Berichten

Belastingrente en de aanslag vennootschapsbelasting 2021

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Belastingrente over 2021 voor uw B.V. voorkomen?

Voor 1 mei om een voorlopige aanslag vragen!

Belastingrente en de aanslag vennootschapsbelasting 2021.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting staat sinds begin dit jaar weer ‘ouderwets’ op 8%. Sinds 1 oktober 2020 was het tarief van de belastingrente in de VPB verlaagd naar 4%. Maar met ingang van 2022 geldt weer het oude tarief van 8%. Die rekening kan dus aardig oplopen, ook al wordt de belastingrente ‘slechts’ berekend over de periode die aanvangt op 1 juli 2022 en die eindigt zes weken na het opleggen van de aanslag.

U kunt deze rente voor uw B.V. voorkomen door de winstaangifte over 2021 in te dienen voor 1 juni aanstaande. Dit zal niet altijd haalbaar zijn. Bovendien stelt de fiscus als aanvullende eis dat er geen afwijkingen op de aangifte mogen plaatsvinden, anders wordt er alsnog belastingrente in rekening gebracht…..

Een tweede methode om belastingrente (grotendeels) te voorkomen is vóór 1 mei aanstaande te verzoeken om het opleggen van een voorlopige aanslag en deze vervolgens binnen de termijn te betalen.

Het aanvragen van een voorlopige aanslag zal in de meeste gevallen wel kunnen, deze voorlopige aanslag kan namelijk aangevraagd worden naar een geschatte winst over 2021.

Er zijn drie methoden om dit te doen. Via een web-formulier (https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz-wijz-aanslag-vpb-2022-bin-vpb2171z21fol.pdf), via het ondernemersportaal van de belastingdienst of via uw relatiebeheerder van LDE Accountants.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 aanpassen?

Mocht u  het niet eens zijn met de voorlopige aanslag 2022 die u begin dit jaar ontving van de fiscus, dan bestaat daarvoor ook de mogelijkheid om die aan te (laten) passen. Eveneens  via: een formulier, het ondernemersportal of via uw relatiebeheerder van LDE Accountants.

De Belastingdienst baseert die voorlopige aanslag 2022 op gegevens uit voorgaande jaren. Door de coronaperikelen kan het zijn dat de winst van dit jaar flink afwijkt van de resultaten uit het recente verleden en dan is het raadzaam om die voorlopige aanslag tijdig aan te laten passen.

Voorlopige aanslag te laag?

Voor een voorlopige aanslag die te laag lijkt, zou je daarmee in principe kunnen wachten tot 30 april 2023. Ons advies is echter om niet zo scherp aan de wind te zeilen en dat te doen zodra duidelijk is wat de winstverwachting 2022 gaat zijn. Dit omdat langer wachten met het aanpassen van de voorlopige aanslag leidt tot minder maandelijkse termijnen voor de B.V. om de bijbetaling te voldoen.

Voorlopige aanslag te hoog?

Als de voorlopige aanslag naar verwachting te hoog is, is er reden om dit meteen aan te passen. Dit aangezien de belastingdienst over terugbetalingen op een voorlopige aanslag, zelf geen rente vergoedt.

Betalingskorting.

Dit jaar geldt nog een betalingskorting als een onderneming de VA in één keer betaalt. Vanaf 2023 verdwijnt die korting. Het is overigens niet echt binnenlopen met deze korting, want die is gekoppeld aan het tarief voor de invorderingsrente en dat staat tot 1 juli 2022 nog op 0,01%.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Belastingrente voor VPB-aanslagen naar 8% (beoordeel uw voorlopige aanslag VPB 2013 voor 1 april 2014!)

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april 2014 fors omhoog.

De rente wordt dan gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. Per 1 januari 2014 was deze rente 8,25%.

Het te laat betalen van vennootschapsbelasting wordt zo dus erg duur.

Wilt u deze extra lasten voorkomen, dan moet u voor 1 april 2014 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 laten opleggen op basis van een correcte raming van de winst van het afgelopen jaar.

ACTIE: laat nu een gecorrigeerde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 opleggen als u verwacht dat de gerealiseerde winst van 2013 hoger is dan de belastbare winst volgens de huidige voorlopige aanslag.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder.