Berichten

Leennormen voor hypotheek volgend jaar verruimd

Leennormen voor hypotheek volgend jaar verruimd

Consumenten kunnen volgend jaar naar verwachting meer lenen voor de aankoop van een woning. Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt verder verhoogd door het tweede inkomen zwaarder mee te laten wegen. Het verschil in het maximale hypotheekbedrag tussen eenverdieners en tweeverdieners met eenzelfde inkomen neemt dan verder af. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen die werken stimuleren. Op termijn zal het tweede inkomen volledig kunnen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2017.

Leennormen

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met de regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van een woning. Veel huishoudens lenen echter niet maximaal omdat hiervoor fors bezuinigd zou moeten worden op de overige uitgaven.

In de leennormen wordt de extra leenruimte voor kopers van zeer energiezuinige huizen aangepast aan de energieprijzen. De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd en de  inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.

Maatwerkhypotheken

Minister Blok start verder een Platform Maatwerk waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen, eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart brengen en naar oplossingen zoeken. Met maatwerkhypotheken kunnen banken, mits onderbouwd, afwijken van de standaard leennormen waardoor ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers of startende ondernemers eerder een passende hypotheek kunnen krijgen. De ruimte voor uitzonderingen lijkt niet volledig benut te worden. Met het Platform Maatwerk voert de minister een aantal Kamermoties uit die vragen om een onderzoek naar een bredere toepassing van maatwerkhypotheken.

Indien u vragen heeft met betrekking tot bovenstaande verzoeken wij u contact met ons op te nemen 013-5340001.

 

Nieuwe regels voor de hypotheek bij uw B.V.

Regels voor aftrek “hypotheekrente” eigen B.V. aangepast.

Voor een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) van een B.V. die ruim in haar liquiditeiten zit, is het voordelig om het geld voor de aankoop van de privéwoning te lenen van de eigen B.V.:

 • de B.V. haalt een hoger rendement dan op een spaarrekening,
 • het geld blijft in eigen hand,
 • de B.V. moet weliswaar zakelijk handelen met de DGA, maar toch zal meestal een aantrekkelijk rentepercentage gevonden kunnen worden,
 • betaalde rente en kosten zijn voor de DGA aftrekbaar in Box I.

Nieuwe administratievereisten.

Onderdeel van de zakelijkheid was sowieso dat de lening schriftelijk is vastgelegd, het is echter niet verplicht om een notariële akte op te laten stellen.

Recent heeft de wetgever echter besloten dat de eigen vastlegging niet meer volstaat. Wil een DGA de rente die hij/zij betaald op een lening van de eigen B.V. aftrekken als eigen-woningrente (“hypotheekrente”) dan moet die lening daarom tijdig aangemeld worden bij de belastingdienst. Ook latere aanpassingen van de lening moeten door de B.V. doorgegeven worden aan de fiscus.

Wat moet er gemeld worden?

 • datum aangaan overeenkomst
 • bedrag van de geldlening
 • het rentepercentage
 • de looptijd
 • de wijze van aflossing
 • de gegevens van de DGA:
  – naam / adres
  – burgerservicenummer
 • de gegevens van de B.V.
  – naam / adres
  – KvK-nummer

Wanneer moet er gemeld worden?

Een nieuwe lening moet door de B.V. gemeld worden uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting of op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is verstrekt/gewijzigd als de aangifte dan nog niet ingediend is.

Wijzigingen daarentegen moeten binnen één maand na afloop van het kalenderjaar doorgegeven worden.

Hoe moet de melding gedaan worden?

De fiscus gaat hiervoor een elektronisch modelformulier opstellen.

Vragen? Uw relatiebeheerder van LDE Accountants zal u graag van dienst zijn.

Artikel 3.119a Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 17b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001