Prinsjesdag is geweest en daarom is het tijd om vooruit te kijken naar de veranderingen in 2024 en verder!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Prinsjesdag is geweest en 2023 nadert weer het einde en er wordt steeds meer bekend over de wijzigingen op het gebied van salaris en personeel. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen per 2024 en plannen die later in zullen gaan:

 1. Invoering wettelijk minimumuurloon
 2. Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog
 3. Vrije ruimte werkkostenregeling
 4. Premie Werkhervattingskas 2024
 5. Hoge of lage WW premie en meer dan 30% overwerk
 6. Einde van nulurencontracten
 7. Vereenvoudiging van verlofstelsel
 8. Onbelast verstrekken ov-abonnementen wordt eenvoudiger

1.Invoering wettelijk minimumuurloon (ingangsdatum 1 januari 2024)

Zoals in een vorige blog al besproken gaat het wettelijk minimumloon in 2024 veranderen. Tot en met 2023 is er een wettelijk minimumloon per maand vastgesteld waarbij het niet uitmaakt of je volgens CAO of arbeidsovereenkomst 36, 38 of 40 uur moet werken. Iemand die fulltime 36 uur per week werkt ontvangt hetzelfde maandsalaris als iemand die fulltime 40 uur per week werkt.

Vanaf 1 januari 2024 komt er een wettelijk minimum uurloon. Iedereen krijgt hetzelfde uurloon. Het wettelijk minimumloon gaat uit van fulltime werkweek van 36 uur. Het maandloon op basis van het wettelijk minimumloon is afhankelijk van fulltime werkweek. Iemand die fulltime 40 uur werkt verdient ruim 11% meer dan werknemer die een fulltime werkweek van 36 uur heeft.

2. Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog (ingangsdatum 1 januari 2024)

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers* gaat per 1 januari 2024           € 0,23 per kilometer bedragen. In 2023 is dit nog € 0,21 per kilometer. Het is geen wettelijke verplichting om werknemers € 0,23 te gaan betalen. In CAO of arbeidsovereenkomst kan staan dat de vergoeding het fiscale maximale onbelaste bedrag per kilometer bedraagt en dan moet je werknemer natuurlijk wel € 0,23 per kilometer betalen.

*Woon-werk verkeer wordt ook als zakelijk gezien en voor de vaste reiskostenvergoeding mag je          € 0,23 per km betalen.

3. Vrije ruimte werkkostenregeling (ingangsdatum 1 januari 2024)

In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor WerkKostenRegeling (WKR) tot een loonsom van € 400.000 3%, als de loonsom hoger is bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

In 2024 zal de vrije ruimte naar beneden gaan en bedraagt de vrije ruimte 1,92% tot een loonsom van
€ 400.000, als de loonsom hoger is bedraagt de vrije ruimte ongewijzigd 1,18%.

4. Premie Werkhervattingskas (ingangsdatum 1 januari 2024)

De premie Werkhervattingskas (Whk) is een onderdeel van de werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen over het loon van de medewerkers. De Werkhervattingskas bestaat uit WGA premie en Zw premie en is bedoeld om de loonkosten van werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn te betalen. Voor kleine werkgevers wordt de premie per sector vastgesteld. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie per sector vastgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de ziektewet- en wga-uitkeringen van (ex-)werknemers. Voor grote werkgevers wordt de premie bepaald aan de hand van ziektewet- en wga-uitkeringen van (ex-)werknemers.

Voor kleine werkgevers gaan bijna alle premie’s omlaag in 2024. (De sectorpremie vind je op de volgende site: https://www.uwv.nl/imagesdxa/gedifferentieerde-premies-wga-en-ziektewet-2024_tcm94-451365.pdf  op pagina 4.) Goed nieuws, maar betekent dit dan ook dat de werkgevers minder kwijt zijn voor het personeel? Ja, in de meeste gevallen wel. In ieder geval wel voor medewerkers die minder dan het maximaal sociaal verzekerd loon verdienen. De premie Whk wordt berekend over het maximale sociaal verzekerd loon en dat bedroeg in 2023 € 66.956. Verdient een werknemer meer dan het sociaal verzekerd loon dan hoeft er geen premie meer afgedragen te worden over het salaris boven € 66.956. Het sociaal verzekerd loon van 2024 is op dit moment vast gesteld op € 71.624 (maar kan nog wijzigen). Werkgevers in sector Horeca catering betalen 0,52% minder premie Whk. Voor werknemers die vallen onder sector Horeca catering die € 75.000 verdienen in 2023 en 2024 betalen in 2023 € 2.022,07 premie en in 2024 betalen ze € 1.790,60 premie. Werkgevers in sector Metaal- en technische bedrijfstakken betalen 0,10% minder premie Whk. Voor werknemers die in deze sector vallen met salaris van € 75.000 betalen in 2023 € 736,52 en in 2024 € 716,24. Maar voor sectoren waarbij het verschil tussen 2023 en 2024 erg klein is kunnen dus meer moeten betalen omdat de grondslag omhoog gaat.

5. Hoge of lage WW premie en meer dan 30% overwerk (beoogde ingangsdatum 1 januari 2025)

Je mag de lage premie WW (2,64%) toepassen als werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd waarin vast aantal uren per week is vermeld. In andere gevallen (bv oproepkracht of tijdelijke arbeidsovereenkomsten) moet je de hoge premie WW (7,64%) toepassen. Als een werknemer een schriftelijke, vast contract heeft van minder dan 35 uur per week en deze werknemer werkt gemiddeld 30% over gedurende het jaar dan moet je voor deze werknemer alsnog de hoge premie WW betalen. De grens van arbeidsovereenkomst van 35 uur per week wordt verlaagd naar 30 uur per week.

Als werknemer een contract heeft van 34,75 uur en deze werkt gemiddeld meer dan 30% over (meer dan 45,175 uur per week werkt) dan moet de hoge premie ww toegepast worden in 2023. Vanaf waarschijnlijk 2025 mag je de lage premie ww betalen gedurende het hele jaar.  

6. Einde van de nulurencontracten (beoogde ingangsdatum is nog niet bekend, momenteel in behandeling)

Het wetsvoorstel dat is ingediend gaat over tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendcontracten. Er zijn uitzonderingen, scholieren en studenten kunnen nog wel aangenomen worden als oproepkracht.

Tijdelijke contracten:

 • nu mag je drie contracten in drie jaar geven. Na 6 maanden mag je weer drie contracten in drie jaar geven. De termijn van 6 maanden wordt verlengd naar 5 jaar.
 • In cao’s mag niet meer afgeweken worden van aantal contracten en toegestane duur.
 • In cao’s mag niet meer afgeweken worden van de duur bij opvolgend werkgeverschap

Oproepcontracten:

 • Afschaffen van oproepcontracten, nulurencontracten zijn niet meer mogelijk en min-max contracten worden vervangen door basiscontracten met tenminste een kwartaalurennorm.
 • Lage ww-premie voor basiscontracten
 • Vooraf bepaalde beperkte beschikbaarheid van werknemers bij basiscontracten
 • Bepaalde mate van roosterzekerheid en niet beschikbaarheid per kwartaal bij arbeidsovereenkomsten met een jaarurennorm.

Uitzendkrachten:

De arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moet tenminste gelijkwaardig zijn aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van het bedrijf. Het aantal contracten en duur van de contracten wordt beperkt.

7. Vereenvoudiging van verlofstelsel (beoogde ingangsdatum is nog niet bekend, behandeling in 2024)

Sinds augustus 2022 zijn er verlofregeling bijgekomen (betaald ouderschapsverlof) waarbij per regeling verschillende aanvraagtermijnen en opnamenperioden zijn. In 2024 wordt gekeken om het verlofstelsel te vereenvoudigen waarbij de doelen, aanvraagtermijnen en opnameperioden van de verlofregelingen gelijk getrokken worden (denk hierbij aan geboorteverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof).

8. Onbelast verstrekken ov-abonnementen wordt eenvoudiger (ingangsdatum is nog niet bekend)

Dit is nog slechts een plan. Als je nu met openbaar vervoer reist mag je de daadwerkelijk gemaakte reiskosten vergoeden of aantal kilometers keer € 0,21. Je mag dus niet zo maar een ov-jaarkaart vergoeden omdat de werknemer die ook privé kan gebruiken. Alleen de zakelijke reizen mogen vergoedt worden.

Het voorstel is om in 2024 de ov-jaarkaart in zijn geheel te mogen vergoeden als de werknemer die ov-jaarkaart ook zakelijk gebruikt. Hoe de regeling er precies uit te komt te zien is nog onduidelijk.

Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande of over andere HR- en salariszaken neem dan contact met ons op via 013-53 40 001 of lonen@ldeaccountants.nl