Berichten

Een onderneming schenken of erven: De bedrijfsopvolgingsregeling

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als een onderneming geschonken wordt of geërfd wordt, dan dient de ‘verkrijger’ erf- of schenkbelasting betalen. In het geval dat de onderneming wordt voortgezet door de verkrijger dan kan gebruik gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsregeling. Hierdoor behoeft minder of geen belasting betaald te worden over de waarde van de onderneming.

Om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling moet worden voldaan aan enkele voorwaarden:

 –         Er moet sprake zijn van een objectieve onderneming, die ondernemingsactiviteiten heeft. Dit betekent impliciet dat een beleggingsvehicel niet in aanmerking komt;

–         De onderneming moet enige tijd gedreven zijn door de schenker/overledene. In het geval van vererving dient de overledene minimaal één jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest. In het geval van schenking dient de schenker minimaal vijf jaren eigenaar van de onderneming zijn geweest;

–         De onderneming dient voortgezet te worden, voor een periode van minimaal vijf jaren. In het geval van aandelen, dienen deze vijf jaren in bezit te blijven van de verkrijger. Als binnen vijf jaar de voortzetting of het aandelenbezit eindigt, dan dient aangifte gedaan te worden bij de Belastingdienst.

De bedrijfsopvolgingsregeling kent drie faciliteiten

 1. Er geldt een vrijstelling voor personen, die de onderneming krijgen en voortzetten. De waarde van de onderneming is van belang voor de vrijstelling. Er wordt gekeken naar de hoogste waarde van of de going concernwaarde (het ondernemingsvermogen als samenhangend geheel) of de (waarde van alle afzonderlijk gewaardeerde bedrijfsmiddelen).
  1. Als de going concernwaarde hoger is dan de liquidatiewaarde en maximaal een bedrag omvat van EUR 1.006.000, dan bedraagt de vrijstelling 100% over de going concernwaarde;
  2. Als de going concernwaarde lager is dan de liquidatiewaarde en maximaal een bedrag omvat van EUR 1.006.000, dan bedraagt de vrijstelling 100% over de liquidatiewaarde;
  3. Als de going concernwaarde hoger is dan de liquidatiewaarde en hoger is dan EUR 1.006.000, dan bedraagt de vrijstelling 100% over de going concernwaarde tot EUR 1.006.000 en 83% over de going concernwaarde boven EUR 1.006.000;
  4. Als de going concernwaarde lager is dan de liquidatiewaarde en hoger is dan EUR 1.006.000, dan bedraagt de vrijstelling 100% vrijstelling over het verschil tussen de going concernwaarde en de liquidatiewaarde, 100% over de going concernwaarde tot EUR 1.006.000 en 83% over de going concernwaarde boven EUR 1.006.000.
 2. Er geldt een uitstel van betaling voor personen, die de onderneming krijgen en voortzetten, indien de waarde hoger is dan EUR 1.006.000, waardoor erf- en schenkbelasting verschuldigd is. dit gebeurd middels een conserverende aanslag. Dit houdt in dat maximaal tien jaar gedaan mag worden over de betaling het belastingbedrag;
 3. Er geldt uitstel van betaling van erfbelasting bij meerdere erfgenamen, die niet allen de onderneming voortzetten. De voortzettende erfgenamen dienen normaliter een vergoeding te betalen aan de andere erfgenamen. Indien het bedrag niet direct door de voorzettende erfgenamen/erfgenaam betaald kan worden, dan krijgen de andere erfgenamen een vordering op de voorzetter(s). De erfgenamen, die de onderneming niet voortzetten, moeten erfbelasting betalen over de vergoeding voor hun deel van de onderneming of over hun vordering op de erfgenamen/erfgenaam, die de onderneming wel voortzet(ten).

Van de drie faciliteiten kan tegelijkertijd gebruik gemaakt worden

Om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling dient een verzoek gedaan te worden bij de Belastingdienst, door hiervan melding te maken in de aangifte.