Berichten

Stage overeenkomst of arbeidsovereenkomst?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het is voor werkgevers van belang om zekerheid te hebben of een stagiair werkzaam is op basis van een stage overeenkomst of een arbeidsovereenkomst.

Bij een looncontrole door de belastingdienst kan dit namelijk wel eens problemen opleveren.

Wanneer is sprake van een stage overeenkomst?

 • De werkzaamheden van de stagiair moeten voornamelijk gericht zijn op het vergaren en uitbreiden van de kennis en het opdoen van ervaring in het kader van een opleiding.
 • Er is een overeenkomst tussen de werkgever, werknemer en de opleiding.
 • De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

Wordt voldaan aan bovenstaande kenmerken dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking en is er dus sprake van een stage overeenkomst.

Ontvangt de stagiair bijvoorbeeld geen stagevergoeding maar loon dan zal de belastingdienst het standpunt innemen dat er sprake is van een dienstbetrekking en dat er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval zijn er namelijk ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

In de situatie dat een stagiair alleen een vergoeding voor reiskosten ontvangt is geen sprake van een dienstbetrekking. In die situatie hoeft ook geen loonadministratie te worden gevoerd voor de stagiair.

Belastingrente voor VPB-aanslagen naar 8% (beoordeel uw voorlopige aanslag VPB 2013 voor 1 april 2014!)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april 2014 fors omhoog.

De rente wordt dan gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. Per 1 januari 2014 was deze rente 8,25%.

Het te laat betalen van vennootschapsbelasting wordt zo dus erg duur.

Wilt u deze extra lasten voorkomen, dan moet u voor 1 april 2014 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 laten opleggen op basis van een correcte raming van de winst van het afgelopen jaar.

ACTIE: laat nu een gecorrigeerde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 opleggen als u verwacht dat de gerealiseerde winst van 2013 hoger is dan de belastbare winst volgens de huidige voorlopige aanslag.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder.

G-Rekening wordt Depot!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Eind vorig jaar is door de belastingdienst een belangrijke mededeling gedaan voor alle ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de afdracht van loonheffing en premies van derden. Namelijk dat de huidige regeling om die aansprakelijkheid – deels – af te dekken zal vervallen. De methode om het belasting- en premiedeel van de factuur van een onderaannemer of uitlener van personeel te betalen op een geblokkeerde bankrekening (beter bekend als “G-Rekening”) wordt vervangen door een depotregeling.

2. Achtergrond.
In de Invorderingswet 1990 is geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. De hoofdregel is dat de werkgever aansprakelijk is voor afdracht op de door hem betaalde salarissen. Bij onderaanneming is dat echter de opdrachtgever en bij inlening van personeel is dat het inlenende bedrijf.

Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer respectievelijk van de uitlener van personeel, kan die aansprakelijkheid worden beperkt.

In de nieuwe regeling zijn het niet meer de banken die G-Rekeningen aanhouden, maar houdt de Belastingdienst zelf depots op naam van uitleners van personeel en van onderaannemers. Opdrachtgevers en inleners betalen dus voortaan rechtstreeks naar de Belastingdienst.

3. Termijn.
Op 1 juli zou de geleidelijke invoering van de nieuwe regeling beginnen en die zou uiterlijk 1 jaar later, dus op 1 juli 2015, afgerond moeten zijn.

Op 20 maart 2014 is bekendgemaakt dat de invoering van de depotregeling is uitgesteld. Het ministerie van Financiën heeft besloten tot een heroriëntatie op de regeling en is daartoe begonnen met het benaderen van banken. Zowel voor zowel het langer in stand houden van G-rekeningen als voor het informeren naar hun visie op het depotstelsel.

Of en wanneer het depot beschikbaar komt via de aangekondigde Depotservice op de website van de belastingdienst ( https://mijn.belastingdienst.nl ) is dus onzeker geworden.

Mr. E.P. van Erve
fiscalist

Wakker worden de crisis is voorbij!!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Word een waardevolle klantenpartner

Een echt partner zijn voor de ondernemer, daar moet je hard aan werken. Toch hebben veel bedrijven dit doel, op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening nu de traditionele producten in omzet opdrogen. Het is een pad met veel hobbels, niets voor niets dat ik stel: “Om goed te kunnen adviseren is steeds meer management en bedrijfseconomische kennis nodig, naast het algemene producten- of dienstenpallet. Ook de branchekennis is steeds belangrijker. Zo hoorde ik van een klant “Accountants denken te veel in cijfers en te weinig in wat mij als ondernemer beweegt”. En gelijk heeft hij. Waarbij onze accountant het antwoord gaf: “Wij richten ons teveel op kosten, in plaats van omzet, waarde en marge”

Adviseren, sparren, klankborden, klantpartner. Mooie kreten, maar de praktijk is weerbarstig. Bedrijven houden lang vast aan wat ze altijd al deden. Zeker in het voorjaar, als de orders weer binnenstromen. Tegen de zomer begint de buik dan toch weer zeer te doen, want hoe vullen we de fabriek of houden we het personeel aan de gang in het najaar.

Het management van professionele organisaties geeft aan dat professionele bedrijven een actieve klantenstrategie voeren, om te overleven op de langere termijn. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar voor de ondernemers onder ons zijn er dus kansen te over. U moet ze wel pakken. En vooral doorzetten. Zo’n veranderingsproces duurt soms zelfs een paar jaar.

Mijn boekenkast puilt nog uit met kennis over verandermanagement in de tijd dat ik nog als manager werkte voor de Rabobank. Helaas is niet alles even toegankelijk geschreven. Belangrijkste wat ik heb onthouden is dat bedrijven vooral nodig hebben, een stappenplan voor verandering, manieren om cultuur en gedrag te veranderen, aanwijzingen hoe de goede medewerkers in hun midden te vinden en te ontwikkelen, luisterend oor voor de klant in plaats van te verkopen wat je hebt, tijd durven gaan steken in acquisitie, beïnvloeding van het onbewuste van de mens om gemakkelijker te veranderen (de persoonlijke mindset om krijgen) en medewerkers leren in de schoenen van de ondernemer te staan.

Succes!

François Hendrikx

Opstart administratie 2014

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als ondernemer bent u weer volop bezig om de administratie van 2013 af te ronden en de administratie van 2014 op te starten.

Hieronder treft u een overzicht van zaken, waar u rekening mee moet houden;

 • Zorg voor nieuwe mappen (digitaal en/of hardcopy) waar de facturen en bankafschriften in opgeborgen kunnen worden. Indien u hardcopy mappen gebruikt, heeft het de voorkeur dat per jaar een andere kleur gebruikt wordt. Op deze manier kunt u makkelijk zaken raadplegen;
 • De papieren administratie van 2013 kunt u opbergen in het archief. Deze moet 7 jaar bewaard worden in verband met (een mogelijke) belastingcontrole;
 • Bekijk de openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren per 31-12-2013, zodat u kunt beoordelen of bepaalde facturen open zijn blijven staan of dat er met het boeken iets fout is gegaan. Stuur debiteuren, waarvan de betalingstermijn is verstreken, een aanmaning/herinnering;
 • Zet de factuurnummering goed, als u een jaarcyclus bij de factuurnummering gebruikt, bijv. 2014001;
 • Bij de boekhoudpakketten snelstart en imuis online moet een jaarovergang/afsluiting uitgevoerd worden, zodat de beginsaldi van de bank en kas worden overgenomen naar 2014. Dit voert u op de volgende wijze uit:

Imuis online

U gaat naar financieel en dan vervolgens naar jaaraansluiting

Snelstart

U gaat naar  extra en dan vervolgens naar boekjaar afsluiten. U kiest vervolgens voor het overnemen van de beginbalans voor alle balansrekeningen. Nu kunt u kiezen voor jaar 2013 afsluiten.

Als u nog tips en/of vragen hebt over de afsluiting van 2013 en de opstart van 2014 kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd in de Horeca

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In april 2013 werd er een sociaal akkoord van werkgevers en werknemers met de regering overeengekomen. Welke consequenties hebben de op stapel staande veranderingen voor de regels die zijn opgenomen in de huidige horeca CAO?

Hierbij een paar belangrijke details:

Hoeveel contracten van bepaalde tijd mogen er vanaf januari  2014 gegeven worden?
Maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar (de 3×3 regel). Hierbij kan een werkgever zelf de duur van ieder afzonderlijke contracten bepalen. Indien de laatste arbeidsovereenkomst na een tussenpoos van >3 maanden wordt verlengd, begint de cyclus voor bepaalde tijd opnieuw. Deze verandering is al opgenomen in de huidige cao horeca.

Hoeveel contracten van bepaalde tijd mogen er vanaf juli 2014 worden gegeven? 
De wettelijke regel met betrekking tot contracten voor bepaalde tijd gaat volgens het sociaal akkoord naar maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in twee jaren. Tevens wordt de tussenpoos om aan een nieuwe cyclus voor bepaalde tijd te beginnen verlengd tot >6 maanden!. Deze versobering gaat in op 1 juli 2014. Bij een cao mag hiervan tot maximaal zes contracten in vier jaren worden afgeweken. De verwachting is echter dat de vakbonden daar niet in meegaan en aansluiting bij de wettelijke regelingen afdwingen. 

Hoeveel tijd moet er tussen zitten om weer een nieuwe reeks van contracten van bepaalde tijd te krijgen?
Tot 31 december 2013 geldt dat u volgens de cao-horeca 6 contracten voor bepaalde tijd in 5  jaar tijd mag geven en dat iemand tenminste 1 maand uitdienst moet zijn voordat er een nieuwe reeks van contracten voor bepaalde tijd begint. Deze verruimde regeling eindigt 1 januari 2014. Dan geldt dat u 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd mag geven en dat iemand tenminste 3 maanden uit dienst moet zijn voor dat er een nieuwe reeks van contracten voor bepaalde tijd begint. 

Veranderingen met ingang van 1 juli 2014
Vanaf 1 juli 2014 wordt de contractreeks wettelijk ingekort tot 3 contracten in 2 jaren. En voordat er een nieuwe cyclus van contracten voor bepaalde tijd kan worden gestart moet de werknemer tenminste 6 maanden uit dienst zijn geweest. Hier geldt wel dat overgangsregels nog onbekend zijn. U moet dus goed opletten of uw contracten de laatste jaren onderbrekingen van 1 of 3 maanden hadden die door de nieuwe regel van tenminste 6 maanden onderbreking kunnen worden overruled.

TIP: Check bij iedere contractverlenging even de actuele regels om verrassingen te voorkomen!

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Eindejaartips 2013

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

 1. Dividenduitkering uitstellen naar 2014 bespaart 3% belasting. aanmerkelijkbelang-tarief per 1 januari met 3% omlaag van 25% naar 22%. Verlaging geld uitsluitend voor 2014 en tot een maximum bedrag van € 250.000,-
 2. Tot 1 januari 2015 hoge vrijstelling schenkingen tot € 100.000,-. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt moet worden voor een eigen woning.
 3. Belastingvrije bonus onder de werkkostenregeling (WKR). Als u de belastingvrije ruimte van 1,5% van de WKR nog niet geheel heeft benut kunt u belastingvrije bonussen uitkeren tot het maximum van deze belastingvrije ruimte.
 4. Als de gouden handdruk nog voor 15 november 2013 is gestort, kunt u gebruik maken van de voordelige regeling in 2014 met 20% korting. In 2014 kunnen ontslagvergoedingen die ondergebracht zijn in een stamrecht-BV ineens uitgekeerd worden. De uitkeringen worden dan voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken en de heffing van revisierente blijft achterwege.
 5. 6% BTW op onderhoud woningen verlengd tot 31-12-2014. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud woningen is tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze verlaging loopt nu nog door tot eind 2014.
 6. Loon 2013 hoger dan € 150.000 dan weer éénmalige crisisheffing van 16%. Voor de afdracht die u hierover in 2014 moet doen kunt u in 2013 al een voorziening treffen.
 7. Milieuvriendelijke auto nog aanschaffen voor 31-12-2013. Met ingang van 2014 vervalt nl. de investeringsaftrek en de bijtelling gaat omhoog.
 8. Vraag om een voorlopige verliesverrekening. Als u het boekjaar 2013 verwacht af te sluiten met een verlies kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies benutten voor carry-back.