Berichten

Kortingen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Voor veel Nederbelgen valt er goed nieuws te verwachten. Door een opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch kunt u als Nederbelg namelijk veel geld besparen. Wanneer dit geldt, leest u in dit artikel.

In welke gevallen geldt de mogelijkheid om geld terug te ontvangen?
In alle gevallen waarbij een stel in België woont (kan zijn gehuwd of samenwonend), en waarbij de ene persoon in Nederland werkt en de andere in België geldt de mogelijkheid om geld terug te vragen. Voor degene die in België werkt, wordt in Nederland echter zelden aangifte gedaan. Deze inkomsten zijn immers aan België toegewezen. In principe is dit juist, maar door de uitspraak van Hof Den Bosch heeft u in dit soort gevallen wel de mogelijkheid om geld terug te krijgen. Degene die in België werkt, kan in Nederland namelijk aangifte doen en vervolgens een groot deel van de heffingskorting uitbetaald krijgen. Vergelijk het met de situatie van de niet-werkende partner die in Nederland woont of in België woont. Deze krijgt wel vaak de heffingskorting uitbetaald. De uitspraak van Hof Den Bosch moet nog door de Hoge Raad bevestigd worden. Tot die tijd kunt u uw rechten veilig laten stellen.

Voorbeeld
Peter is gehuwd met Annie en wonen samen in België. Peter werkt in Nederland en verdient € 50.000. De Nederlandse werkgever houdt op het loon van Peter loonheffing in (€ 16.000). Omdat de inhouding door de werkgever op het loon voldoende is, hoeft Peter geen aangifte te doen. Annie werkt in België en verdient daar € 15.000. Zij denkt dat ze ook geen aangifte hoeft te doen in Nederland. Fout!

Gevolg uitspraak
Stel Peter en Annie doen wel aangifte in Nederland. Hoe werkt dat dan cijfermatig uit?

Peter Annie
Loon: € 50.000 Loon: € 15.000
Verschuldigd bij aangifte: € 16.000 Vrijgesteld: € 15.000
Reeds ingehouden: € 16.000 Reeds ingehouden: € Nihil
Aanslag inkomstenbelasting € Nihil Teruggaaf € 1.685

De teruggaaf bestaat uit het premiegedeelte van de algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting 2013 bedraagt namelijk € 2.001 en bestaat uit een inkomstenbelastingdeel van € 316 en een premiedeel van € 1.685. Omdat Peter voldoende belasting is verschuldigd in Nederland, krijgt Annie het premiedeel van de heffingskorting uitbetaald. Let op: in dit voorbeeld is de teruggaaf € 1.685, maar dat kan in de praktijk minder of meer zijn. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Bent u als minstverdiener werkzaam in België of werk u niet, terwijl uw partner wel in Nederland werkt en voldoende belasting is verschuldigd, dan heeft u recht op uitbetaling van de (algemene) heffingskorting. Hierbij bestaat de mogelijkheid om 5 jaar terug te gaan.

Let op: vult u uw aangifte zelf in, dan zal dit niet automatisch tot bovengenoemde teruggaaf leiden. Hiervoor dient u namelijk een aparte procedure op te starten.

Als u dit jaar nog in actie komt, kunt u tot en met het jaar 2008 geld terugvragen bij de fiscus. Graag stellen wij uw rechten veilig bij de fiscus. Wilt u dit cadeautje ook? Dan weet u ons te vinden!