Het coronavirus en ondernemen.

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, en de verwachte maatschappelijke gevolgen daarvan, kunnen wij ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de impact op uw bedrijf c.q. uw financiën. Wellicht heeft u zelfs al te maken met teruglopende omzet of zieke werknemers. Daarom willen wij u bij dezen informeren over een aantal concrete mogelijkheden die u openstaan, als u getroffen bent of verwacht dat u getroffen zult worden.

Werktijdverkorting en deeltijd-WW

Deze maatregel is de afgelopen weken in de media al aangestipt. Bij het ministerie van Sociale Zaken  en Werkgelegenheid kunt u een aanvraag indienen voor een vergunning werktijdverkorting. Deze wordt voor een periode van maximaal 6 weken verleend. Deze periode kan worden verlengd, op aanvraag, met maximaal 18 weken. De totale periode voor deze faciliteit is dus 24 weken.

Op 11 maart jl., dus voor de aangekondigde nationale maatregelen, waren er al 1.700 aanvragen binnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Concreet gelden de volgende voorwaarden voor werktijdverkorting:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie, die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal in de regel niet moeilijk zijn. Met een summier overzicht van annuleringen/afmeldingen komt u al een heel eind. Met daarbij een vergelijking van omzet voor en na de corona-gekte heeft u al veel ondervangen. Vanzelfsprekend zijn wij u daarbij graag behulpzaam.

Uitstel van betaling voor belastingschulden bij bijzondere omstandigheden

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen beter het hoofd kunnen bieden, heeft u de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling te verzoeken. Dit bijzonder uitstel kan worden verzocht voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting (btw) en de loonheffing.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als:

  • u schriftelijk motiveert dat u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen,
  • u “werkelijk bestaande” betalingsproblemen heeft (vooraf wordt dus geen uitstel verleend),
  • deze problemen van tijdelijke aard zijn, en
  • u een haalbaar aflossingsplan met een redelijke einddatum aanlevert.

Belangrijk voor het verkrijgen van dit uitstel is dat een externe deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij/zij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Wij kunnen als accountantskantoor deze verklaring opstellen. Uit de verklaring moet bovendien blijken dat het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand haalbaar is. Een concreet aflossingsplan met een redelijke einddatum is dus vereist.

Als u openstaande belastingschulden heeft, die u door de coronacrisis niet kunt betalen, neemt u dan contact op met ons. Wij behandelen dit dan met de nodige spoed en zorg.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Ondernemers betalen vaak belasting op basis van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarbij schat de Belastingdienst aan het begin van het jaar de winst aan de hand van eerder aangegeven winsten. Het is goed mogelijk dat uw winst door de coronacrisis lager uitkomt dan eerder verwacht. Wij kunnen namens u een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat u meteen minder belasting gaat betalen. De regering heeft toegezegd dat deze verzoeken in principe zonder problemen  zullen worden ingewilligd door de Belastingdienst.

De staatssecretaris van Economische Zaken streeft ernaar om eind maart met een tijdelijke verruiming van de regeling Borgstelling MKB-kredieten te komen waarbij de overheid voor een deel garant staat voor bankleningen aan ondernemers (voor investeringen maar ook voor overbruggingskrediet). In de huidige regeling is de maximale borgstelling van de overheid 45% van het verstrekte krediet. Dit wordt verruimd naar 67,5%. Bekend is al dat de nieuwe maatregel zal gelden tot 1 april 2021. Dit moet echter nog worden vastgelegd in beleid, dus het verhoogde percentage kan momenteel nog niet aangevraagd worden. Het is wel goed om dit in uw achterhoofd te houden als de situatie nijpender zou worden. Wij hopen met u dat het zover natuurlijk niet hoeft te komen. Als u nadere vragen heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen (013-5340001).