Corona: Laatste stand van zaken/maatregelen, verlenging steunpakket

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Gisteren is door het demissionaire kabinet aangekondigd dat de steunmaatregelen in het derde kwartaal verlengd zullen worden.

Wij lichten graag de drie belangrijkste steunmaatregelen eruit. Hieronder per maatregel de hoofdlijnen in het derde kwartaal.

1. NOW 6.0

De NOW 6.0 zal een vergoeding bieden voor de loonkosten van juli, augustus en september. Zoals steeds het geval is geweest, moet de driemaandsperiode waarin een omzetdaling van 20% valt, beginnen op 1 juli, 1 augustus of 1 september. Indien de NOW 5 wordt aangevraagd (de aanvraagperiode is open tot en met 30 juni), moet deze periode aansluiten.

Juni 2020 wordt als referentiemaand losgelaten. Voor de NOW 6.0 wordt het loon van februari 2021 als uitgangspunt genomen.

De overige voorwaarden blijven gelijk: er geldt op een opslag voor werkgeverslasten van 40% en de loonsom mag in de periode juli tot en met september met 10% dalen ten opzichte van februari 2021.

Een heel belangrijke verruiming bij de NOW is dat vanaf NOW 3.0 (dus vanaf 1 oktober 2020) de vergoeding van de TVL niet meer tot de omzet gerekend hoeft te worden. Dit gebeurt dus niet met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2 omdat het kabinet redeneert dat toen de TVL (en daarvoor de TOGS) relatief beperkt was.

2. TVL Q3 2021

De TVL is ook in het derde kwartaal van kracht. De regeling is grotendeels hetzelfde als TVL Q2.

Dat betekent dat een omzetdaling van 30% nog steeds vereist is. En op basis van een vooraf vastgesteld percentage wordt 100% van de berekende vaste lasten vergoed.

Belangrijk is dat, net als in Q2, gekozen kan worden om het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode te kiezen in plaats van het derde kwartaal van 2019. Deze keuze is met name van belang voor starters, die nu dus recht kunnen hebben op TVL waar dat eerder niet het geval was.

3. Uitstel van betaling van belastingschulden

Het kabinet heeft definitief niet gekozen voor het kwijtschelden van de openstaande belastingschuld voor alle ondernemers. De termijn voor het terugbetalen van de belastingschuld is wel verruimd.

Wat gelijk blijft, is dat vanaf 1 juli aanstaande nieuwe betalingsverplichtingen moeten worden voldaan. Dat betekent dat de aangiften over de volgende tijdvakken binnen de normale termijn betaald moeten worden:

  • 2e kwartaal van 2021,
  • juni 2021, of
  • de zesde vierwekenperiode van 2021.

Om ondernemers vervolgens meer hersteltijd te geven is de datum waarop begonnen moet worden met het aflossen van de belastingschuld verplaatst van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. Vanaf 1 oktober 2022 is de maximale betalingstermijn 60 maanden, dus 5 jaar (tot 1 oktober 2027).

Belangrijk is wel dat het op tijd voldoen aan nieuw opkomende verplichtingen een voorwaarde is voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling!

Als u eerder uitstel van betaling heeft aangevraagd, en dat nog niet verlengd heeft, dan raden wij u dringend aan om vóór 1 juli aanstaande dat uitstel te verlengen. Uiteraard zijn wij u daarbij graag behulpzaam.

Voor nadere vragen kunt u terecht bij uw relatiebeheerder, de heer Rob Gerlings of de heer Eric van Erve.