Drempelwaarden inzake grootcriteria verhoogd met circa 25%?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Drempelwaarden inzake grootcriteria verhoogd met circa 25%?

Omvang van de jaarrekening

Het mkb kent momenteel vier soorten omvang voor ondernemingen elk met hun eigen drempel voor het balanstotaal, netto-omzet en medewerkers. De vier bestaan uit Micro, Klein, Middelgroot en Groot. Indien er twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de drie criteria, valt de onderneming in deze criteria. Deze bedragen zijn voor Nederland sinds 2013 al niet meer gewijzigd, maar mogen iedere 5 jaar gewijzigd worden in verband met de inflatie. Het ziet er momenteel naar uit dat hier gebruik van word gemaakt met terugwerkende kracht in 2023.Het voorstel die de Europese Commissie voor ogen heeft ziet er momenteel als volgt uit:

OmvangGroottecriteriaBalanstotaalNetto-omzetAantal werknemers
MicroHuidig< 350.000< 700.000< 10
 Aanpassingsvoorstel< 450.000< 900.000Ongewijzigd < 10
KleinHuidig< 6.000.000< 12.000.000< 50
 Aanpassingsvoorstel< 7.500.000< 15.000.000Ongewijzigd < 50
MiddelgrootHuidig< 20.000.000< 40.000.000< 250
 Aanpassingsvoorstel< 25.000.000< 50.000.000Ongewijzigd < 250
GrootHuidig> 20.000.000> 40.000.000> 250
 Aanpassingsvoorstel> 25.000.000> 50.000.000Ongewijzigd > 250

Een jaarrekening en de bijbehorende deponering krijgt vrijstellingen omtrent presentaties en toelichtingen wanneer zij niet voldoet aan het groot regime. Hoe kleiner het regime, hoe groter de vrijstellingen zijn. Bij een micro onderneming voldoet een beperkte balans en bij een kleine onderneming is er sprake van een verkorte balans inclusief toelichting en grondslagen. Bij sprake van middelgroot en grote ondernemingen dienen er zaken zoals een bestuur verslag en een controleverklaring aanwezig te zijn.

Akkoord en per wanneer?

Het voorstel is in zekere zin al akkoord, echter dient de raad van state nog akkoord te geven. De drempelbedragen zouden met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2023. Voor nu de belangrijke boodschap dat het grootteregime voor 2023 vooralsnog wordt bepaald op basis van de huidige grensbedragen! Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.