Artikelen door Francois Hendrikx

Geld voor het oprapen als u als bedrijf leerlingen begeleid

  Bent u met uw organisatie het afgelopen studiejaar bezig geweest met het begeleiden van o.a. vmbo, mbo-bbl, hbo-leerlingen in de sector techniek of landbouw en natuurlijke omgeving? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert de werkgevers die studenten praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Hiermee geeft het ministerie een tegemoetkoming in de  begeleidingskosten die bedrijven […]

Opgaaf ICP per maand bij levering > € 50.000,–

Lever je meer dan € 50.000,– aan intracommunautaire leveringen in 1 kwartaal? Dan moet u vanaf 1 januari per maand opgaaf ICP doen. Dat was in 2015 boven € 100.000,–. De opgaaf ICP over goederen kan per maand, per kwartaal of per jaar worden gedaan. Opgaaf ICP per maand mag altijd, maar vanaf 1 januari […]

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 aanpassen?

De belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt momenteel maar liefst 8,05%. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belastingrente moet betalen. Dit kunt u onder andere bereiken door uw voorlopige aanslag over het jaar 2015 tijdig te laten aanpassen. Hoe zit dat? Belastingrente. U betaalt in beginsel belastingrente als de Belastingdienst […]