Vakantiewet 2012 / zieke werknemers

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Met ingang van 2012 geldt in Nederland een nieuwe vakantiewet. De situatie wordt anders bij de opbouw en het opnemen van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid. Ook wordt de vervaltermijn van vakantiedagen verkort.

Hieronder een korte toelichting op drie belangrijkste wijzigingen:

Opbouwen van vakantie
Tot en met 2011 gold dat een zieke werknemer slechts vakantie opbouwde gedurende de laatste zes maanden tijdens de periode van ziekte. Iemand die ziek is van 1 januari tot 31 december, bouwt dus ‘slechts’ over het laatste halfjaar vakantiedagen op. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze beperkte opbouw van vakantierechten voor arbeidsongeschikte werknemers geschrapt. Zieke werknemers krijgen daardoor dezelfde aanspraken op wettelijke vakantiedagen als andere werknemers. Bovenstaande geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Voor de extra (bovenwettelijke) vakantiedagen, kunnen andere afspraken worden gemaakt.

NB: het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt 4x de wekelijkse arbeidsduur van een werknemer (bij een 40-urige werkweek derhalve 160 uren = 20 vakantiedagen). Alle extra vakantiedagen zijn bovenwettelijk!

Het opnemen van vakantie
De wet wijzigt ook als het gaat om het opnemen van vakantie tijdens ziekte. Dat kan nodig zijn om niet beschikbaar te hoeven zijn voor controle of uit te rusten van re-integratie. Voorheen lag het aan een afspraak tussen werkgever en werknemer hoeveel vakantiedagen er werden afgeschreven als een werknemer tijdens zijn ziekte vakantiedagen opnam. De wet regelt die informele afspraken nu standaard, en stelt dat de gebruikte vakantiedagen volledig worden afgeschreven. Volledig opbouwen tijdens ziekte, betekent dus ook volledig gebruiken. Zieke werknemers worden hiermee niet langer ‘bevoordeeld’ op gezonde werknemers.

Vervaltermijn van opgebouwde vakantiedagen
Ter bescherming van de werknemers teneinde hun veiligheid en gezondheid te waarborgen acht de wetgever het belangrijk dat zij met enige regelmaat vakantie opnemen. Daarom is er een nieuwe vervaltermijn opgenomen in de nieuwe vakantiewet. De nieuwe vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen bedraagt zes maanden. Zijn ze binnen een half jaar na afloop van het vorige kalenderjaar niet opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen! Wel geldt er een uitzondering wanneer een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Jurisprudentie zal uit moeten gaan wijzen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. Dit alles geldt niet voor vakantiedagen die tot en met 2011 zijn opgebouwd, daarvoor blijft 5 jaar gelden als vervaltermijn. Ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie