Berichten

Dit wijzigt er in 2023 voor hypotheken

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Zoals ieder jaar hebben er ook op 1 januari 2023 wijzigingen op hypotheekgebied plaatsgevonden. Welke wijzigingen hebben er op hypotheekgebied plaatsgevonden? Wat is goed daarover te weten?

Hoogte maximale hypotheek

Leennormen Nibud. Ieder jaar stelt het Nibud de financieringspercentages vast die bepalen hoeveel iemand kan lenen. In 2023 zorgt dit ervoor dat bij inkomen dat gelijk blijft aan het inkomen in 2022 er minder geleend kan worden. Wel mogen hypotheekverstrekkers vanaf 2023 het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van het financieringspercentage. In 2022 was dat 90%.

Drie voorbeelden uitgaande van 5% toetsrente
InkomenMax. hyp. 2022Max. hyp. 2023
2 x € 40.000€ 372.563€ 366.353
1 x € 120.000€ 596.101€ 577.473
2 x € 30.000€ 246.823€ 251.480


Wijzigingen NHG.
 De maximale koopsom voor een hypotheek met NHG stijgt naar € 405.000 en € 429.300 inclusief energiebesparende voorzieningen.

Invloed hogere rente studieschuld

De rente voor de studieschuld was een aantal jaren 0%, maar gaat nu omhoog. Vanwege deze hogere rente gaan hypotheekverstrekkers een hoger maandbedrag meetoetsen voor het bepalen van de maximale hypotheek.

Wat betekent dit concreet? Bij een studieschuld van € 15.000 gaat het mee te toetsen maandelijkse bedrag van € 97,50 naar € 112,50. Voor een studieschuld die valt onder het nieuwe stelsel geldt een andere wegingsfactor van 0,35% en voor studieleningen met een looptijd van 35 jaar die ook een rente van 1,78% krijgen, is de wegingsfactor ook weer anders.

Voorbeeld. Een voorbeeld uitgaande van een toetsrente van 5%. Tweeverdieners die ieder € 40.000 bruto per jaar verdienen en beiden een studieschuld van € 20.000 (duur van 15 jaar) hebben, konden in 2022 een bedrag van € 324.130 lenen. In 2023 is dit een bedrag van maximaal € 310.469.

Jubelton afgeschaft

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is per 1 januari 2023 verlaagd. Ouders mogen aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar in 2023 één keer een bedrag van max. € 28.947 belastingvrij schenken voor de aankoop van een eigen woning. Dit geldt niet alleen voor een schenking van ouder(s) aan een kind, maar ook in alle andere situaties. 
Let op.  Zo’n schenking kan maar één keer.

Gespreide jubelton aanvullen. 
Is er in 2022 al een deel van de jubelton geschonken (minimaal € 1), dan kan de schenking in 2023 worden aangevuld tot maximaal € 106.671. Uiterlijk in 2024 moet de jubelton dan alsnog besteed worden aan de eigen woning. Wel moet er in 2022 en 2023 aangifte schenkbelasting gedaan worden.

Overdrachtsbelasting

 • De maximale woningwaarde voor de startersvrijstelling is naar € 440.000 gegaan.
 • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is van 8% naar 10,4% gestegen.

Hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken, gaat al een aantal jaren omlaag. In 2023 komt het belastingvoordeel uit op 36,93%. Het eigenwoningforfaitpercentage voor woningen tot een WOZ-waarde van € 1,2 miljoen daalt van 0,45% naar 0,35%. Het eigenwoningforfait is het percentage van de WOZ-waarde wat bij het inkomen moet worden opgeteld voor de inkomstenbelasting.

Het nieuwe NHG-plafond stijgt naar € 405.000 en € 429.300 inclusief energiebesparende voorzieningen. Het tweede inkomen telt voortaan volledig mee. Een studieschuld gaat zwaarder meewegen bij het berekenen van de maximale hypotheek.

Indien u nog vragen heeft neem dan contact met ons op (013-5340001).

Leennormen voor hypotheek volgend jaar verruimd

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Leennormen voor hypotheek volgend jaar verruimd

Consumenten kunnen volgend jaar naar verwachting meer lenen voor de aankoop van een woning. Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt verder verhoogd door het tweede inkomen zwaarder mee te laten wegen. Het verschil in het maximale hypotheekbedrag tussen eenverdieners en tweeverdieners met eenzelfde inkomen neemt dan verder af. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen die werken stimuleren. Op termijn zal het tweede inkomen volledig kunnen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2017.

Leennormen

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met de regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van een woning. Veel huishoudens lenen echter niet maximaal omdat hiervoor fors bezuinigd zou moeten worden op de overige uitgaven.

In de leennormen wordt de extra leenruimte voor kopers van zeer energiezuinige huizen aangepast aan de energieprijzen. De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd en de  inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.

Maatwerkhypotheken

Minister Blok start verder een Platform Maatwerk waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen, eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart brengen en naar oplossingen zoeken. Met maatwerkhypotheken kunnen banken, mits onderbouwd, afwijken van de standaard leennormen waardoor ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers of startende ondernemers eerder een passende hypotheek kunnen krijgen. De ruimte voor uitzonderingen lijkt niet volledig benut te worden. Met het Platform Maatwerk voert de minister een aantal Kamermoties uit die vragen om een onderzoek naar een bredere toepassing van maatwerkhypotheken.

Indien u vragen heeft met betrekking tot bovenstaande verzoeken wij u contact met ons op te nemen 013-5340001.

 

Nieuwe regels voor de hypotheek bij uw B.V.

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Regels voor aftrek “hypotheekrente” eigen B.V. aangepast.

Voor een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) van een B.V. die ruim in haar liquiditeiten zit, is het voordelig om het geld voor de aankoop van de privéwoning te lenen van de eigen B.V.:

 • de B.V. haalt een hoger rendement dan op een spaarrekening,
 • het geld blijft in eigen hand,
 • de B.V. moet weliswaar zakelijk handelen met de DGA, maar toch zal meestal een aantrekkelijk rentepercentage gevonden kunnen worden,
 • betaalde rente en kosten zijn voor de DGA aftrekbaar in Box I.

Nieuwe administratievereisten.

Onderdeel van de zakelijkheid was sowieso dat de lening schriftelijk is vastgelegd, het is echter niet verplicht om een notariële akte op te laten stellen.

Recent heeft de wetgever echter besloten dat de eigen vastlegging niet meer volstaat. Wil een DGA de rente die hij/zij betaald op een lening van de eigen B.V. aftrekken als eigen-woningrente (“hypotheekrente”) dan moet die lening daarom tijdig aangemeld worden bij de belastingdienst. Ook latere aanpassingen van de lening moeten door de B.V. doorgegeven worden aan de fiscus.

Wat moet er gemeld worden?

 • datum aangaan overeenkomst
 • bedrag van de geldlening
 • het rentepercentage
 • de looptijd
 • de wijze van aflossing
 • de gegevens van de DGA:
  – naam / adres
  – burgerservicenummer
 • de gegevens van de B.V.
  – naam / adres
  – KvK-nummer

Wanneer moet er gemeld worden?

Een nieuwe lening moet door de B.V. gemeld worden uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting of op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is verstrekt/gewijzigd als de aangifte dan nog niet ingediend is.

Wijzigingen daarentegen moeten binnen één maand na afloop van het kalenderjaar doorgegeven worden.

Hoe moet de melding gedaan worden?

De fiscus gaat hiervoor een elektronisch modelformulier opstellen.

Vragen? Uw relatiebeheerder van LDE Accountants zal u graag van dienst zijn.

Artikel 3.119a Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 17b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001