Berichten

Overgangsregeling omzetbelasting

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Het omzetbelastingtarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21%, hier heeft de belastingdienst een overgangsregeling voor gemaakt. Hieronder een overzicht van belangrijke punten.

1)      Het oude BTW tarief van 19% blijft gewoon bestaan voor alle leveringen en diensten die voor 1 oktober zijn verricht. Het gaat dus om de datum van de levering of de dienst en dus niet om de factuurdatum.

Bijvoorbeeld: als er bepaalde werkzaamheden verricht zijn op 28 september 2012 en de factuur wordt pas verzonden op 2 oktober dan mag er nog ‘gewoon’ met het oude (19%) BTW tarief gerekend worden.

2)      Het tegenovergesteld kan uiteraard ook dat er al vooruit gefactureerd is voor werkzaamheden die pas na 1 oktober zullen plaatsvinden. Dan moet er  2% extra BTW in rekening gebracht worden.

3)       De overgangsregeling voor de aankoop of verbouwing van het pand is weer anders geregeld.

Hier wordt gekeken hoe de vergoeding of deelvergoeding contractueel is vastgelegd in de aanneemsom.

Bijvoorbeeld: in het contract is opgenomen dat de elektra is aangelegd op 25 september 2012 maar de werkzaamheden zijn pas 15 oktober 2012 afgerond dan mag er toch gerekend worden met 19% BTW.

Wijziging tarief BTW

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Volgens het Lenteakkoord wordt het algemene BTW-tarief  van 19% verhoogd naar 21%, per 1 oktober 2012 . Dit om extra belastinginkomen te creëren en het begrotingstekort te laten krimpen.

Dit betekent dat het rekeningschema van uw grootboek veranderd om een overzichtelijke controle te hebben op het einde van uw boekjaar. U kunt het beste een nieuwe omzetrekening aanmaken met daarachter de omschrijving 21%.

Daarbij is het ook nodig om een nieuwe BTW code aan te maken, dit zijn BTW te betalen 21% en BTW te vorderen/voorbelasting 21%.

Misschien is het handig om de btw voorkeurscodes van uw totale rekeningschema per 1 oktober 2012 te veranderen aangezien er nu automatisch aan een bepaalde grootboekrekening een voorkeurs BTW-code is gekoppeld.

U moet er wel voor zorgen dat alles tot 1 oktober is ingeboekt voordat u deze wijziging doorvoert, want anders blijft u switchen inzake de BTW codes en is de kans op fouten groter.

Een consequente aanpak is van belang in de laatste 3 maanden van het jaar aangezien er facturen van 19% en 21% binnen zullen komen.