Berichten

Belastingrente voor VPB-aanslagen naar 8% (beoordeel uw voorlopige aanslag VPB 2013 voor 1 april 2014!)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april 2014 fors omhoog.

De rente wordt dan gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. Per 1 januari 2014 was deze rente 8,25%.

Het te laat betalen van vennootschapsbelasting wordt zo dus erg duur.

Wilt u deze extra lasten voorkomen, dan moet u voor 1 april 2014 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 laten opleggen op basis van een correcte raming van de winst van het afgelopen jaar.

ACTIE: laat nu een gecorrigeerde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 opleggen als u verwacht dat de gerealiseerde winst van 2013 hoger is dan de belastbare winst volgens de huidige voorlopige aanslag.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Opstart administratie 2014

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als ondernemer bent u weer volop bezig om de administratie van 2013 af te ronden en de administratie van 2014 op te starten.

Hieronder treft u een overzicht van zaken, waar u rekening mee moet houden;

 • Zorg voor nieuwe mappen (digitaal en/of hardcopy) waar de facturen en bankafschriften in opgeborgen kunnen worden. Indien u hardcopy mappen gebruikt, heeft het de voorkeur dat per jaar een andere kleur gebruikt wordt. Op deze manier kunt u makkelijk zaken raadplegen;
 • De papieren administratie van 2013 kunt u opbergen in het archief. Deze moet 7 jaar bewaard worden in verband met (een mogelijke) belastingcontrole;
 • Bekijk de openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren per 31-12-2013, zodat u kunt beoordelen of bepaalde facturen open zijn blijven staan of dat er met het boeken iets fout is gegaan. Stuur debiteuren, waarvan de betalingstermijn is verstreken, een aanmaning/herinnering;
 • Zet de factuurnummering goed, als u een jaarcyclus bij de factuurnummering gebruikt, bijv. 2014001;
 • Bij de boekhoudpakketten snelstart en imuis online moet een jaarovergang/afsluiting uitgevoerd worden, zodat de beginsaldi van de bank en kas worden overgenomen naar 2014. Dit voert u op de volgende wijze uit:

Imuis online

U gaat naar financieel en dan vervolgens naar jaaraansluiting

Snelstart

U gaat naar  extra en dan vervolgens naar boekjaar afsluiten. U kiest vervolgens voor het overnemen van de beginbalans voor alle balansrekeningen. Nu kunt u kiezen voor jaar 2013 afsluiten.

Als u nog tips en/of vragen hebt over de afsluiting van 2013 en de opstart van 2014 kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Eindejaartips 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 1. Dividenduitkering uitstellen naar 2014 bespaart 3% belasting. aanmerkelijkbelang-tarief per 1 januari met 3% omlaag van 25% naar 22%. Verlaging geld uitsluitend voor 2014 en tot een maximum bedrag van € 250.000,-
 2. Tot 1 januari 2015 hoge vrijstelling schenkingen tot € 100.000,-. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt moet worden voor een eigen woning.
 3. Belastingvrije bonus onder de werkkostenregeling (WKR). Als u de belastingvrije ruimte van 1,5% van de WKR nog niet geheel heeft benut kunt u belastingvrije bonussen uitkeren tot het maximum van deze belastingvrije ruimte.
 4. Als de gouden handdruk nog voor 15 november 2013 is gestort, kunt u gebruik maken van de voordelige regeling in 2014 met 20% korting. In 2014 kunnen ontslagvergoedingen die ondergebracht zijn in een stamrecht-BV ineens uitgekeerd worden. De uitkeringen worden dan voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken en de heffing van revisierente blijft achterwege.
 5. 6% BTW op onderhoud woningen verlengd tot 31-12-2014. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud woningen is tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze verlaging loopt nu nog door tot eind 2014.
 6. Loon 2013 hoger dan € 150.000 dan weer éénmalige crisisheffing van 16%. Voor de afdracht die u hierover in 2014 moet doen kunt u in 2013 al een voorziening treffen.
 7. Milieuvriendelijke auto nog aanschaffen voor 31-12-2013. Met ingang van 2014 vervalt nl. de investeringsaftrek en de bijtelling gaat omhoog.
 8. Vraag om een voorlopige verliesverrekening. Als u het boekjaar 2013 verwacht af te sluiten met een verlies kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies benutten voor carry-back.