Berichten

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

Van 6 naar 9% BTW.
Zoals bekend, wordt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Voor diensten en leveringen die verricht zijn na 31 december 2018, geldt het tarief van 9%. De Belastingdienst heeft echter toegezegd dat u toch 6% BTW mag factureren als u in 2018 al een vooruitbetaling heeft ontvangen. Denk aan servicecontracten, concertkaartjes, e.d. Maar hoe zit het als u in 2018 een factuur wilt uitreiken en u nog niet weet of uw afnemer in 2018 of in 2019 vooruit zal betalen ?

Vooruit factureren in 2018.
Deze vraag is onlangs beantwoord bij een toelichting op het wetsvoorstel. Er geldt namelijk een bijzondere regel als het gaat om een vooruitbetaling voor leveringen en diensten aan andere ondernemers of rechtspersonen. U moet dan een factuur uitreiken voor het tijdstip van de opeisbaarheid van de vooruitbetaling, met daarop het BTW-tarief zoals dat geldt op het factureringstijdstip. U mag dus bij de facturering in 2018 voor diensten en leveringen in 2019, 6% BTW berekenen als de vooruitbetaling is afgesproken. Het moment waarop u de betaling daadwerkelijk ontvangt, is dan niet van belang. De overgangsregeling kan schematisch als volgt worden weergegeven.

Verhoging Laag BTW-tarief 1 januari 2019 – Overgangsregeling
 

Factuur in

 

 

Dienst / levering in

 

Betaling in

 

Welk btw-tarief afdragen ?

 

Niet van belang 2018

 

Niet van belang 6%
2018 2019 2018 6%
2018

(aan ondernemer / rechtspersoon)

2019 2019 6%
2018

(aan consument)

2019 2019 9% (ook als er 6% op factuur stond)
2019 2019 2019 9%

Let op: Kunstmatige constructies zullen door de fiscus worden bestreden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).

 

De BTW van 6% naar 9% in 2019

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Per 1 januari 2019 gaat het BTW tarief omhoog van 6% naar 9%, dit gaat natuurlijk weer veel administratieve rompslomp opleveren.

De volgende zaken zullen aangepast moeten worden:

  • Kassasystemen
  • Administratie pakketten
  • Factuur lay outs

Er moet normaal gesproken gekeken worden wanneer de dienst of goederen geleverd zijn om te bepalen welke BTW van toepassing is.

Dus als er goederen geleverd zijn in 2019 en de factuur wordt al vooruit gefactureerd in 2018 dan moet het BTW percentage 9% zijn.

Nu is er besloten door het kabinet dat er bij vooruit facturering  in 2018 voor werkzaamheden in 2019 het oude BTW tarief van 6% gehanteerd mag worden.

Tip:

Het kan dus lonen om werkzaamheden die in januari 2019  plaatsvinden in december 2018 te factureren zodat u de klant 3% korting kunt geven.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op (013-5340001).

Wijziging tarief BTW

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Volgens het Lenteakkoord wordt het algemene BTW-tarief  van 19% verhoogd naar 21%, per 1 oktober 2012 . Dit om extra belastinginkomen te creëren en het begrotingstekort te laten krimpen.

Dit betekent dat het rekeningschema van uw grootboek veranderd om een overzichtelijke controle te hebben op het einde van uw boekjaar. U kunt het beste een nieuwe omzetrekening aanmaken met daarachter de omschrijving 21%.

Daarbij is het ook nodig om een nieuwe BTW code aan te maken, dit zijn BTW te betalen 21% en BTW te vorderen/voorbelasting 21%.

Misschien is het handig om de btw voorkeurscodes van uw totale rekeningschema per 1 oktober 2012 te veranderen aangezien er nu automatisch aan een bepaalde grootboekrekening een voorkeurs BTW-code is gekoppeld.

U moet er wel voor zorgen dat alles tot 1 oktober is ingeboekt voordat u deze wijziging doorvoert, want anders blijft u switchen inzake de BTW codes en is de kans op fouten groter.

Een consequente aanpak is van belang in de laatste 3 maanden van het jaar aangezien er facturen van 19% en 21% binnen zullen komen.