Berichten

Loonbeslag

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Steeds vaker krijgen werkgevers te maken met deurwaarders die beslag leggen op het loon van een werknemer.De werkgever ontvangt van de deurwaarder een formulier waarop aangegeven moet worden hoeveel loon de werknemer verdient uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.

Rekeninghoudend met de beslagvrije voet kan er een gedeelte van het netto loon onder het beslag vallen.

De werkgever is verplicht om binnen vier weken het formulier te retourneren aan de deurwaarder.

Blijft de werkgever in gebreke dan kan de vordering bij de werkgever worden neergelegd.

De beslagvrije voet is afhankelijk van de leeftijd en de persoonlijke situatie van de werknemer en wijzigt doorgaans op 1 januari en 1 juli van het jaar. De beslagvrije voet bedraagt 90% van de toepasselijke bijstandsnorm en de bijstandsnorm wijzigt per genoemde data.

 

Het bedrag vallend onder het loonbeslag dient door de werkgever afgedragen te worden aan de deurwaarder. Zou de werkgever toch het volledige netto loon betalen aan de werknemer dan is de beslaglegger bevoegd om van de werkgever te verlangen dat hij het onder het beslag vallende bedrag nogmaals betaalt.

 

Kortom, loonbeslag is een serieuze zaak!