Berichten

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid, 8 tips

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Bestuurdersaansprakelijkheid.
Nu de economische crisis aanhoudt, zal voor meer en meer B.V.’s een faillissement volgen. De DGA’s (Directeur-GrootAandeelhouders) daarvan vertrouwen op de rechtsvorm van de B.V. om hun privévermogen te beschermen tegen claims van de schuldeisers, de fiscus en (later) de curator van de B.V. Om die bescherming te ervaren, moeten de B.V. en de DGA zich echter wel aan enkele regels houden. Worden die regels niet nageleefd, dan wordt de DGA aangesproken voor de schulden van de B.V.

Dit staat bekend als “bestuurdersaansprakelijkheid”.

Is de bestuurdersaansprakelijkheid eenmaal ingeroepen, dan is er maar een uitweg voor de DGA. Deze dient aan de rechter te bewijzen dat het faillissement c.q. het niet betalen van de belastingschulden niet aan hem te wijten is. Het leveren van waterdicht bewijs dat je iets niet gedaan of veroorzaakt hebt, is vrijwel ondoenlijk. Helemaal als de bestuurstaak het nemen van risico’s inhoudt, hetgeen altijd verbonden is aan het maken van keuzen.

Daarom een 8-tal tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen en als bonus een tip om bij faillissement fiscaal (enigszins) te profiteren van een belastingbesparing.

Tips.
Doorlopend.

  • Zorg voor een accurate en actuele administratie.
  • Stel de jaarrekeningen tijdig vast en deponeer deze binnen 8 dagen bij de Kamer van Koophandel.
  • Niet ter voorkoming, wel aan te bevelen: sluit een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Als de B.V. niet in staat is om haar belastingschulden te voldoen, meld dit dan schriftelijk aan de belastingdienst voordat de betalingstermijn verstrijkt.

Bij oprichting.

  • Leen het garantiekapitaal (meestal € 18.000) bij de oprichting niet terug van de B.V.

In het zicht van faillissement.

  • Verkoop geen activa van de B.V. aan jezelf of aan gelieerde ondernemingen.
  • Plaats geen bestellingen waarvan duidelijk is dat de B.V. ze niet zal kunnen betalen.
  • Betaal de schuldeisers (waaronder jezelf) niet willekeurig, maar alleen op zakelijke gronden.

Borgtocht.
Bij het verstrekken van financiering aan de B.V. zal een bank vaak eisen dat de DGA meetekent en dus in privé borg staat voor de B.V. Bij faillissement spreekt de bank de DGA hierop direct aan. Ook als de DGA niet bestuurdersaansprakelijk is.

Onder voorwaarden is deze betaling aan de bank bij de DGA aftrekbaar van de inkomstenbelasting in Box I, dus tegen maximaal 52%. Een aanzienlijke teruggave of besparing derhalve.

Tips.

  • Probeer, als het goed gaat met de B.V., om de privé-borgtocht te vervangen door zekerheden van de B.V. (verpanding, hypotheek).
  • Voldoe aan de voorwaarden van de fiscus voor aftrek: Leg de borgtocht vast in een schriftelijke overeenkomst en betaal een zakelijke borgtochtvergoeding aan de DGA.

Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants B.V. of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.