6 Versoepelingen in het steunpakket die u niet mag missen!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Onlangs heeft het kabinet het steunpakket in verband met het coronavirus aangepast. Daarbij heeft het kabinet vooral gekozen voor stabiliteit en rust. Men wil dat het gebruik van het steunpakket zoveel mogelijk blijft mee-ademen met de economie. Een aantal afbouwmaatregelen is daarom van de baan, en er wordt een nieuwe maatregel geïntroduceerd: de TONK. Graag brengen wij u weer op de hoogte.

1.    Bijzonder uitstel van betaling ivm coronacrisis

De basis blijft hetzelfde. Op eerste verzoek van de ondernemer ligt de invordering voor drie maanden stil. Daarna kan het uitstel verlengd worden. Na verlenging moet vanaf 1 juli 2021 de opgebouwde schuld worden voldaan. Daarvoor krijgt de ondernemer 3 jaar de tijd.

De versoepeling ziet vooral op de aanvraagtermijn. Eerder moest voor 1 januari 2021 het uitstel worden aangevraagd of worden verlengd.

Nu krijgen ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 de tijd om uitstel van betaling, of verlenging daarvan, aan te vragen.

Het gematigd boetebeleid blijft ook van kracht: opgelegde verzuimboetes worden verminderd tot nihil zolang het uitstel loopt.

Als na 1 januari 2021 het eerste verzoek wordt gedaan, ligt tot 1 april de invordering stil en hoeft er tot die datum niets betaald te worden.

Als het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel al gedaan is, loopt dat uitstel automatisch tot 1 april 2021. Daarvoor hoeft dus geen extra aanvraag gedaan te worden.

2.    Overige fiscale maatregelen

Een aantal fiscale maatregelen verbonden aan de coronacrisis worden tevens verlengd tot 1 april 2021. Het gaat om het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, het btw-nultarief op mondkapjes en het behoud van hypotheekrenteaftrek als een betaalpauze overeen is gekomen met de bank.

3.    Aanpassing in de TVL

Voor de TVL in het vierde kwartaal is het vergoedingspercentage aangepast. Eerder werd 50% van de berekende vaste lasten vergoed. Dat wordt nu afhankelijk van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 30% blijft het vergoedingspercentage 50%, bij een omzetdaling van 100% wordt het vergoedingspercentage 70%.

Deze verruiming geldt ook voor het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast is de voorziene afbouw vanaf het eerste kwartaal van 2021 in elk geval van de baan. Of er in het tweede kwartaal van 2021 wel wordt afgebouwd, is nog onduidelijk. In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen vetgedrukt.

  TVL 1 TVL 2 TVL 2
Tijdvak Juni t/m sep Okt t/m dec Jan t/m maart
Afbakening sectoren Obv SBI-code Nee nee
Minimaal omzetverlies 30% 30% 30%
Subsidiepercentage 50% 50-70% 50-70%
Maximumbedrag € 50.000 € 90.000 € 90.000
Minimum vaste lasten € 4.000 € 3.000 € 3.000

4.    NOW en verduidelijking omzetbegrip

De verduidelijking van het omzetbegrip heeft te maken met de coronasubsidies. Eerder heeft het kabinet in een aparte Kamerbrief aangegeven dat “alle coronagerelateerde subsidies meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW”. Dat wordt in deze brief verder geduid en genuanceerd. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is dat wel het geval. Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien, wederom met het oog op het voorkomen van dubbelfinanciering vanuit het Rijk.

Verder is ook voor wat betreft de NOW geen sprake meer van afbouw in het eerste kwartaal van 2021. In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen vetgedrukt.

  NOW 2 NOW 3 NOW 3
Tijdvak juni t/m sep okt t/m dec jan t/m maart
Vergoedingspercentage 90% 80% 80%
Loonsomvrijstelling n.v.t. 10% 10%
Minimaal omzetverlies 20% 20% 20%
Forfaitaire opslag 40% 40% 40%
Maximale vergoeding 2x dagloon 2x dagloon 2x dagloon

5.    Nieuwe regeling: TONK

Huishoudens kunnen door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Daarop is de Nederlandse sociale zekerheid niet altijd (goed) toegerust. Er dreigen daarom huishoudens tussen wal en schip te vallen.

Het kabinet creëert daarom een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Dat er enige samenloop kan optreden met de Tozo lijkt mij vrij zeker (die gaat ook via de bijzondere bijstand). Maar hoe dat eruit gaat zien, is nog volstrekt onbekend.

De verwachting is dat de TONK 1 februari 2021 klaar is.

6.    Verduidelijking startende ondernemingen

Vanwege het ontbreken van een referentieomzet bieden de NOW en TVL voor starters nauwelijks soelaas. Binnen de NOW-regeling en de TVL-regeling is het niet gelukt tot een uitvoerbare oplossing te komen. Deze regelingen zijn dus waarschijnlijk niet toepasselijk voor starters, maar in een enkel geval mogelijk wel.

Starters kunnen altijd uitstel van betaling aanvragen. Ook kunnen diverse kredietregelingen worden gebruikt (BMKB, COL en kleine kredieten via Qredits). Daarnaast verkent het kabinet opties om het (buffer)vermogen van starters te versterken evenals extra (overbruggings)kredieten.

Indien u nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen!