Berichten

Bitcoins en BTW

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

De bitcoin is een niet wettig, digitaal betaalmiddel (cryptocurrency). Met bitcoins kunnen onder meer goederen en diensten gekocht worden, er kan mee gespeculeerd worden en ze kunnen worden gewisseld voor wettige betaalmiddelen, bijvoorbeeld euro’s. Hoe zit het met de BTW?

Er zijn steeds meer bedrijven die bitcoins accepteren als betaling voor de levering van goederen en diensten en het gebruik groeit door. Er bestaan vele soorten van cryptocurrency waarvan de bitcoin de meest bekende en tot nu toe enige cryptocurrency is die wereldwijd wordt geaccepteerd.

We behandelen enkele onlangs door de Belastingdienst gepubliceerde vragen en antwoorden over de BTW-aspecten.

Vraag 1.
Is de dienst die verricht wordt door een ondernemer en die bestaat uit de omwisseling van bitcoins voor wettige betaalmiddelen zoals ponden, euro’s en dollars, tegen betaling van transactiekosten of tegen betaling van een bedrag dat overeenkomt met de marge die ontstaat uit het verschil tussen de in- en verkoopprijzen een voor de BTW belastbare dienst? Zo ja is deze dienst vrijgesteld?

Antwoord: Ja, dat is een voor de BTW belastbare dienst. Deze dienst is vrijgesteld van BTW.

Vraag 2.a.
Verricht een ondernemer een voor de BTW belastbare prestatie als hij een levering of dienst verricht tegen betaling van bitcoins? Zo ja, wat is dan de maatstaf van heffing?

Antwoord: Ja, een ondernemer die een levering of dienst verricht tegen betaling van bitcoins verricht een voor de BTW belastbare prestatie (belast of vrijgesteld, afhankelijk van de prestatie). De maatstaf van heffing voor de prestatie moet worden vastgesteld aan de hand van de koers van de bitcoin op het moment dat de levering of dienst wordt verricht.

Vraag 2.b.
Verricht degene die leveringen of diensten betaalt met bitcoins een voor de BTW belastbare prestatie? Hoewel steeds verwezen wordt naar de bitcoin, gelden deze vragen en de antwoorden daarop voor alle cryptocurrency’s

Antwoord: Nee, de overdracht van de bitcoins zelf in het kader van een betaaltransactie is geen voor de BTW belastbare prestatie.

Vraag 3.
Zijn de diensten die walletproviders tegen vergoeding verrichten aan gebruikers van bitcoins en die bestaan in het ter beschikking stellen van de digitale wallet, voor de BTW belastbare diensten? Zo ja zijn deze diensten vrijgesteld?

Antwoord: Ja, de diensten die walletproviders tegen vergoeding verrichten aan gebruikers van bitcoins en die bestaan in het ter beschikking stellen van de digitale wallet, zijn voor de BTW belastbare prestaties. Deze prestaties zijn vrijgesteld van BTW.

Vraag 4.a.
Verricht de miner met het decoderen van het Block (het zuivere minen), waarvoor hij een vooraf bepaald aantal bitcoins ontvangt (momenteel 25), een voor de BTW belastbare prestatie?

Antwoord: Nee, de miner verricht met het decoderen van een block geen voor de BTW belastbare prestatie. De bitcoins die vrijvallen door het minen van een block (momenteel 25) vormen niet de vergoeding voor een prestatie.

Vraag 4.b.
Verricht de miner met het verifiëren/controleren van de transactie tegen betaling van een transaction fee een voor de BTW belastbare prestatie? Zo ja, is deze prestatie vrijgesteld?

Antwoord: Ja, de miner verricht met het verifiëren/controleren van de transactie een BTW-belastbare prestatie waarvoor de transaction fee de vergoeding vormt. Deze prestatie is vrijgesteld van BTW.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-5340001.

Hoe om te gaan met cryptovaluta?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Hoe om te gaan met cryptovaluta?

Cryptovaluta zijn al langere tijd “hot”. Het kopen en bezitten hiervan heeft uiteraard ook fiscale gevolgen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs enkele vragen hierover beantwoord. Wat kunt u hiervan opsteken?

Populair
De koers van cryptovaluta, zoals de bitcoin, ethereum en litecoin is de laatste tijd dusdanig gestegen dat steeds meer particulieren en ondernemers hierin investeren, ondanks het feit dat het risico zeer fors is. De koers heeft al een aantal keren een flinke val gemaakt. Door de toegenomen populariteit is de vraag hoe hier fiscaal mee moet worden omgegaan. De staatssecretaris heeft onlangs een aantal vragen beantwoord.

Privebezitting

Box3
Als u privé cryptovaluta bezit, dan vallen deze in beginsel onder de heffing in box 3. U betaalt dan vermogensrendementsheffing over de waarden van de munten per 1 januari van het onderhavige jaar. Let op: alleen als u een onderneming op dit gebied drijft, zoals een mining company of als zeer actieve handelaar met vakkennis, kan dit bezit in box 1 vallen, dit zal voor u als belegger niet spelen.

Waarde op 1 januari
De vervolgvraag is dan voor welke waarde u deze munten in uw belastingaangifte moet opnemen. Uitgangspunt hierbij is de waarde in het economisch verkeer. Verschillende platforms hanteren echter verschillende wisselkoersen. Welke is dan de juiste? De staatssecretaris heeft hierop geantwoord dat u uit mag gaan van de wisselkoers per 1 januari die geldt voor het door u gebruikte omwisselplatform.

Omzet voor de BV

Betalen met bitcoins
Ook uw BV kan te maken krijgen met cryptovaluta. Bijvoorbeeld als een klant zijn rekening in bitcoins wil afrekenen. Hoe moet u daar dan mee omgaan?

Valutaresultaat
Bij de BV moeten de ontvangen bitcoins zowel voor de winstbepaling (omzet) als de btw-berekening worden omgerekend naar euro’s. Hierdoor kan er een valutaresultaat ontstaan doordat de koers van de bitcoins is gewijzigd tussen het moment van factureren en het moment van betalen.

Bezitting voor uw BV

Aankoop door de BV
Daarnaast kunt u uw cryptovaluta natuurlijk ook via uw BV hebben aangekocht. Het bezit hiervan moet worden opgenomen op de balans. Deze valuta vallen onder de vlottende activa. De waardering moet plaatsvinden op basis van de historische kostprijs (wat de BV er ook voor betaald heeft) of de lagere marktwaarde.

Geen directe winstneming
Dit betekent dat als de cryptovaluta in waarde stijgen, u niet direct deze winst in aanmerking hoeft te nemen. Pas als de BV de cryptovaluta verkoopt, ontstaat er daadwerkelijk een fiscale winst. Hierover moet de BV vennootschapsbelasting betalen.

Keuze

Wat is wijsheid
Als DGA heeft u natuurlijk de keuze. Koopt u cryptovaluta aan via uw BV of privé? Deze keuze wordt met name beïnvloed door het verwachte rendement. Als u denkt dat de koers flink gaat stijgen, dan is een privéaankoop aan te raden. De gerealiseerde koerswinst blijft namelijk in box 3 onbelast. Bij de BV zou de koerswinst wel worden belast. De keerzijde hiervan is echter dat een eventueel verlies ook aftrekbaar is. Dit laatste kan een reden zijn om cryptovaluta toch in uw BV onder te brengen.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).