Berichten

Mismanagement

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

Zoals meermalen in de media te lezen is, heeft het aantal faillissementen een hoogtepunt bereikt. Uit onderzoek van Graydon blijkt dat “mismanagement” de voornaamste reden is voor een faillissement. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de markt een belangrijke reden voor faillissement.

Onder mismanagement wordt onder andere verstaan:

  • Onvoldoende administratieve organisatie
  • Onvoldoende interne organisatie van de bedrijfsvoering
  • Onvoldoende inzicht in kostenstructuur en kostenbeheersing, waaronder privé uitgaven
  • Te snelle groei
  • Overfinanciering

Bovengenoemde zaken hebben vrijwel allen betrekking op de financiële situatie van het bedrijf en het inzicht in deze situatie. Belangrijke vraag daarbij is “Hoe is de werkkapitaalpositie?”. Het is als ondernemer dan ook van groot belang dat inzicht bestaat in de financiële situatie. De actuele cijfers kunnen afgezet worden tegen een veronderstelde begroting en benchmarks uit de branche.

Op deze wijze kan bepaald worden of de uitgezette koers daadwerkelijk financieel gevolgd wordt. Tevens wordt spoedig duidelijk of bijsturing noodzakelijk blijkt te zijn, zodat uw bedrijf gezond blijft. Er kan dan ook daadwerkelijk actie ondernomen worden waar nodig! Op deze manier hoeft niet aan een faillissement gedacht te worden, maar meer aan de continuïteit van uw onderneming. Inzicht in de financiële situatie van de onderneming is essentieel om waardecreatie binnen uw onderneming mogelijk te maken!

Neem gerust contact op met ons kantoor, indien u vragen heeft over uw financiële situatie en de wijze waarop u inzicht kunt verkrijgen.

Samen op koers!