Berichten

Stapelfinanciering

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Stapelfinancieringen

Wij hebben op ons kantoor de afgelopen jaren tientallen nieuwe geldverstrekkers voorbij zien komen en stapelfinanciering is de nieuwe norm. Maar wat is nu stapelfinanciering.

Wie gaat de regie voeren en hoe worden de risico’s verdeeld?

– Banken pikken als eerste alle zekerheid in en schuiven het risicodragende gedeelte graag door naar derden.
– Banken (enkele lokale uitgezonderd) zijn er niet om u te helpen. U bent er voor de bank om zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Ook andere investeerders en geldschieters hebben maar één doel. En dat is zoveel mogelijk winst maken.
– Bij kleine kredietaanvragen blijven banken het liefst weg. Het is gewoonweg niet rendabel genoeg.
Eventueel financieren zij nog wel bestaande klanten met een lopende financiering.
– Vanaf 5 ton zijn banken nog wel in de markt, maar veelal met standaard producten, diensten en geautomatiseerde systemen.

Vaak is de branche waarin een ondernemer opereert bepalend of een financiering verkregen kan worden. Voor detailhandel, horeca en bouw staan de deuren niet open.

Voor veel van mijn ondernemers is de bank nog steeds de eerste keus. Of zelfs de enige optie. Wel wordt een bancaire financiering vaak aangevuld met andere kapitaalsvormen.

Waar we vroeger zochten naar factoring en lease dat in combinatie met een bancair krediet werd ingezet, zien we nu dat nieuwe financieringsvormen als crowdfunding, en informal investors er bij zijn gekomen.

Met al die nieuwe partijen op de markt is het ophalen van een financiering er niet eenvoudiger op geworden. Elke partij heeft zijn eigen wensen en voorwaarden.

Hier heeft u een specialist voor nodig die u hiermee kan helpen en begeleiden, anders is het niet te doen om dat allemaal bij te houden. Bij LDE Accountants bent u dan ook op het juiste adres.

De banken zijn echter nog steeds dominant. Vorig jaar werd er een recordbedrag van 100 miljoen euro met crowdfunding opgehaald. Een mooi bedrag, maar vergeleken me de 300 miljard die de banken hebben uitstaan bij het MKB is het natuurlijk helemaal niks.

Voor vragen of advies neem contact met ons op (013-5340001).

Onderlinge draagplicht bij concernfinanciering

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Na een recentelijk faillissement wil ik u, bijpraten over de onderlinge draagplicht bij concernfinancieringen. Gaat u binnen uw concern met meerdere concernvennootschappen gezamenlijk een financieringsovereenkomst (wat vaak voorkomt) aan, dan kan de bank vaak ieder van de betrokken vennootschappen aanspreken tot betaling, ook al heeft deze vennootschap in de praktijk geen gebruik gemaakt van het geld van de financiering.

Heeft u intern geen afspraken gemaakt over de onderlinge draagplicht binnen uw concern en de voorwaarden waaronder uw vennootschappen meetekenen voor een financiering, dan kan dit ongewenste financiële gevolgen voor uw vennootschappen hebben.

Externe draagplicht
Sluit één van uw vennootschappen een financiering af bij de bank, dan eist de bank vaak dat uw andere vennootschappen mede aansprakelijk zijn voor deze financiering. Mocht de vennootschap die de financiering feitelijk is aangegaan niet aan haar betalingsverplichtingen jegens de bank kunnen voldoen, dan kan de bank ook uw andere vennootschappen tot betaling van het verschuldigde bedrag aanspreken. Dit is de externe draagplicht.

Interne draagplicht
Omdat de vennootschap die de betaling aan de bank heeft verricht, niet altijd de vennootschap is die feitelijk de financiering van de bank heeft gebruikt, kunt u de aan de bank verrichte betaling vervolgens onderling tussen de vennootschappen verrekenen. Dit is de interne draagplicht. Maar wie moet nu welk deel betalen?

Zijn er binnen een concern geen afspraken gemaakt over de onderlinge draagplicht, dan wordt deze draagplicht bepaald door vast te stellen wie de schuld met de bank is aangegaan. Hierbij moet erop worden gelet wie het geld van de financiering heeft gebruikt of wie de beschikking over het geld heeft (gehad).

Indien geen van de concernvennootschappen aantoonbaar zelf het geld heeft gebruikt of daarover beschikking heeft (gehad), er geen nadere afspraken over de onderlinge draagplicht zijn gemaakt en ook redelijkheid en billijkheid geen andere verdeling vereisen, zijn de concernvennootschappen voor gelijke delen aansprakelijk.

Voorkom discussie, maak vooraf afspraken
Om discussie achteraf te voorkomen, is het verstandig om vooraf, bij het aangaan van de financiering, binnen uw concern afspraken te maken over de onderlinge draagplicht en bijvoorbeeld vast te leggen dat de feitelijke gebruiker verplicht is om tussentijds betalingen te verrichten aan de andere concernvennootschappen en zekerheden te verstrekken, op het moment dat de andere concernvennootschappen dit nodig achten. Zo kunt u voorkomen dat in geval van bijvoorbeeld verkoop of faillissement van een vennootschap de betalende vennootschap met lege handen komt te staan.