Berichten

Overgangsrecht levensloopregeling

» Wist je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega (assistent) accountant? Lees snel verder!

In 2013 is er overgangsrecht van kracht gegaan met betrekking tot de levensloopregeling.
Indien u of uw werknemers aan de voorwaarden voldoen is het wellicht een interessante optie om nog tot en met 2021 door te sparen. Het kan echter ook interessant zijn om te besluiten om nu te stoppen aangezien 20% van het gespaarde kapitaal onbelast kan worden genoten!
Indien uw saldo op 31 december 2011 lager was dan € 3.000,– (inclusief het behaalde rendement in 2011) is het tegoed sowieso vrijgevallen. Het zal dan nog op de juiste manier in de administratie moeten worden verwerkt. Toen er werd gespaard was u namelijk geen loonheffing verschuldigd over het gespaarde bedrag, nu het bedrag tot uitkering komt zal er wel loonheffing moeten worden afgedragen.
Wij vernemen daarom graag van u of er tegoeden zijn vrijgevallen en wat de hoogte daarvan is, inclusief behaalde rendementen, zodat wij de vrijstelling van 20%, de opgebouwde levensloopverlofkorting en de uiteindelijk verschuldigde loonheffing op een correcte manier in uw administratie kunnen verwerken.
Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met onze loonafdeling.