Eindejaarstips

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Eindejaarstips

De behandeling ervan in de Eerste Kamer is op 12 en 13 december, het belastingplan 2012 is dus nog niet definitief.
Op basis van de voorstellen zoals die nu in behandeling zijn, geven wij u echter alvast zeven (voorlopige) tips.

 

Voor ondernemers:

 1. Optimaliseer de verliesverrekening.
  De verlengde termijn van drie jaar voor verlies carry-back vervalt na 31 december 2011.
 2. Temporiseer uw investeringen.
  Investeringsaftrek.
  Vervroeg of vertraag uw investeringen om optimaal te kunnen profiteren van de kleinschaligheids-investeringsaftrek.
  Willekeurige afschrijving.
  Investeer nog voor het einde van het jaar in de aangewezen bedrijfsmiddelen en schrijf hiervan direct al 50% af ten laste van uw resultaat over 2011.
 3. Regel een eenmalige deelname aan de spaarloonregeling.
  Met het verdwijnen van de spaarloonregeling vallen alle ingelegde gelden op 1 januari a.s. vrij. Ook gelden die nu nog ingelegd worden.
  Zo kunt U uw werknemers € 613 in geld, of € 1.226 in aandelen, netto betalen. Houdt U daarbij echter rekening met a. de kosten van de bankrekening en b. 25% eindheffing.
 4. Zorg voor voldoende saldo in de levensloopregeling.
  Alleen levensloopregelingen met een tegoed van € 3.000 of hoger mogen worden voortgezet. Alle anderen moeten hun saldo voor 2014 opnemen in vrije dagen. Dit vanwege de invoering van het vitaliteitssparen in 2013.
 5. Schaf voor 1 juli 2012 auto(s) met verlaagde bijtelling aan.
  De CO2 normen voor de lagere bijtelling van 14% c.q. 20% worden halverwege 2012 verlaagd. Auto’s voor die tijd gekocht of geleased houden de lagere bijtelling voor 60 maanden (mits de bestuurder niet wijzigt).

 

 

 

Voor particulieren:

 1. Ga verplichtingen aan voor uw monumentenwoning.
  Vanaf 2012 wordt de aftrek beperkt tot 80% van de onderhoudskosten. Uitzondering zijn de onderhoudskosten die uiterlijk in 2013 betaald worden en die voortvloeien uit vóór 1 januari 2012 gesloten contracten.
 2. Wacht met het doen van giften aan culturele instellingen.
  Vanaf 2012 komen giften aan culturele instellingen voor 150% in aftrek. Een belastingbonus derhalve.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie