Berichten

LDE helpt bij uw financieringsaanvraag.

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Financieringsaanvraag

Al jaren begeleid ik als ex-bankier ondernemers bij financieringsaanvragen. Maar zonder een goed onderbouwd plan is een financieringsaanvraag al bij voorbaat kansloos. Of het nu om een kleine uitbreidingsfinanciering gaat of de bouw van een nieuwe bedrijfshal, de kredietverstrekker neemt geen genoegen met de jaarstukken van het afgelopen boekjaar.

Ik heb daarom de belangrijkste zaken waaraan een kredietaanvraag moet voldoen eens op een rijtje gezet.

  • Bedrijfsgeschiedenis en huidige structuur: De historie van het bedrijf. Wie heeft het opgericht. Hoe heeft de onderneming zich ontwikkeld.
  • Sleutelfiguren binnen de onderneming: Wie zijn de sleutelfiguren in het bedrijf en wat is hun rol. Een goed samengesteld managementteam schept vertrouwen.
  • Organisatie: Leg uit hoe de onderneming wordt aangestuurd. Waar liggen de taken en verantwoordelijkheden, hoe wordt er gerapporteerd en welke systemen worden daarvoor gebruikt.
  • Huisvesting: Zijn de bedrijfspanden eigendom of worden ze gehuurd.
  • Businessmodel: Hoe wordt er geld verdiend. Op welke manier wordt waarde gecreëerd. Hoe is de sales georganiseerd en hoe ziet de afzetmarkt eruit.
  • Markt en concurrentie: Ga in op de belangrijkste ontwikkelingen in de markt of markten waarin je actief bent en leg uit waarom u beter bent dan uw concurrenten.
  • Actuele cijfers: Financiers willen tegenwoordig een doortimmerde financiële analyse van de kredietaanvraag. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de resultatenrekening, de balans, de cashflow en de analyse van het werkkapitaal.
  • Prognose: Een omzetprognose moet overtuigend zijn. Spiegel geen onrealistische omzetstijgingen voor, zeker als deze een sterke trendbreuk vertonen met voorgaande jaren.
  • Toelichting op de financieringsaanvraag: Eigenlijk is de rest wat ik hierboven heb geschreven voorstel. Dit is waar het om gaat. Waarom/waarvoor heeft u het geld nodig. Als de opbouw hierboven goed is, dan komt de financieringsaanvraag niet uit de lucht vallen.
  • Goede presentatie: Een financier overtuig je niet alleen met een goed plan, maar ook met een goede presentatie. Besteed aandacht aan de vormgeving en maak ook een presentatie. Presenteer met overtuigingskracht. Laat je goed adviseren en ondersteunen, maar vertel het verhaal zelf.

Voor vragen of advies neem contact met ons op (013-5340001).

Stappen bij een kredietaanvraag

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Als ex-bankier werd het tijd om eens een blog te wijden aan een kredietaanvraag.

Wanneer je behoefte hebt aan een zakelijke lening of extra financiële armslag, dan klop je meestal aan bij de bank. Een logische stap. Toch betekent dat niet dat dit ook de eerste stap is die je moet nemen. Een kredietaanvraag begint namelijk bij kritisch naar je eigen bedrijf kijken.

Ik hoor de laatste jaren dat banken steeds minder kredieten en leningen verstrekken aan bedrijven. Een goed onderbouwde aanvraag kan het verschil maken. Maar hoe verloopt het proces van een kredietaanvraag? De inventarisatie van een kredietaanvraag in drie stappen.

Hoeveel krediet heeft uw bedrijf nodig?

Vaak geeft de bank aan welke informatie zij van je verwachten, maar je kunt hier ook een voorsprong op nemen. Je kunt zelf een actieve inbreng hebben door na te gaan welke zekerheden je kunt bieden, door inzicht te hebben in het geld dat zich al in de onderneming bevindt en door het op orde hebben van de geldstromen. Misschien kom je dan tot de conclusie dat bancair krediet niet nodig is, maar een leverancierskrediet volstaat. Of dat het schuiven met betalingstermijnen een oplossing kan bieden.

Hoe presenteer je jezelf en je bedrijf?

In tegenstelling tot wat veel ondernemers en bedrijven verwachten, komen bij een kredietbeoordeling niet uitsluitend de financiën ter sprake. Juist jij als ondernemer bent belangrijk en de wijze waarop jouw bedrijf is georganiseerd. Presenteer jezelf alsof je naar een klant gaat en verschaf helder inzicht en overzicht. Een bankier ziet graag ondernemers die kennis en vertrouwen uitstralen. Een tip is ook om de bank uit te nodigen voor een gesprek op jouw bedrijf, zodat je kan laten zien waar je mee bezig bent.

Welke toekomstverwachtingen heeft je bedrijf?

De hoogte van het bedrijfskrediet en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden, hangen in hoge mate af van de interne beoordeling van de bank of financieringsmaatschappij. Hiervoor kijken ze naar de cijfermatige onderbouwing van de aanvraag, maar belangrijker nog, ook naar de ondernemer en onderneming. Voordat je naar de bank gaat, is een gesprek met je accountant of bedrijfsadviseur raadzaam. Behalve de jaarcijfers van de afgelopen jaren, kunnen samen dan een goed onderbouwde prognose opstellen voor de toekomst.