Minister Van Weyenberg (Financiën) en Ye?ilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, ondanks dat dit eerder controversieel is verklaard door de Kamer.

Wetsvoorstel Plan van aanpak Witwassen

De Kamerbrief beschrijft diverse scenario’s ter voortzetting van het wetsvoorstel Plan van aanpak Witwassen. De ministers streven ernaar om witwaspraktijken aan te pakken door een limiet te stellen aan contante betalingen, vanwege het veelvuldige gebruik van grote sommen contant geld door criminelen. Het is noodzakelijk om de invoering hiervan niet verder uit te stellen vanwege de verplichtingen in het HVP. Bovendien blijken alle vier de bepalingen uit het wetsvoorstel in de huidige vorm onverenigbaar te zijn met het Europese AML-pakket dat in 2027 van kracht wordt.

De ministers geven er de voorkeur aan om voorlopig alleen de limiet op contante betalingen verder te brengen via een nota van wijziging op het oorspronkelijke wetsvoorstel, om te voorkomen dat Nederland mogelijk 600 miljoen euro aan Europees geld mis loopt.

De overige maatregelen uit het wetsvoorstel Plan van aanpak Witwassen, zoals gezamenlijke transactiemonitoring, worden in dit scenario meegenomen in het implementatietraject van het Europese AML-pakket. Er zijn in totaal vier mogelijke scenario’s uitgewerkt voor de voortgang van het wetsvoorstel Plan van aanpak Witwassen. De ministers zijn van plan om hierover met de Kamer in gesprek te gaan tijdens het Commissiedebat op 24 april aanstaande.

Europees proces

Het Europese wetgevingsproces met betrekking tot het AML-pakket is nog niet definitief afgesloten. De stemming van het Europees Parlement over dit wetsvoorstel staat gepland voor 24 april 2024. Europese landen hebben vervolgens drie jaar de tijd om de wetgeving te implementeren. De regelgeving zal van kracht worden in het voorjaar van 2027.