UPDATE

Nieuws en nieuwe inzichten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de regeling voor flexwerkers (TOFA).

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Graag brengen wij u op de hoogte van nieuws en nieuwe inzichten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de regeling voor flexwerkers (TOFA).

TOFA

Deze tegemoetkoming voor flexwerkers die inkomen hebben verloren door de coronacrisis is langer opengesteld. In eerste instantie moest deze binnen drie weken worden aangevraagd. Nu is duidelijk dat de TOFA tot en met 26 juli 2020 aangevraagd kan worden. Wellicht goed om te weten voor uw flexwerkers of uw studerende kinderen met een bijbaan. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand voor de maanden maart, april en mei. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de flexwerker in februari meer dan € 400 bruto aan inkomen had en in april minimaal de helft daarvan heeft verloren. De aanvrager mag in de maanden maart tot en met mei geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

TVL

De berekening van de TVL doet denken aan die van de NOW. Er wordt uitgegaan van een percentage omzetdaling ten opzichte van 2019, dat moet minimaal 30% zijn. En op basis daarvan krijgt u een bedrag aan subsidie. Van deze subsidie wordt 80% uitbetaald als voorschot. Voor 1 april 2021 moet een aanvraag worden gedaan om de subsidie definitief vast te stellen. Dan wordt op basis van de definitieve omzetdaling de subsidie vastgesteld.

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Het ontvangen bedrag aan TVL moet worden meegenomen als omzet bij de definitieve berekening van de NOW.

In formulevorm ziet de berekening er als volgt uit: A * B * C * 0,5.

A is de omzet in april tot en met juni gedeeld door 3, plus de omzet van juli tot en met september 2019.

B is het omzetverlies in procenten, dus: (een derde van de omzet april tot en met juni, plus de omzet van juli tot en met september 2019 – een derde van de omzet april tot en met juni, plus de omzet van juli tot en met september 2020) / een derde van de omzet april tot en met juni, plus de omzet van juli tot en met september 2019.

C is het percentage van de vaste kosten ten opzichte van de omzet. Dit is een door het ministerie en het CBS vastgesteld percentage per SBI-code, waarvan niet kan worden afgeweken.

De vergoeding bedraagt 50% van de vastgestelde vaste kosten, vandaar de 0,5.

Aanvullende voorwaarde is dat de omzet in april tot en met juni gedeeld door 3, plus de omzet van juli tot en met september 2019 vermenigvuldigd met het percentage van de vaste kosten minimaal € 4.000 moet zijn.

Bij de aanvraag moeten alleen de omzetgegevens (2019 en 2020) per maand worden meegestuurd. De omzet van april tot en met september 2019 moet worden aangetoond bij de aanvraag. Uitgangspunt is dat dit wordt aangetoond door de aangiften omzetbelasting mee te sturen. In uitzonderingsgevallen kan ook een kopie uit de administratie worden meegestuurd.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder of met de heer Rob Gerlings (T 013-5340001).