Kerstpakketten 2012

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Ook dit jaar zullen weer veel werkgevers een kerstpakket schenken aan hun medewerkers. Vanaf 2011 t/m 2013 hebben werkgevers de keuze tussen de “oude regeling” voor vergoedingen / verstrekkingen en de nieuwe werkkostenregeling. Hieronder een korte uiteenzetting van de behandeling van het kerstpakket onder beide regelingen.

“Oude” regeling voor vergoedingen / verstrekkingen
Ook in 2012 kan een werkgever een kerstpakket met een waarde van € 70,– per persoon fiscaal vriendelijk verstrekken. Dit bedrag is inclusief BTW. Het kerstgeschenk mag geen contant geld zijn. De werkgever is over een dergelijke verstrekking ook in het jaar 2012 20% belasting (in de vorm van eindheffing) verschuldigd aan de belastingdienst.

Indien de waarde van het kerstpakket meer dan de genoemde € 70,– is, kan eventueel ook nog gebruik gemaakt worden van de vrijstelling voor kleine verstrekkingen. Op grond van deze regeling mag een werkgever maximaal 2x per jaar een geschenk geven met een waarde van maximaal € 136,– per geschenk. Op deze geschenken is dan een eindheffing tegen het gebruteerde tabeltarief van toepassing. Dit tarief wordt toegepast op de waarde van het geschenk dat boven de hiervoor genoemde € 70,– uitkomt. Indien bijvoorbeeld een geschenk van € 100,– wordt verstrekt, is over de eerste € 70,– 20% eindheffing verschuldigd en over het meerdere het gebruteerde tabeltarief. Hierdoor kunnen de kosten voor de werkgever oplopen tot circa 75% van de waarde van het kerstpakket.

Contant geld en kerstpakketten/geschenken met een waarde van meer dan € 136,– zijn volledig belast volgens de normale fiscale regels.

U maakt gebruik van de nieuwe werkkostenregeling
Geschenken in natura zijn loon van de medewerker. Dit loon kan als eindheffingsloon worden ondergebracht in uw vrije ruimte (momenteel op jaarbasis 1,4% van de fiscale loonsom). Dit geldt ook voor verstrekkingen met een ideële waarde.
Bij toepassing van de werkkostenregeling hebt u als werkgever wel de keuze om geschenken in natura dan wel in contanten te verstrekken, zolang het vrijgestelde forfait niet wordt overschreden is er geen extra eindheffing verschuldigd. Wanneer het forfait wel wordt overschreden zal over het meerdere een eindheffing van 80% moeten worden afgedragen!

Indien u met de feestdagen kerstpakketten/geschenken verstrekt aan uw medewerkers verzoeken wij u hierbij om de waarde van deze verstrekkingen (inclusief BTW) en gespecificeerd per medewerker tijdig door te geven aan onze loonafdeling. U kunt hen uiteraard ook contacteren bij eventuele vragen.

Alvast fijne feestdagen en een gezond & succesvol 2013 toegewenst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie