Artikelen door Eric van Erve

De fiscale impact van het Belastingplan 2019

De fiscale impact van het Belastingplan 2019 Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Traditiegetrouw presenteert het kabinet dan zijn plannen voor het volgende jaar. Wij hebben de meest in het oog springende fiscale maatregelen voor u op een rij gezet. Inkomstenbelasting In 2019 wordt het toptarief in de inkomstenbelasting 51,75%. Het toptarief geldt vanaf een inkomen […]

Kentekencamera’s geen bewijs, einde aan de bijtelling?

Kentekencamera’s geen bewijs, einde aan de bijtelling?   Wat is er gebeurt? Vrijdag 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van de gegevens die de KLPD verzamelt met haar ANPR camera’s (Automatic Number Plate Recognition = kentekenherkenning). Die camera’s maken inbreuk op de privacy. Dat werd door […]

Kabinet trekt investeringen los met oprichting Invest-NL

Kabinet trekt investeringen los met oprichting Invest-NL Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland […]

Pensioenwijziging 2017 (het verhaal gaat verder).

Op verzoek van de staatssecretaris van Financiën is in december, op het allerlaatste moment, de stemming in de Eerste Kamer uitgesteld over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Voor dit uitstel heeft hij gekozen vanwege signalen in de krant over niet bedoelde aftrekposten die aan die Wet verbonden zouden […]

Wijzigingen in het pensioen voor de DGA per 2017

Pensioenpunten voor 2017 Inleiding Van alle financiële plannen op Prinsjesdag 2017, hebben de aangekondigde wijzigingen voor het pensioen van de Directeur Groot Aandeelhouder voor de betrokkenen waarschijnlijk het grootste effect. Bent u Directeur Groot Aandeelhouder (“DGA”) en bouwt u in de B.V. aan een pensioen voor uzelf, dan zou de “Wet uitfasering Pensioen in eigen […]

Hoera DBA?

Hoera DBA? Wij hebben al eerder een blog besteed aan de overgang van VAR naar DBA op 1 mei jl. en de effecten daarvan op ZZP-ers/kleine zelfstandigen. Anders dan onder de regeling VAR, kan er namelijk gesteld worden dat een opdrachtnemer (lees: kleine zelfstandige/ZZP-er), in loondienst is bij de opdrachtgever. Gevolg hiervan is dat er […]

Eindelijk een eigen pensioenpot voor de DGA?

Eigen pensioenpotten? “Een persoonlijk pensioenvermogen en een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot een duurzaam stelsel. Dit voorkomt discussie tussen generaties over wie recht heeft op welk deel van het pensioenvermogen en vermijdt het doorschuiven van tekorten naar toekomstige generaties. Het verkleint bovendien de kans op kortingen voor ouderen en geeft jongeren […]

Wet Uitwerking Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer

Op 12 april 2016 is het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen door de Tweede Kamer. Doel van de wet is om de autobelastingen eenvoudiger te maken, om een stabiele stroom aan belastinginkomsten te garanderen en om verdere milieuwinst te behalen. Hoewel ontraden door de staatssecretaris, zijn toch twee amendementen aangenomen op de door hem […]

Wet-Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Naar de DBA Wat is er gebeurt? In februari, na jaren van twijfelen, is besloten om de VAR-verklaring af te schaffen. In plaats daarvan komt de Wet-Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Wie merkt dat? Iedere ZZP-er die een VAR-verklaring heeft en iedere opdrachtgever die ZZP-ers inhuurt. Waarom? Voorheen toetste de belastingdienst vooraf of iemand ondernemer was. Als […]