Aanmelden voor nieuwe KOR

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Aanmelden voor nieuwe KOR

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemingsregeling (KOR) in de btw vernieuwd.
Deze regeling gaat dan ook voor BV’s gelden. Hoe zit dat?

Huidige regeling.
De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent dat een ondernemer/natuurlijke persoon een korting krijgt op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar bedraagt. Het gaat dan om de te betalen btw na aftrek van de betaalde voorbelasting. De ondernemer hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt de ondernemer een korting, die afloopt naar nihil bij € 1.883 aan af te dragen btw.

Nieuwe regeling vanaf 2020.
De KOR gaat per 1 januari 2020 veranderen. Deze nieuwe regeling gaat voor alle rechtsvormen gelden. Dit betekent dus dat uw BV daar straks ook een beroep op kan doen. In de nieuwe regeling is niet langer de af te dragen btw beslissend, maar de hoogte van de btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per jaar kan men opteren voor de nieuwe vrijstellingsregeling. De omzetgrens geldt ook als het eerste jaar feitelijk korter is, omdat de onderneming in de loop van dat jaar is gestart.

Hoe werkt dit dan?
Als uw BV de nieuwe regeling gaat toepassen, brengt uw BV geen btw meer in rekening, kan uw BV geen btw meer aftrekken en doet uw BV ook geen aangifte meer voor de btw. U moet wel de omzet van de BV bijhouden, anders is het niet te controleren of uw BV wel onder de grens blijft. Als u uw BV aanmeldt voor de regeling, moet uw BV deze regeling minstens drie jaar lang toepassen. 

Let op.  Dit kan negatief uitpakken in
jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd, omdat u de voorbelasting op uw
investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet verplicht.

Aanmelden bij de Belastingdienst.
U kunt uw BV vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe regeling. Als u de regeling vanaf 1 januari 2020 wilt gaan toepassen, moet de aanmelding uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn. Aanmelden kan via een formulier dat te vinden is op de site van de Belastingdienst.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.