In de uitspraak van de Hoge Raad van 12 augustus jl. is bepaald dat:

Als Zelfstandigen een woning huren, mogen zij de volledige huurkosten als fiscale aftrekpost voor hun onderneming opvoeren.

Mogelijk dat dit voor u als ondernemer ook voordelen op kan leveren. Zelfstandigen zonder personeel mogen de volledige huurkosten van een huurwoning aftrekken, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

* 10% van de woning moet als bedrijfsruimte gebruikt worden

* Aftrek van huur (en overige woonlasten) is alleen mogelijk indien de aftrek vanaf start onderneming werd gedaan of indien je met de onderneming bent verhuisd naar een nieuw huurhuis

Het aftrekken van de huur leidt er wel toe dat je een bijdrage voor privé gebruik van je eigen woning moet bijtellen op basis van een percentage van de WOZ waarde (1,85%). Dit betekent dat als u een groot deel van uw woning als zakelijk gebruikt of indien de WOZ waarde relatief hoog is, het wellicht aantrekkelijker is om of de woning fiscaal te splitsen of de huur niet af te trekken.

Indien u als zelfstandige huursubsidie geniet en de huurlasten aftrekt, geldt dat de huursubsidie fiscaal als inkomen wordt gezien. Die moet je dus bij je winst uit onderneming optellen.

beach-house-707304_1920