Berichten

LDE Tips om een (her)financiering bij uw bank rond te krijgen

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

LDE Accountants ervaart dat banken momenteel terughoudender zijn om kredieten of leningen te verstrekken aan ondernemers. Maar hoe bereidt u zich voor als u een (her)financiering nodig heeft? Met onze tips maakt u meer kans op financiering in uw gesprek met een bank..

1. Bepaal de strategie van uw bedrijf

Bankiers kijken graag naar uw verleden, maar het gaat bij de bedrijfsfinanciering en kredietverlening over de inschatting van uw toekomst. Geef een duidelijk beeld van uw toekomst en uw strategie. Banken kijken heel graag naar de harde cijfers, solvabiliteit, zekerheid en werkkapitaal, maar ook naar uw ondernemerscapaciteiten. Weet u als ondernemer waarover u het heeft en wat er in de markt speelt? 

2. Maak een financieringsplan

Uw toekomstvisie is de basis voor uw financieringsplan. Daarmee geeft u een financier vertrouwen dat uw bedrijf betrouwbaar is en kans van slagen heeft. Uw financieel plan maakt duidelijk hoeveel extra financiering u nodig heeft. En wanneer deze financiering nodig is en voor welke periode. Geef een duidelijk beeld van het budget, investeringsplannen en geplande financieringsafspraken. Waar heeft u de investering voor nodig? Hoe gaat u deze terugverdienen? Komt er voldoende cashflow (resultaat + rente + afschrijvingen) binnen?

Zorg dat uw plan toetsbaar is. Als de verwachting voor het komend jaar en de cijfers van het afgelopen jaar teveel verschillen, dan roept dit vraagtekens op. Uw financieel plan moet dus waterdicht en realistisch zijn. Bedenk dat een financier voornamelijk geïnteresseerd is in cijfers en graag veel financiële informatie ziet. Liefst met bancaire kengetallen, waardoor hij nu en op termijn zijn financieringsrisico kan inschatten.

3. Bereken uw vermogenspositie

Een financier kijkt naar hoeveel eigen geld u inbrengt. Bent u bereid meer eigen geld in het bedrijf te steken? Banken willen graag weten wat uw solvabiliteitsratio is. Dit getal drukt uw eigen vermogen in percentages van het totaalvermogen uit. Hoe hoger het percentage, hoe beter de solvabiliteit.

4. Kijk verder dan alleen de bank

U bent niet alleen op banken aangewezen. Het kan al schelen als u risocokapitaal gebruikt voor een deel van de financiering. Banken zien dat graag. Een hogere persoonlijke borgstelling van de ondernemer wil ook nog wel eens helpen. In bepaalde gevallen kunt u ook terecht bij de overheid, zoals voor het BBMKB. Andere opties zijn venture capitalists (verstrekkers van durfkapitaal), in de vorm van participatiemaatschappijen of vermogende particulieren. Zij zijn soms bereid geld in een bedrijf te steken, vaak op voorwaarde van een (tijdelijk) aandeel.

5. Vergelijk rentetarieven

Het rentepercentage dat u betaalt hangt af van verschillende factoren. Zoals het tarief dat commerciële banken in de EU elkaar in rekening brengen en de vraag of u een bedrijfshypotheek heeft. Bovendien hanteren banken vaak ook nog een eigen basisrente (het laagste tarief dat een bank zijn klanten in rekening brengt). Het loont de moeite de tarieven van een aantal banken met elkaar te vergelijken.

6. Zorg voor uw relatie met de bank

Open communicatie en vertrouwen zijn belangrijk. Hoe lang bent u al klant bij de bank? Heeft u een persoonlijke contactpersoon bij de bank, die zijn of haar vertrouwen in u kan uitspreken? Heeft u in het verleden keurig uw leningen afgelost? In deze tijden van kredietcrisis is het belangrijk om uw bankier tijdig bij te praten over uw financiële problemen. Kom ook meteen met een plan van aanpak om de problemen op te lossen. Zorg ervoor dat u uw meest recente cijfers paraat heeft, aangevuld met een rentabiliteits- en liquiditeitsprognose voor minimaal het komende jaar.

Met LDE Accountants op koers!