ruimten in de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen. Die zakelijke functie leidt tot een evenredige aftrek van de BTW op bouwkosten van dat dak. Deze uitspraak maakt het plaatsen van zonnepanelen fiscaal nog aantrekkelijker.

Indien u nog vragen heeft verzoek ik u om contact op te nemen met ons kantoor, 013-5340001.

Aanmelden voor nieuwe KOR

Aanmelden voor nieuwe KOR

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemingsregeling (KOR) in de btw vernieuwd.
Deze regeling gaat dan ook voor BV’s gelden. Hoe zit dat?

Huidige regeling.
De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent dat een ondernemer/natuurlijke persoon een korting krijgt op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar bedraagt. Het gaat dan om de te betalen btw na aftrek van de betaalde voorbelasting. De ondernemer hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt de ondernemer een korting, die afloopt naar nihil bij € 1.883 aan af te dragen btw.

Nieuwe regeling vanaf 2020.
De KOR gaat per 1 januari 2020 veranderen. Deze nieuwe regeling gaat voor alle rechtsvormen gelden. Dit betekent dus dat uw BV daar straks ook een beroep op kan doen. In de nieuwe regeling is niet langer de af te dragen btw beslissend, maar de hoogte van de btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per jaar kan men opteren voor de nieuwe vrijstellingsregeling. De omzetgrens geldt ook als het eerste jaar feitelijk korter is, omdat de onderneming in de loop van dat jaar is gestart.

Hoe werkt dit dan?
Als uw BV de nieuwe regeling gaat toepassen, brengt uw BV geen btw meer in rekening, kan uw BV geen btw meer aftrekken en doet uw BV ook geen aangifte meer voor de btw. U moet wel de omzet van de BV bijhouden, anders is het niet te controleren of uw BV wel onder de grens blijft. Als u uw BV aanmeldt voor de regeling, moet uw BV deze regeling minstens drie jaar lang toepassen. 

Let op.  Dit kan negatief uitpakken in
jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd, omdat u de voorbelasting op uw
investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet verplicht.

Aanmelden bij de Belastingdienst.
U kunt uw BV vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe regeling. Als u de regeling vanaf 1 januari 2020 wilt gaan toepassen, moet de aanmelding uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn. Aanmelden kan via een formulier dat te vinden is op de site van de Belastingdienst.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Liquide middelen in de eenmanszaak: niet blijvend overtollig

Liquide middelen in de eenmanszaak: niet blijvend overtollig

De ondernemer met een eenmanszaak moet blijvend overtollige liquide middelen in zijn onderneming verplicht naar zijn privévermogen overbrengen. De grens tussen tijdelijk en blijvend overtollige liquide middelen is lastig vast te stellen. Dat blijkt duidelijk uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden: een zelfstandig werkende advocaat kon een bedrag aan liquide middelen van € 438.788, ruim 95% van het balanstotaal van zijn eenmanszaak, tot zijn ondernemingsvermogen rekenen!

De vraag of een vermogensbestanddeel tot het ondernemings- of privévermogen behoort is niet geheel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Diens keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen der redelijkheid. Het Hof besliste dat het een ondernemer vrijstaat om niet alleen de liquide middelen voor financiering van lopende bedrijfsuitgaven en te verwachten investeringen tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen, maar ook de liquide middelen voor dekking van risico’s, en voor de versteviging van de onderneming. Aard en omvang van de onderneming zijn daarbij beslissend.

De onzekerheden die hij had genoemd – de huisvesting van de praktijk op korte en wat langere termijn, de onzekerheid over de continuïteit van de samenwerking met een collega, de bezuinigingen in de gefinancierde rechtsbijstand die 80% van zijn omzet was, én zijn gezondheidssituatie – waren volgens het Hof reële onzekerheden.

 Commentaar

Deze uitspraak kan IB-ondernemers goed van pas komen om een substantieel bedrag aan privé geldmiddelen

van box 3 naar de IB-onderneming door te boeken. Vrijwel iedere ondernemer kan de bedrijfsmatige risico’s

opsommen die het Hof in deze procedure aanhaalt om akkoord te gaan met toerekening van een groot bedrag

aan liquide middelen aan het ondernemingsvermogen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).

 

WIJ GAAN VERHUIZEN!!!

Hierbij willen wij u laten weten dat LDE Accountants B.V. per 1 januari a.s. gaat verhuizen, het nieuwe adres wordt:

Charles Stulemeijerweg 7

5026 RS Tilburg

Ons telefoonnummer 013 534 0001 blijft ongewijzigd.

In verband met onze verhuizing zijn we gesloten vanaf 24 december tot en met 1 januari a.s.

Vanaf 2 januari 2019 heten wij u van harte welkom in ons nieuwe kantoorpand.

U bent uiteraard van harte welkom voor een kop koffie of thee en om een kijkje te nemen in ons nieuwe pand!