Berichten

Energielabel C-plicht voor kantoor/bedrijfspand

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Minder dan een jaar om aan energielabel C te voldoen

Vanaf 1 januari 2023 mag een bedrijfspand niet meer worden gebruikt als het niet minstens energielabel C heeft. Op dit moment heeft naar schatting 44% van de label-C-plichtige kantoren label C of beter. In augustus 2021 lag dit percentage nog op 40% en een jaar geleden op 38%. Langzaam kruipt het percentage in de goede richting, maar de finish is nog niet gehaald.

Volgens de wet mag een kantoor of bedrijfspand dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt. Uit recente cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat 56% van de 65.000 panden nog niet voldoet aan deze eisen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er voor 44% nog geen energielabel is geregistreerd. Stel dat bij registratie blijkt dat ook hier groen gelabeld kan worden, dan zou van dat percentage 30% die kleurcode krijgen. Van 12% van de bedrijfspanden staat het label nog op rood.

Overigens hoeft niet ieder kantoor aan de verplichting van energielabel-C te voldoen. Er zijn drie typen gebouwen uitgezonderd, namelijk bedrijfspanden waarvan minder dan 50% van het gebruiksoppervlak een functie heeft als kantoor, monumenten en panden die binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd worden.

Er vindt handhaving plaats op het juist energielabel

De rijksoverheid heeft in het kader van een beter klimaat en milieu  als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd waar de energielabel-C-verplichting een belangrijke stap naar het groene kantoor is. Organisaties die willen weten welk energielabel bij hun pand hoort, kunnen die informatie gemakkelijk opvragen via RVO. Het register van energielabels staat op ep-online.nl.

Let op: mocht uw organisatie een ‘groene’ slag hebben geslagen die voor een energiezuinige(r) pand zorgt, dan is een aanvraag voor een  nieuw label nodig. Deze stap wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Energieadviseurs maken vaak een adviesrapport op met aanbevolen maatregelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in dat er een nieuw energielabel ontstaat. Vergeet een juiste registratie niet, want het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft extra financiële middelen ingezet om te handhaven.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Veiligheidsklem bij aankoop (bedrijfs-)pand zakelijk of privé

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Recentelijk werd ik geconfronteerd dat er snel een overeenkomst voor de aankoop van een (bedrijfs-)pand moest worden getekend, maar alle fiscale gevolgen waren nog niet te overzien. Wat is dan een handige oplossing en raadzaam?

Verkoper had geen zin om te wachten en wilde meteen zakendoen. Hij had nog een andere geïnteresseerde koper die net als mijn klant de gevraagde vraagprijs wilde betalen.

Als er niet binnen een week werd beslist, dan nam verkoper contact op met die andere partij, en kon mijn klant letterlijk fluiten naar het pand.

Goede raad is duur maar gelukkig wist een bevriende notaris van me wel een oplossing.
Het is mogelijk om in de koopovereenkomst op te nemen dat het bedrijfspand wordt gekocht door mijn klant privé of een ‘nader te noemen meester’.

In dat geval had mijn klant het recht om voordat bij de notaris de akte van overdracht wordt getekend, iemand anders dan zichzelf als koper van het pand aan te wijzen. Dat geeft hem de mogelijkheid om op advies van ons kantoor zijn B.V. als koper naar voren te schuiven.

Uiteraard moest de verkoper daarmee akkoord gaan, maar die had er geen moeite mee. Het maakte hem niet uit of het bedrijfspand uiteindelijk op naam komt te staan van mijn klant privé of op naam van de B.V.
Als de koopovereenkomst maar werd getekend.

In de koopovereenkomst staat de gebruikelijke financieringsbepaling die zegt dat de onroerende zaak binnen een termijn van drie maanden door de verkoper aan de koper moet worden overgedragen. Dat gaf mijn klant weer de tijd om mij de financiering van het pand rond te krijgen.

Diezelfde termijn kon door onze fiscalist worden benut om uit te zoeken wat fiscaal gezien de beste oplossing is. Aan de hand van ons advies kon onze klant achteraf bepalen of hij het bedrijfspand alsnog op eigen naam aankoopt, dan wel dat het pand op naam komt te staan van de B.V.
De verkoper maakte het nogmaals niet uit, als de koopprijs maar wordt betaald.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op (013-5340001).