Goede voornemens voor 2012?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Nog anderhalve maand en het is alweer 2012 en dus tijd voor goede voornemens, privé (zoals het aftrainen van de oliebollen en het stoppen met roken) maar ook zakelijk. Toch is het beter om met de zakelijke voornemens niet te wachten to begin 2012. Stel nu uw begroting 2012 op!

Waarom een begroting?

De begroting is het instrument bij uitstek om het financiële beleid van uw onderneming uit te zetten. Door vooruit te blikken naar de financiële situatie van 2012 wordt u “verplicht” uw visie te vertalen naar de cijfers. De begroting dient als referentiekader voor nu én de toekomst, maakt aandachtspunten (op voorhand) inzichtelijk en is de leidraad om de bedrijfsvoering op koers te houden. Dit door gedurende 2012 de actuele cijfers steeds te toetsen aan de begroting. Op die manier is de begroting ook een uitstekend sturingsmiddel.

Waar te beginnen?

Geen begroting zonder gegevens. Een goede begroting verwerkt:

 • De historie van uw onderneming.
  Het verleden biedt veel informatie voor uw begroting. Denk aan seizoenspatronen in de omzet, betalingsgedrag van uw debiteuren, uw eigen betalingsgedrag aan uw crediteuren en de omloopsnelheid van de voorraad. Al deze gegevens worden gewogen en vertaald naar de begroting.
 • Marktverwachtingen.
  Net als uzelf hebben ook anderen een mening over de marktontwikkelingen. Als u van mening bent dat een van deze meningen van belang is, wordt deze in de begroting verwerkt.
 • Uw voornemens.
  U bepaalt welke veranderingen u in 2012 tot stand wilt brengen en neemt de directe gevolgen van deze stap(pen) voor uw bedrijfsvoering op in de begroting.
 • Uw gevoel.
  Als ondernemer heeft u doorgaans een ‘onderbuikgevoel’ over uw onderneming. Benoem dit gevoel en laat het terugkomen in begroting.

Welke begroting?

Een begroting bestaat uit verschillende onderdelen. Wij adviseren om altijd twee onderdelen op te stellen, namelijk:

 • De Exploitatiebegroting.
  Bedrijfsresultaten: omzet minus kosten;
 • De Liquiditeitsbegroting.
  Ontwikkeling van de liquiditeit: ontvangsten minus uitgaven.
  (Omvat dus ook stortingen door aandeelhouders/vennoten en/of opnamen door dezelfden, ontvangen leningen/belastingteruggaven, aflossingen van kredieten/leningen, voldoening van belastingaanslagen en investeringen in bedrijfsmiddelen.)

 

Het grote verschil tussen de exploitatie- en de liquiditeitsbegroting is dat de liquiditeitsbegroting inkomsten en uitgaven niet in aanmerking neemt op het tijdstip dat boekhoudkundig voorgeschreven is, maar op het tijdstip van de daadwerkelijke betaling of ontvangst van de gelden.

 

Waar moet ik op letten?

Aandachtspunten:

 • Een begroting zal nooit 100% overeenkomen met de actualiteit. Beperk u daarom tot de grote lijn, maak het niet te gedetailleerd.
 • Let op het verschil tussen kosten en uitgaven (als voorbeeld: afschrijving zijn kosten, maar geen uitgaven).
 • Gebruik in de exploitatiebegroting geen BTW, maar doe dat wel in de liquiditeitsbegroting.
 • Zorg voor een periodiek vergelijk van de begroting met de actuele cijfers. Onderneem actie als de afwijking te groot wordt. Gebruik de begroting ook daadwerkelijk als sturingsmiddel!

 

Uw toekomstig resultaat

LDE Accountants beveelt u van harte aan om een begroting 2012 op te stellen. Wij zullen graag meedenken om uw zakelijke voornemens te realiseren. Wij wensen u succes en veel ondernemersplezier! Samen op koers!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie