Berichten

G-Rekening wordt Depot!

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

1. Inleiding.
Eind vorig jaar is door de belastingdienst een belangrijke mededeling gedaan voor alle ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de afdracht van loonheffing en premies van derden. Namelijk dat de huidige regeling om die aansprakelijkheid – deels – af te dekken zal vervallen. De methode om het belasting- en premiedeel van de factuur van een onderaannemer of uitlener van personeel te betalen op een geblokkeerde bankrekening (beter bekend als “G-Rekening”) wordt vervangen door een depotregeling.

2. Achtergrond.
In de Invorderingswet 1990 is geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. De hoofdregel is dat de werkgever aansprakelijk is voor afdracht op de door hem betaalde salarissen. Bij onderaanneming is dat echter de opdrachtgever en bij inlening van personeel is dat het inlenende bedrijf.

Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer respectievelijk van de uitlener van personeel, kan die aansprakelijkheid worden beperkt.

In de nieuwe regeling zijn het niet meer de banken die G-Rekeningen aanhouden, maar houdt de Belastingdienst zelf depots op naam van uitleners van personeel en van onderaannemers. Opdrachtgevers en inleners betalen dus voortaan rechtstreeks naar de Belastingdienst.

3. Termijn.
Op 1 juli zou de geleidelijke invoering van de nieuwe regeling beginnen en die zou uiterlijk 1 jaar later, dus op 1 juli 2015, afgerond moeten zijn.

Op 20 maart 2014 is bekendgemaakt dat de invoering van de depotregeling is uitgesteld. Het ministerie van Financiën heeft besloten tot een heroriëntatie op de regeling en is daartoe begonnen met het benaderen van banken. Zowel voor zowel het langer in stand houden van G-rekeningen als voor het informeren naar hun visie op het depotstelsel.

Of en wanneer het depot beschikbaar komt via de aangekondigde Depotservice op de website van de belastingdienst ( https://mijn.belastingdienst.nl ) is dus onzeker geworden.

Mr. E.P. van Erve
fiscalist