Rekening-courantmaatregel in 2022

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Rekening-courantmaatregel in 2022

Een dag na Prinsjesdag werd de zogenaamde oplegbrief gepresenteerd. Daarin vat het kabinet de Miljoenennota samen. Dit jaar wordt in die brief echter een maatregel aangekondigd die fiscaal Nederland sindsdien nogal bezig houdt. Het kabinet is van plan om in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel in te dienen met een zogenoemde rekening-courantmaatregel. Deze maatregel ontmoedigt het lenen boven een bedrag van € 500.000 van de eigen vennootschap. Uit onderzoek blijkt dat veel aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) grote bedragen lenen van hun eigen vennootschappen.

Het kabinet heeft de maatregel nog niet uitgewerkt, maar de contouren zijn als volgt:

  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als dividend belast.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het is de bedoeling dat de rekening-courantmaatregel op 1 januari 2022 in werking treedt. De ab-houder heeft dus ruim drie jaar de gelegenheid om de schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap, aldus de Staatssecretaris van Financiën.

Als het conceptwetsvoorstel af is, komt er een internetconsultatie zodat het bedrijfsleven en de adviespraktijk daarop kunnen reageren. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede Kamer nog instemmen met het wetsvoorstel. In de tussentijd kan het goed zijn alvast in kaart te brengen hoe deze maatregel voor u zal uitwerken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).