Artikelen door Rob Gerlings

Accountantsprotocol NOW 1.0

Zojuist heeft de NBA, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een tweetal accountantsproducten ontwikkeld. Ook heeft het Ministerie van SZW een accountantsprotocol gepubliceerd. Deze tezamen maken de controle op de subsidie mogelijk. De grove hoofdlijnen zijn als volgt. Er zijn 4 te onderscheiden categorieën organisaties. Organisaties die een voorschot van minder […]

Update corona

Beste klant, Hopelijk heeft u de afgelopen tijd kunnen genieten van een welverdiende vakantie. De afgelopen zomervakantieperiode heet wel ‘komkommertijd’, toch hebben zich drie belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Daarvan brengen wij u graag op de hoogte, zodat u daarop kunt inspelen. Tozo voor grensondernemers Het kabinet heeft zich, bij monde van toenmalig staatssecretaris Van Ark, steeds […]

Nieuws en nieuwe inzichten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de regeling voor flexwerkers (TOFA).

Graag brengen wij u op de hoogte van nieuws en nieuwe inzichten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de regeling voor flexwerkers (TOFA). TOFA Deze tegemoetkoming voor flexwerkers die inkomen hebben verloren door de coronacrisis is langer opengesteld. In eerste instantie moest deze binnen drie weken worden aangevraagd. Nu is duidelijk dat de TOFA tot […]

4 wijzigingen in de NOW-regeling

Er zijn een aantal wijzigingen op de NOW-regeling afgekondigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen tonen zijn niet voor iedereen relevant, maar tonen wel aan dat men de vinger aan de pols houdt bij de praktijk. Hieronder een overzicht van vier wijzigingen met beknopte uitleg. Aanpassing omzetbepaling bij concerns Openbaarmaking Informatieverplichting […]

Is het interessant om uitstel van aflossing of belastingbetaling aan te vragen?

Overheid en banken geven betalingsuitstel vanwege de coronacrisis. Voor alle openstaande aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kunt u bij de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling krijgen tegen een rente van 0,01%. Van de grotere banken krijgen gezonde ondernemingen op verzoek zes maanden uitstel van aflossing op zakelijke leningen tot € 2,5 miljoen. De […]

Twee belangrijke versoepelingen in TOGS-regeling

Er zijn op 7 april een tweetal belangrijke versoepelingen/goedkeuringen gekomen op de bestaande TOGS-regeling. Het gaat hier met name om de verruiming van de SBI-codes die in aanmerking komen of kunnen komen en de vestigingsvereiste. De lijst met SBI-codes zal verder worden verruimd vanaf 15 april aanstaande. De lijst met nieuwe SBI-codes vindt u hier. […]

Het coronavirus en ondernemen.

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, en de verwachte maatschappelijke gevolgen daarvan, kunnen wij ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de impact op uw bedrijf c.q. uw financiën. Wellicht heeft u zelfs al te maken met teruglopende omzet of zieke werknemers. Daarom willen wij u bij dezen informeren over een […]

Toekomst KOR

Op 1 januari van dit jaar is de oude KOR vervangen. In plaats van te kijken naar de jaarlijkse afdracht wordt er nu gekeken naar de jaarlijkse omzet: als die onder de € 20.000 blijft, hoeft de ondernemer geen btw af te dragen. Keerzijde daarvan is dat ook geen betaalde btw in aftrek mag worden […]

De nieuwe KOR

De nieuwe KOR De kleine ondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Inmiddels heeft u vast de spotjes op tv en/of radio gezien en/of gehoord. Maar wat […]