Tips voor ondernemers

Wekelijks lichten we een aantal tips toe die u als ondernemer niet mag missen. Hoe blijft u als bedrijf relevant voor uw klanten? Welke fiscaal gunstige regelingen mag u niet missen? Heeft u een vraag die ook voor andere ondernemers interessant is? Stel hem ons en we bespreken hem hier!

Nieuwsbrief met tips ontvangen?

Kamervragen slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van ...
Verder Lezen

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind ...
Verder Lezen

Rulings procedureel niet altijd in orde

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings ...
Verder Lezen

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de ...
Verder Lezen

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de ...
Verder Lezen

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België ...
Verder Lezen

[showcollega]